BoligMentoren 2-2015 på vei

Medlemsbladet BoligMentoren 2- 2015 er på vei – Her kan du lese lederartikkelen til bladet.

I dette nummeret av medlemsbladet er temaet utleie av bolig. Mange av våre medlemmer leier ut bolig, enten i bygård, hele hus, del av tomannsbolig, leiligheter, eller loft og kjeller i tilknytning til egen bolig.

Tekst: Silja E. Bjørkly, administrerende direktør BoligMentoren – silja@boligmentoren.no

Svært mange av henvendelsene til våre rådgivere dreier seg om nettopp utleie. Vi ser nærmere på problemstillinger knyttet til rettigheter og plikter man har som utleier. Vi setter også spørsmålstegn ved om utleie er verdt inntekten man får?

BoligMentoren har i en rekke år anført at det blir stadig flere plikter for utleier og flere rettigheter for leietaker. Vi har lenge arbeidet for at det skal bli lettere å kaste ut leieboere som ikke betaler for seg, som bryter ordensregler og som ødelegger og i noen tilfeller regelrett vandaliserer utleiers eiendom.

Vi synes det er viktig at det finnes klare lover som regulerer utleieforhold, men vi mener det må være mer balanse i utleieforhold, særlig der utleier leier ut del av sin egen bolig. Det kan være svært krevende å måtte bo i samme hus som en leietaker som bråker, fester og ikke betaler husleie i opptil flere måneder, frem til en utkastelse er effektuert. Vi ber derfor alle våre medlemmer som vurderer utleie å tenke nøye gjennom om de ekstra tusenlappene er verdt all jobben.

For mange er det ikke et valg. Stadig flere er avhengig av leieinntekten de får for å betale ned på lånet. For noen handler det også om trygghet. Vi har faktisk noen medlemmer som leier ut en del av boligen sin, ikke først og fremst for inntektens skyld, men for å ha noen i huset.

Den varslede boligsalgsrapporten ble ikke obligatorisk som planlagt. BoligMentoren er positiv til rapporten, og mener fortsatt at den burde vært lovpålagt. Status nå er at mange, men ikke alle, eiendomsmeglerfirma pålegger sine kunder en utvidet boligsalgsrapport. Når ikke alle følger samme regler, er vi ikke kommet særlig mye lengre enn vi var, og både selger og kjøper har uklare regler å forholde seg til. Vi skriver litt om situasjonen for boligsalgsrapport i dag.

BoligMentoren er endelig på Facebook. Der legger vi ut aktuelle saker, og i tillegg kan du som medlem sende oss enkle spørsmål via våre sider. Vi håper du som har en Facebook-konto vil gå inn og like siden vår, slik at vi kan nå ut til enda flere boligeiere som kan ha behov for vår hjelp og bistand.

Vi minner om at vi har medlemsmøter denne våren, se annonse her eller inne i bladet, og meld deg på.