Boligkonflikt: Få rett advokat til riktig tid

BoligMentoren er inne i sitt fjerde år som samarbeidspartner med Kluge Advokatfirma. Denne avtalen gir våre medlemmer et styrket juridisk tilbud.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

BoligMentorens nye kontaktperson hos advokatfirmaet, er advokat Marianne Lundegaard Bjørnsen. Hun startet hos Kluge for tre år siden og jobber i avdeling for eiendom og entreprise. Der arbeider hun primært med saker tilknyttet fast eiendoms rettsforhold.

– I løpet av studietiden opplevde jeg at fast eiendoms rettsforhold, tingsrett og kontraktsrett var blant de mest spennende fagene, og dermed noe jeg ønsket å jobbe med, forteller Bjørnsen.

I følgende artikkel går advokat Marianne Lundegaard Bjørnsen kort inn på hva som er en vanlig juridisk konflikt for boligeiere:

Mange konflikter
Ved en konflikt, f.eks. med sameiet eller naboen, kan konfliktnivået ofte bli høyt. Det kan være vanskelig å se synspunktene til den andre parten, og mange er lite innstilt på en konstruktiv dialog og et forsøk på å finne en minnelig løsning. Et mulig råd kan derfor være å oppsøke hjelp tidlig, før konflikten eskalerer.

– Da kan du unngå mye frustrasjon. En av advokatens viktigste oppgave er å styre forventningene og bidra til å dempe konfliktnivået, forteller advokat Bjørnsen.

Konflikt ved boligkjøpe/salg
Hva er den vanligste juridiske utfordringen en boligeier kan møte?

(Foto: iStockphoto.com).

– Konflikter med kjøper/selger vedrørende boligens stand, med håndverkere vedrørende pris eller standard på utført arbeid, samt nabokonflikter og konflikter med sameiet er juridiske utfordringer vi ser at mange boligeiere møter, forteller Marianne Lundegaard Bjørnsen.

Hun sier en stor utfordring for mange boligkjøpere kan være å danne seg et riktig inntrykk av boligen de vurderer å kjøpe.
– Mange kjøpere tar seg ikke god nok tid til å undersøke boligen på visning og lese nøye gjennom prospektet og annen tilgjengelig informasjon før de bestemmer seg for å kjøpe.

Dette gjør at mange blir skuffet i etterkant, dersom boligen viser seg å være i dårligere stand enn man trodde.

– Skulle du oppdage feil ved boligen i ettertid, er det ingen automatikk i at enhver feil ved boligen eller eiendommen vil kunne regnes som en mangel etter avhendingsloven. Dette beror blant annet på hvorvidt selger har opplyst om det aktuelle forholdet, om kjøper burde ha oppdaget feilen og hvor omfattende/alvorlig mangelen er, sier Bjørnsen, og fortsetter;

– Hovedregelen er at brukte boliger selges som de er, og at boligen skal være i samsvar med opplysninger fra selger og det som er avtalt for øvrig, sier hun.

Vær snarlig med å reklamere

(Ill. foto: iStockphoto.com).

Dersom du oppdager feil og mangler ved boligen du har kjøpt, oppfordrer Bjørnsen folk til å reklamere så raskt som mulig. Hun presiserer viktigheten av skriftlig dokumentasjon i alle ledd vedrørende saken, slik at kommunikasjonen kan dokumenteres i etterkant.

– Avhendingsloven oppstiller både en absolutt og en relativ reklamasjonsfrist. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år, men den relative reklamasjonsfristen krever i tillegg at man reklamerer innen «rimelig tid» etter man har oppdaget (eller burde oppdaget) en feil. Det er derfor viktig at man reklamerer raskt for å ha sitt krav i behold, sier hun videre.

Fakta om samarbeidet med Kluge
Som medlem av BoligMentoren får du 20 prosent rabatt på Kluge sine veiledende timepriser. BoligMentorens advokat John F. Treider fortellerat vi ved behov henviser medlemmer til Kluge for råd og bistand.

– Medlemmet velger selv om de vil bruke avtalen eller ikke, men vi håper dette gjør at terskelen for å ta kontakt med advokat blir lavere, noe som er til medlemmenes fordel, forteller Treider.

Mange fagområder
Marianne Lundgaard Bjørnsen forteller at Kluge Advokatfirma har ti advokater og advokatfullmektiger som arbeider innenfor fast eiendom. Dette gjør at Kluge kan dekke over et bredt spekter, herunder:

 • Mangler ved kjøp av fast eiendom
 • Tomtefeste
 • Servitutter, eksempelvis veirettigheter, bryggerettigheter mv.
 • Tinglysing av dokumenter
 • Husleietvister
 • Nabotvister typisk vedrørende grenser, trær, etc.
 • Tvister med håndverkere og saker om boligoppføring
 • Byggesaker (plan- og bygningsrett)
 • Klager på byggetiltak på naboeiendommer
 • Ekspropriasjonssaker
 • Eierseksjonssameier
 • Borettslag

Landsdekkende
Kluge Advokatfirma har kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger, men tar på seg oppdrag fra hvor som helst i landet.  Vanligvis starter de med et innledende møte på et av sine kontorer, men i dag kan det meste løses på telefon eller per e-post, hvis klienten har lang reisevei. Etter første møtet skjer likevel det meste over telefon og e-post.

– Vi har jevnlig kontakt med våre klienter, både per telefon og e-post, og klientene blir normalt tilsendt kopier av alle e-poster og brev vi sender eller mottar. Ved viktige beslutninger er det ofte naturlig å avtale et møte, avslutter advokat Marianne Lundegaard Bjørnsen.