Koronapandemien fører til at mange nordmenn vil feriere i Norge også denne sommeren. Kanskje har du hørt om boligbytte før, en ordning der du låner bort boligen din mot at du selv får bo gratis hos noen andre. Hva bør du være oppmerksom på når det gjelder bytte av bolig i ferien?

Tekst: Anders Myklebust Riste – post@boligmentoren.no

Det finnes mange organisasjoner og nettsider for boligbytte i Norge (og rundt i verden for øvrig.) Å byttelåne bolig kan være god økonomi fremfor å ta inn på hotell, spesielt for barnefamilier. Det finnes flere boligbytte-sider du kan melde deg inn, mot å betale en medlemsavgift. På siden informerer du om din egen bolig, søker etter boliger å bytte med, tar kontakt med andre medlemmer for bytte og blir enige om et boligbytte.

Boligbytteavtalen og forsikring

Noen forhåndsregler kan det være lurt å ta når fremmede skal bo i boligen din. Eiendeler som du ikke vil skal bli stjålet eller ødelagt, bør låses inn. I kontrakten for boligbyttet kan det også settes opp vilkår for hva som forventes av for eksempel renhold. Et annet tips kan være å bruke litt tid på å kommunisere med familien/personene som skal bo i boligen din, slik at dere blir litt kjent og kan få et godt inntrykk av dem.

Det er lurt å ta kontakt med forsikringsselskapet sitt på forhånd for å bekrefte at andre personer skal bo i boligen i en periode, og for å avklare hvilken betydning dette får for forsikringen og eventuelt forsikringspremie. Sett opp en kontrakt med depositum som kan dekke eventuelle skader. Skulle det skje omfattende skader vil en kontrakt lette prosessen i etterkant. En problemstilling kan være hærverk og tyveri utført av den som bor midlertidig i boligen. Dette dekkes i utgangspunktet ikke av forsikringsselskapet.

Bytte av bil

Bytte av bil kan være praktisk ved boligbytte. Likevel bør det gjøres klare skriftlige avtaler på hvem som skal kunne kjøre, og hva som skal betales og eventuelt erstattes hvis noe skulle skje. Husk også å sjekke din bilforsikring, og eventuelle begrensninger der, som for eksempel om forsikringen sier at bileier er eneste fører under dekningen, eller at det er vilkår knyttet til førers alder. Ellers bør bilen i fellesskap sjekkes i forkant, og eventuelle skader bli dokumentert, for å unngå uenighet om bulker og annet i etterkant.

Kanskje du også liker disse
Angreretten. (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Hytte i skogen om vinteren.
Skatt utleie (Foto: iStock.com).