Konsernsjef i OBOS: Boligbyggeren for fremtiden

Daniel K. Siraj drømte som liten at han skulle redde verden. I stedet bygger han samfunn og byer – livsrom for mennesker.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Min personlige tilfredstillelse ved å jobbe i OBOS er at jeg får lov til ikke bare å være bedriftsleder som skal levere økonomiske resultater. Jeg er med på å bygge boliger og samfunn for fremtiden. Det er det jeg håper folk måler meg på til slutt. Det er i alle fall det jeg kommer til å måle min egen suksess på, spesielt når jeg skal ta med ungene, eller barnebarna og vandre rundt og viser hva fattern har vært med på. Hvis mitt ettermæle er at summen av OBOS sitt lagarbeid har bygget noe som gir en merverdi, og at vi oppfattes som en relevant medlemsorganisasjon, vil jeg være veldig stolt, sier Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Direkte i talen
Daniel K. Siraj er ikke redd for å uttrykke sine meninger og det han tror på. Han møter verden med energi og smil. På telefonen har han en smilealarm som går av kl. 08.00 på morgenen.

– Smilealarmen gjelder hver dag. Husk og smil og hils på alle. Medarbeiderne mine har fått beskjed om at hvis jeg glemmer det, så må de si ifra. Det gjelder alle. Da sier de: – nå må du huske å smile Daniel.

Siraj forteller han er født med en personlig indre ro som gjør at han ikke blir stresset, selv om jobben som konsernsjef for OBOS har en iboende stressfaktor.

– Fra naturen er jeg heldigvis utstyr med et optimistisk sinn. Jeg bekymrer meg lite. Jeg er klar over presset jobben gir, men jeg prøver å ha balanse i livet. Jeg er velsignet med en fantastisk kone og to flotte barn. Selv om de sikkert ikke ser mer av meg enn de må, så får vi det til å fungere. Det i seg selv skaper overskudd, og jeg holder helgene fri så langt det lar seg gjøre, prøver å reise hjem til middag hver dag, henter og leverer når jeg kan og er fotballtrener for smågutter. I tillegg trener jeg mye selv, som også skaper energi, smiler Siraj.

På førsteplass

Daniel K. Siraj fylte 40 i fjor og har jobbet i OBOS i 14 år. Han overtok sjefsstolen etter at hans forgjenger Martin Mæland gikk av etter 32 år. De siste årene ble det tydelig at han var tiltenkt som Mælands etterfølger, og var den som tok mer og mer plass i det offentlige rom og satte dagsorden. Det var ikke en ukjent setting for Siraj, som er utdannet jurist og har jobbet som byrådssekretær for nærings- og byutvikling i Oslo for KrF. Der vokste hans engasjement for blant annet boligpolitikk frem.

– Jeg er opptatt av at noen må gå foran og tørre å ta ansvar. Jeg føler OBOS går i bresjen for en samlet næring, men også for boligkjøperen. Vi vet resepten for hvordan vi skal få ned boligprisene. Det er ikke reguleringer og mer skatter, det er å bygge mer, sier Siraj.

Og OBOS leverer. I fjor kom de på første plass over Norges boligbyggere. De gjør det også stort i Sverige, og bygger også i Danmark. Dette er noe han ikke sier er tilfeldig, men et resultat av langt og hardt teamarbeid.

– Jeg fikk ansvar for boligutvikling i 2012. Ekspansjonen var startet tidligere, men der var da denne reisen starter for fullt. Vi fikk aksept fra styret for å kjøpe Fornebu Utvikling og ellers investere tungt i tomter. Samtidig bemannet vi kraftig opp og investerte også i organisasjonsbygging. Det har vært utrolig viktig og det vi har fått til er et resultat av lagarbeid. Det nytter ikke med sololøp i denne jobben, å ta æren for suksessen alene. Det er viktig å ha engasjerte medarbeidere med godt humør som får rom til å utvikle seg og ta ansvar, konstaterer Daniel K. Siraj.

Den største forskjellen fra hans tid som politiker, og jobben han har i dag – er muligheten til å skape resultater hver dag.

– Her kan jeg bestemme ting. Hvis jeg mener noe, så blir det sånn, på godt og vondt. Det er et betydelig ansvar som jeg ikke kan skyve fra meg. Hvis jeg tar en feil beslutning, så er det ingen andre å skylde på. Det er jo politikken notorisk kjent for – å skylde på noen andre. Samtidig kan jeg bestemme meg for, sammen med mine folk, at dette gjør vi. I løpet av relativt kort tid kan vi få gjennom planer og fullføre prosjekter. Det er tilfredsstillende å se konkrete resultater, sier han.

Gir tilbake
Et av kjerneverdiene til OBOS er engasjement, i tillegg til skikkelig kvalitetsbevisst, offensiv og lønnsom. De er også opptatt av samfunnsansvar utenom boligbygging og øker hvert år potten med hva de leverer tilbake til samfunnet i forhold til verdier. Siraj forteller de er store på å bidra økonomisk til kultur, sport og humanitært arbeid. Kirkens Bymisjon får blant annet fem millioner i året.
– Vi velger å dytte penger tilbake i noe som bygger fellesskapet i stedet for å gjøre medlemmene litt rikere privatøkonomisk. Det ser vi på som verdifullt, sier han.

Når det gjelder aktuelle boligpolitiske saker, så er han imot økt boligskatt.

– Jeg er veldig tydelige på at jeg ikke synes det er en spesielt god ide, verken her eller der. Jeg har ingen tro på at eiendomsskatten i Oslo over tid kommer til å bli så moderat som det er foreslått, sier han.

I tillegg er Daniel K. Siraj imot obligatorisk innføring av tilstandsrapport.

– Jeg ser behovet for en grundigere gjennomgang av boliger som skal selges, men markedet må etterspørre det. Vi kan ikke tre det nedover hodet på folk, sier han engasjert.

By og land
Når det gjelder fremtiden og «grønnere byer, og hvordan OBOS skal møte kravene til høyere og tettere boliger, så har konsernsjefen en litt annen tilnærming til problemstillingen enn mange andre.

– Jeg bor selv i byen med barn, noe som jeg trives veldig godt med. Men jeg har kommet til den erkjennelsen at dette ikke er en drøm alle har. Dette er ganske viktig for OBOS, og en av grunnene til at vi kjøpte Block Watne for noen år siden. Mange av våre medlemmer drømmer om et annet liv enn å bo i blokk midt i storbyen. De drømmer faktisk om enebolig eller et rekkehus på landet.

Siraj er klar på at det er viktig å tillate folk i det moderne samfunnet å få lov til å realisere sine drømmer.

– Vi er i ferd med å få en sånn tvangstanke innenfor bygging at alle skal bo i fancy arkitektur, helst i blokk, oppå et kollektivknutepunkt og du skal ikke behøve å kjøre bil, sier han, og fortsetter;
– For det er engang slik at selv om en blokk blir aldri så grønn, så spiller ikke det ingen rolle hvis du ikke drømmer om å bo der. Hvis du drømmer om å bo i et hus med fire mål tomt, så tenker jeg at det er politikerne og næringslivet som skal dekke kundens drømmer og ønsker, sier Daniel K. Siraj.

Boliger for alle
OBOS har i dag litt under 400 000 medlemmer og vil satse på boliger i alle prisklasser i årene fremover, og for alle aldersgrupper. Han er opptatt av at unge skal komme seg inn på boligmarkedet og mener dagens nivå på BSU er fornuftig.

– Det er viktig å stimulere til sparing, men jeg mener nivået på BSU i dag er romslig nok. Det er ingen vits i at sparingen skal gå på bekostning av f.eks. muligheten til å få lån i lånekassen siden formuen blir for høy, sier Siraj. 

Flere vil leie
Norge er det landet i verden hvor flest mennesker eier sin egen bolig. Men boligbyggeren Daniel K. Siraj tror kanskje trenden går mer i retning av at flere kommer til å bo i leide boliger over tid. Han leier selv ut et par leiligheter, som ikke er tilknyttet OBOS.

– Årsaken til at flere kommer til å leie, er at det er så mange som faller utenfor at de ikke har råd til å kjøpe egen bolig. Jeg håper og tror på et mer profesjonelt utleiemarked. Jeg er en av dem som har et pragmatisk forhold til de såkalte spekulantene som folk snakker om, som er meg og deg. Vi er ikke noen rå bolighaier, men har funnet ut at det er verdt å investere i bolig, som er en spareklasse folk skjønner, sier Siraj.

– Eiendom går aldri helt null i verdi. En leilighet er et fysisk objekt, og jeg tror dette bidrar til at Norge har et ganske humant utleiemarked fordi det stort sett er vanlige, normale skikkelige nordmenn som leier ut. Vi ønsker å kunne se leietakeren vår i øya, og behandle dem som medmennesker. Vi må også fortsette sånn som regjeringen nå har gjort, å gjøre det enklere å leie ut deler av boligen, i tillegg til de som investerer i eiendom for å leie ut, sier Siraj.

Gode verdivalg
Daniel K. Siraj er misjonærsønn og kommer fra Moi – midt i bibelbeltet. Han sier oppveksten og det kristne livssynet påvirker han positivt i forhold til verdivalgene han tar.

 – Du behøver ikke være kristen for å gjøre gode verdivalg, men for min del så er det en del av fundamentet til hvorfor jeg skal gjøre gode verdivalg. Selv om jeg har stempelet kristen i pannen, så har jeg en raus tilnærming til alle typer mennesker – uavhengig av seksuell legning eller religiøs tilknytning, livsstil eller personlige valg – det spiller ingen rolle for meg.  Det handler om å være til stede, at du som sjef ser verdien av ulike type mennesker. Man kan ikke ha en annen tilnærming, når man leder 2500 ansatte – det hadde ikke fungert. Jeg kunne ikke hatt denne jobben da, forteller han.

Immun mot koffein
Daniel K. Siraj har vært sammen med sin danske kone Helle i 15 år. Hun bidrar til at konsernsjefen holder beina godt plantet på bakken. Uansett hvor hektisk hverdagen er, og hvor sent det blir, møtes de over en kopp kaffe hver kveld.

–  Kona og jeg avslutter bestandig dagen med en kopp kaffe. Selv om klokken har passert midnatt så samles vi og reflekter litt. Det er en god måte å roe ned på og nullstille, sier han.

Selv om familien kommer først, har han også fremtidsønsker og mål for OBOS.

– Jeg føler en rettesnor for OBOS, men har ikke egentlig noen hårete mål som går på at vi skal tjene så og så mye eller bygge så og så mange boliger. Vi skal bygge en kultur i OBOS som alltid streber etter å gjøre store ting, og så må vi være forberedt på å møte store ting, f.eks. et teknologisk skifte eller andre prosesser som gjør at vi må endre oss. Dette kan bare fremtiden vise, men rettesnoren er at vi fortsatt må oppfattes som relevante for medlemmene, samfunnet og de som jobber her.

Til boligeiere har han følgende råd for fremtiden:
– Ta vare på boligen din – både det økonomiske og det sosiale, det sikrer verdier over tid. Sørg for å bidra til et godt bomiljø, invester i naboskap og nabolaget ditt – enten du bor i leilighet eller enebolig, sier Daniel K. Siraj.

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. (Foto: Helene Aarnes).

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. (Foto: Helene Aarnes).