BoligMentoren 2-2017 på vei ut i postkassene

Kjenner du til dine arverettigheter? Det er temaet for årets andre utgave av BoligMentoren. Det er arveloven og skifteloven som har bestemmelser for deg som arving. I denne utgaven vil vi gjøre deg bedre kjent med hva lovene sier om arv, både løsøre og fast eiendom. Medlemsbladet tar også for seg andre aktuelle saker for boligeiere. Her kommer en smakebit med lederen.

Kjære medlem!
Våren er endelig her, med alle sine høytids- og festdager. For mange unge er denne våren forbundet med en dag mange har sett frem til i flere år, konfirmasjonen. Svært
mange har skyhøye forventninger til dagen. De ønsker segen flott fest og fine gaver, og ingen vil være den konfirmanten som fikk minst penger av alle. Mange jenter ønsker seg bunad og guttene en flott dress.

Likevel er mitt inntrykk at ungdommen har forståelse for at økonomien setter grenser for hvor store utskeielser man kan tillate seg i forbindelse med en slik dag. Ofte er det vi foreldre, som i frykt for å skuffe de unge lovende, tar ukloke og lettvinte valg, som et dyrt forbrukslån for å finansiere gildet.
Vi ser også at flere tar opp forbrukslån for å finansiere egenkapitalkravet ved kjøp av bolig. Til syvende og sist fører dette til at den totale lånebelastningen blir høyere enn om boligkjøpet i sin helhet var finansiert med boliglån.

Vi i BoligMentoren er bekymret over denne trenden. Det er åpenbart et stort marked for forbrukslån i Norge, og markedsføringen av disse lånene er til dels svært aggressiv. De fleste av oss treffer på reklame for slike lån daglig, enten via facebook, på nett-sider, SMS eller epost. For noen representerer slike lån økonomisk frihet, men stadig flere blir gjeldsslaver av forbrukslån.

For å bøte på problemet har regjeringen fremmet en tiltakspakke for å hindre at nordmenn havner i gjeldsfellen. De viktigste tiltakene er å innføre en gjeldsinformasjonslov (gjeldsregister), en forskrift mot aggressiv markedsføring av kreditt og at all skyldig kreditt skal stå i beløpsfeltet på fakturaen, ikke bare minimumsbeløpet.

BoligMentoren mener det er på høy tid å regulere denne bransjen strengere, og det hadde vært klokt å se hele lånemarkedet under ett. Som hovedtema i denne utgaven tar vi for oss flere problemstillinger rundt arv. Midt i sorgen er du som nærmeste pårørende nødt til å forholde deg til mange juridiske problemstillinger avhengig av om du var samboer, barn, eller forelder til den avdøde. Vi håper du får noen gode svar.

BoligMentoren er glad for å kunne presentere vår nye samarbeidspartner Elfag. Som medlem får du 25 prosent avslag på produkter levert av Elfag, 10 prosent avslag på timepris hos din lokale Elfagbedrift, 5 års garanti på alle produkter og samsvarserklæring på alle jobber. Vi håper du som medlem får god nytte av dette samarbeidet.

Vi ønsker alle våre medlemmer en fin vår!

Silja E. Bjørkly
Administrerende direktør

Årets 2. utgave av medlemsbladet er på vei ut i postkassen.