Stortingsvalget 2017 – vanskelig å velge?

BoligMentoren 3-2017 er på vei ut i postkassen. I denne utgaven av medlemsbladet har vi tatt utgangspunkt i viktige boligpolitiske spørsmål, som vi har fått våre partier på Stortinget til å besvare. Det er vanskelig å velge, men svarene vi har fått, kan kanskje hjelpe deg til å finne ut hvilket parti du vil stemme på til høstens stortingsvalg. Her kommer en liten smakebit med lederen:

Kjære medlem!

Det nærmer seg sommer og ferietid for de fleste av oss. Mange kan se frem til ukesvis med late dager, sol, kos og kanskje litt oppussing. Men for en gruppe vil årets ferie bli begrenset denne sommeren, og det er politikerne våre. Til høsten er det klart for Stortingsvalg, og allerede nå ser vi konturene av en tøff valgkamp. Hvem blir statsminister i oktober? Gir vi fornyet tillitt til Erna Solberg, eller bytter vi henne ut med Jonas Gahr Støre? Og hvem skal regjere sammen? Får vi en helt ny regjering, byttes enkelte parti ut, eller fortsetter vi som i dag? Spørsmålene er mange, og akkurat disse får vi ikke svar på før valget er over.

BoligMentoren er en partipolitisk nøytral organisasjon. Vi kommer ikke til å gi deg et svar på hvem du bør stemme på ved valget 11. september. I dette nummeret av medlemsbladet vil vi derimot presentere de ulike partienes svar på hva de mener om viktige spørsmål knyttet til eiendom og bolig. Det er mange viktige emner vi kunne fokusert på, men vi har valgt ut noen tema som har engasjert flere medlemmer den siste tiden.

For mange unge er det svært vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet uten bistand fra foreldrene sine. Dette skaper et delt boligmarked, mellom de som har velstående foreldre og de som har foreldre med vanlig økonomi. Samtidig som kravene til boliglån blir strengere, er det stadig flere tilbydere av forbrukslån. Stadig oftere ser vi at forbrukslån, uten sikkerhet og med skyhøy rente, blir brukt som finansiering av egenkapitalen ved opptak av boliglån. Til syvende og sist fører dette til langt høyere utgifter for låntakeren enn om hele kjøpesummen ble finansiert av et ordinært boliglån. Vi har stilt politikerne en del spørsmål knyttet til disse problemstillingene.

Det siste halvannet året er det særlig et tema som har engasjert våre medlemmer, nemlig eiendomsskatt som stadig flere kommuner innfører. Mange er fortvilet over denne skatten, som etter vår mening rammer skjevt fordi den ikke tar hensyn til skatteevne, men utelukkende ser på eiendommen i seg selv som skatteobjekt. I tillegg er det store forskjeller mellom kommunene, både når det gjelder hvem som må betale, hvor mye de må betale og hvilket beregningsgrunnlag kommunene legger til grunn for skatten. Vi har spurt hva politikerne mener om eiendomsskatt, og andre skatter og avgifter knyttet til bolig. Vi håper du får noen svar på hva som er viktig for deg når du skal stemme.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer og et godt valg!

Silja E. Bjørkly
Administrerende direktør

 

 

Sikre deg mot dårlige leietakere

Tror du at din vanlige forsikring dekker tyveri, hærverk og svindel fra dine leietakere? Det gjør den sannsynligvis ikke.

Tekst: Arvid Steen – Arvid.Steen@tryg.no

– Utleiedelen er forsikret mot det som forsikringen ellers dekker: Dette er brann, vannskader og lignende. Kort forklart en «vanlig innbo,- og villaforsikring. Men: Tyveri og skadeverk (hærverk) forårsaket av leietaker og leietakers gjester, ubetalt husleie, underslag og utgifter til utkastelse er ikke dekket av innbo,-og villaforsikring. Da må du ha en utleieforsikring som hjelper deg. Den forsikringen lanserer vi nå, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring i Norge.

Utleiere vet lite om forsikring

Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring i Norge. (Foto: Tryg Forsikring).

Tryg-sjefen er glad for forsikringsselskapet nå kan tilby en forsikring som kan hjelpe boligutleiere til å sove bedre om natten

– Vi tror at en utleieforsikring vil bli godt mottatt av kundene. I den senere tid har vi fått daglige henvendelser fra utleiere som er usikre på hvordan man forsikrer eiendom som leies ut. Mange har vært bekymret for å leie ut, når de ikke finner en forsikring som kan sørge for at de ikke taper penger på utleieboligen eller leiligheten om noe galt skulle skje, Opedal.

Ikke primært deletjenester
Primærmålgruppen for denne dekningen er de som driver med tradisjonelt utleie – altså av hele huset eller en hybelleilighet, ifølge Espen Opedal.

– Utleie gjennom tjenester som Airbnb kan også ha nytte av denne dekningen, men alt innholdet passer ikke for dem, slik som erstatning av tapt husleie og dekning av utgifter knyttet til utkastelse. Ved kortidsutleie via Airbnb vil også deres egen «hærverk-forsikring hjelpe deg, sier han.

Prisen på Utleieforsikring varierer ut fra geografisk område og størrelse på utleieobjektet. Det vil koste rundt 250 kroner i året for en hybelleilighet i Bergen, for eksempel.

Takstmenn advarer mot visningsfeller på vårslipp: Over 400 000 skal på visning denne våren

– Denne våren har hundretusenvis av nordmenn planlagt å gå på visning. Nå advarer Norges Takseringsforbund (NTF) mot visningsfeller som kan koste titusener av kroner.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

En ny undersøkelse utført av YouGov for NTF viser at forsommeren er en særdeles travel visningstid, med mer enn 400 000 nordmenn som planlegger å gå på visninger over hele landet. Nå mener takstmennene det er på tide å rope et varsku, for det er nemlig ikke måte på hvilke triks enkelte tyr til for å skjule mangler på boligen de skal selge, skriver de i en pressemelding.

Ekstremt press
– Når markedet er så hett som det er akkurat nå, er det spesielt viktig at kjøpere vet hva de skal se etter av eventuelle mangler og feil når de går på visning, sier administrerende direktør i NTF, Are Andenæs Huser.

I et så hektisk boligmarked er det svært mange selgere som styler boligen for at den skal skille seg ut. Samtidig er de som skal kjøpe klar over det ekstreme presset fra andre interesserte.

Maler over fuktskader
– Da er det fort gjort å bli blendet av en strøkent stylet leilighet, mens du også stresses til å ta en avgjørelse veldig raskt når en gjeng andre interesserte kjøpere puster deg i nakken, advarer NTF-takstmann Ottar M. Skare.

– Nystekte vafler og duftlys kan være en smart måte å gjøre boligen attraktiv på, men det kan også brukes til å dekke over den lett gjenkjennelige lukten av fukt, sier Skare, som mener det heller ikke er uvanlig at folk maler over fuktskjolder på veggene eller prøver å skjule skader på tregulv eller tepper med en velplassert potteplante.

Sjekkliste som sparer deg titusener
Takstmennene går nå ut og advarer om at det å ta en forhastet avgjørelse fort kan koste titusenvis av kroner.

– Fuktskader er det vanligste problemet som kan bli svært dyrt å utbedre, men det er også et av de enkleste å oppdage på visning, sier Ottar M. Skare.

Han understreker hvor viktig det er å sette seg skikkelig godt inn i rapporten fra takstmannen. NTF har også laget en enkel og oversiktlig sjekkliste for alle som skal på visning.

Listen finner du her:

– Hvis du kommer på visning med disse i arsenalet, er du godt sikret mot et kostbart bomkjøp, sier Skare.

Et av BoligMentorens viktigste råd er at du grundig sjekker boligen for feil og mangler, slik at du ikke får noen kostbare overraskelser i ettertid. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Dokumentavgift ved gave og arv

Dokumentavgift betales til staten i forbindelse med overføring av hjemmel til fast eiendom. I den følgende artikkelen skal vi se på reglene om dokumentavgift ved gave og arv.

Tekst: Oda Sarine Juvet – student@boligmentoren.no

Hovedregelen er klar: Ved gave og forskudd på arv, skal det betales dokumentavgift. Når det gjelder arv, er hovedregelen at arv etter loven, er fritatt fra dokumentavgift.

Forskudd på arv/gave:

Dokumentavgift er en særavgift som betales når du tinglyser et dokument som overfører hjemmel fast eiendom. Avgift er på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi på tidspunktet for tinglysing. Forskudd på arv anses som «gave» etter dokumentavgiftsloven. Dersom du mottar en hytte eller leilighet som gave/forskudd på arv, skal det betales dokumentavgift ved overføring av hjemmel i grunnboken.

Ved arv:

Ved arv er det fritak for dokumentavgift, så langt det er snakk om arv etter arveloven. Fritaket gjelder kun den ideelle delen som arvingen har krav på.

Eksempel: To barn arver en hytte av sine foreldre som er døde. De to barna blir da hjemmelshaver til en halvdel av hytta hver, uten av det skal betales dokumentavgift. Dersom de to barna samtidig eller senere blir enig om at den ene skal løse ut den andre, skal det betales dokumentavgift ved tinglysing av skjøte for den halvdel som da skifter eier.

Fritak for ektefeller:

Overføring av fast eiendom mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder både i levende live, skilsmisse eller ved død. Ved innsendelse av skjøte eller hjemmelserklæring, er det viktig at ektefellen husker å skrive fritaksgrunnen, samt lovhjemmelen i punkt 3 i skjøtet. Lovhjemmelen for fritaket er dokumentavgiftsloven § 8.

Fritak for samboere:

Fellesboligen kan overføres til gjenlevende samboer uten å betale dokumentavgift, dersom den ene samboeren dør. Kravet er at samboerne hadde felles adresse i Folkeregisteret ved dødsfallet. Dette følger av dokumentavgiftsloven § 8. Både skjøtet og hjemmelserklæringen sendes så samtidig til tinglysing. Du må huske å skrive fritaksgrunnen samt lovhjemmelen på dokumentet.

Imidlertid gjelder det andre dokumentavgiftsregler ved andre eiendommer som ikke var fellesbolig. Dette kan eksempelvis være en hytte. Når en hytte overføres til den gjenlevende samboeren må det betales dokumentavgift, selv om samboeren kan ha krav på arv etter arveloven § 28 b. 

Testament:

Utgangspunktet er at den som blir tilgodesett i et testament må betale dokumentavgift. Dersom testamentsarvingen er arving etter arvelovens regler, vil det kunne gjøre fratrekk fra den lovregulerte arvedelen. I tillegg vil det kunne gis fritak for dokumentavgift i tilfelles hvor fast eiendom er testamentert bort til stiftelser, det offentlige, legat eller foreninger med allmennyttige formål. Hvorvidt vilkårene for å få fritak for dokumentavgift foreligger, blir avgjort på tinglysingstidspunktet.

Vedr. borettslagsleilighet

Overføring av hjemmel til borettslagsleielighet, er ikke omfattet av reglene om dokumentavgift. Det skal således ikke betales avgift ved overføring av hjemmel til borettslagsleilighet, enten det gjelder arv eller gave. Tinglysingsgebyret for denne typen leiligheter er på kr. 430,-. Dette gjelder også boligaksjeleiligheter.

Ta en elsjekkk og bli elsikker

Brann er enhver boligeiers største mareritt, hva kan vi gjøre for å unngå dette? Her kommer noen gode råd fra BoligMentorens nye samarbeidspartner Elfag.

Tekst: Cathrine K. Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no

I henhold til tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2016, er nesten halvparten av brannene i eneboliger knyttet til elektrisitet.

– Her sikrer du deg litt som å gå til tannlegen – regelmessig kontroll skaper en preventiv forutsigbarhet. Det blir gjerne rimeligere også enn når det etter 30 år oppstår en situasjon hvor du må gjøre store og kostbare endringer på det elektriske anlegget, forteller kjedekoordinator i Elfag, Trond Timmermann.

-Hvor ofte bør det elektriske anlegget kontrolleres?

-Vi anbefaler elsjekk hvert 5. år. En elsjekk er en fysisk og visuell inspeksjon av det elektriske anlegget.  Elfag har her et program som ivaretar intervallene. Alle leiligheter og hus over 20 år bør inngå i dette.

Les også: Elfags tilbud til BoligMentorens medlemmer

– Det er nok noen som vegrer seg for å ta en elsjekk rett og slett fordi de er redd for hva som er resultatet og hva det vil koste å rette opp. Hva vil du si til disse?

Vi pålegger ingen å rette feil etter kontroll, dette skal kun gi en pekepinn på helsetilstanden til det elektriske anlegget. Vi har også egne avtaler som gir kundene avbetaling hvis ønskelig, avslutter Timmermann.

Med tanke på elsikkerhet er det mange ting du selv kan gjøre. Her er en oversikt over ti enkle tiltak:

Ti enkle tiltak for å bedre el-sikkerheten i hjemmet:

  1. Vær forsiktig med løse lamper og frittstående ovner.
  2. Hold el- artikler over dyna.
  3. Ikke tørk klær på elektriske ovner.
  4. Bruk fastmonterte stikkontakter til permanent utstyr.
  5. Ha trygg avstand mellom lamper og brennbart materiale.
  6. Bruk aldri sterkere lyspærer enn angitt.
  7. Trekk ut støpsler på småapparater mellom bruk.
  8. Sjekk jevnlig stikkontakter, brytere og støpsler.
  9. Hold utkikk etter brunsvidde merker.
  10. Bytt ut gamle el-produkter.

Kilde: elfag.no

BoligMentoren 2-2017 på vei ut i postkassene

Kjenner du til dine arverettigheter? Det er temaet for årets andre utgave av BoligMentoren. Det er arveloven og skifteloven som har bestemmelser for deg som arving. I denne utgaven vil vi gjøre deg bedre kjent med hva lovene sier om arv, både løsøre og fast eiendom. Medlemsbladet tar også for seg andre aktuelle saker for boligeiere. Her kommer en smakebit med lederen.

Kjære medlem!
Våren er endelig her, med alle sine høytids- og festdager. For mange unge er denne våren forbundet med en dag mange har sett frem til i flere år, konfirmasjonen. Svært
mange har skyhøye forventninger til dagen. De ønsker segen flott fest og fine gaver, og ingen vil være den konfirmanten som fikk minst penger av alle. Mange jenter ønsker seg bunad og guttene en flott dress.

Likevel er mitt inntrykk at ungdommen har forståelse for at økonomien setter grenser for hvor store utskeielser man kan tillate seg i forbindelse med en slik dag. Ofte er det vi foreldre, som i frykt for å skuffe de unge lovende, tar ukloke og lettvinte valg, som et dyrt forbrukslån for å finansiere gildet.
Vi ser også at flere tar opp forbrukslån for å finansiere egenkapitalkravet ved kjøp av bolig. Til syvende og sist fører dette til at den totale lånebelastningen blir høyere enn om boligkjøpet i sin helhet var finansiert med boliglån.

Vi i BoligMentoren er bekymret over denne trenden. Det er åpenbart et stort marked for forbrukslån i Norge, og markedsføringen av disse lånene er til dels svært aggressiv. De fleste av oss treffer på reklame for slike lån daglig, enten via facebook, på nett-sider, SMS eller epost. For noen representerer slike lån økonomisk frihet, men stadig flere blir gjeldsslaver av forbrukslån.

For å bøte på problemet har regjeringen fremmet en tiltakspakke for å hindre at nordmenn havner i gjeldsfellen. De viktigste tiltakene er å innføre en gjeldsinformasjonslov (gjeldsregister), en forskrift mot aggressiv markedsføring av kreditt og at all skyldig kreditt skal stå i beløpsfeltet på fakturaen, ikke bare minimumsbeløpet.

BoligMentoren mener det er på høy tid å regulere denne bransjen strengere, og det hadde vært klokt å se hele lånemarkedet under ett. Som hovedtema i denne utgaven tar vi for oss flere problemstillinger rundt arv. Midt i sorgen er du som nærmeste pårørende nødt til å forholde deg til mange juridiske problemstillinger avhengig av om du var samboer, barn, eller forelder til den avdøde. Vi håper du får noen gode svar.

BoligMentoren er glad for å kunne presentere vår nye samarbeidspartner Elfag. Som medlem får du 25 prosent avslag på produkter levert av Elfag, 10 prosent avslag på timepris hos din lokale Elfagbedrift, 5 års garanti på alle produkter og samsvarserklæring på alle jobber. Vi håper du som medlem får god nytte av dette samarbeidet.

Vi ønsker alle våre medlemmer en fin vår!

Silja E. Bjørkly
Administrerende direktør

Årets 2. utgave av medlemsbladet er på vei ut i postkassen.