Mindre radon i nye boliger

Ny undersøkelse fra Statens strålevern viser at det gjennomsnittlige radonnivået i nye boliger har sunket kraftig, og er nesten halvert fra 2008 til 2016. Hovedårsaken er strenge byggekrav.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Undersøkelsen ble gjennomført blant 1048 tilfeldig valgte nye boliger i hele landet i 2016. Resultatene er sammenlignet med en kartlegging Strålevernet gjorde av radon i nybygg i 2008.

PS – det er snart siste sjanse for å måle radon denne sesongen. Se under artikkelen for spesialtilbudet til BoligMentorens medlemmer fra vår samarbeidspartner Radonkjeden – eller her.

Sterk redusert
Andelen eneboliger som er over grenseverdiene for radon, er redusert med over 70 prosent de siste åtte årene. Boliger som tidligere ville hatt moderate og lave radonkonsentrasjoner, har nå enda lavere radonkonsentrasjon.

Hovedårsaken til dette er kravene som kom i 2010 om at nye hus skal ha to forebyggende tiltak: Radonsperre mot bakken og et radonsug, eller en radonbrønn som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i innelufta blir for høy.

– God effekt
Det er bred enighet om at det er mer effektivt og mindre kostbart å gjennomføre radonforebyggende tiltak når et hus settes opp, enn å gjøre radontiltak i etterkant.

– Radonundersøkelsen viser at radonkravene som kom i 2010 har hatt svært god effekt på radonnivåene i nye boliger, sier seksjonssjef Anne Liv Rudjord i Statens strålevern i en pressemelding.

Få måler radon
Undersøkelsen viser også at svært få huseiere kontrollmåler radon i den nye boligen sin – bare 3,5 prosent oppgir at de har målt. Dermed er det grunn til å tro at svært få tar i bruk det forebyggende radonutstyret som er i byggegrunnen.

– Hvis flere hadde målt radon og aktivert radonsuget, ville radonnivået kunne blitt redusert ytterligere, sier Rudjord.

Du kan lese mer på: Statens strålevern sine nettsider: nrpa.no.

MEDLEMSTILBUD BOLIGMENTOREN:

Som medlem av BoligMentoren vil du få rabatt på Radonkjedens tjenester. Bestill sporfilm til 20 prosents medlemsrabatt i dag. Du bestiller sporfilmer på Radonkjedens nettside: radonkjeden.no/sporfilm, eller du kan ta kontakt med oss på: boligmentoren@radonkjeden.no

Husk å oppgi BoligMentorens medlemsnummer.

Trenger du tiltak?

Hvis det er høye radonnivåer, gjør vi befaringer for å finne egnede tiltak.

Du kan bestille befaring for egnet tiltak i skjema på vår nettside: radonkjeden.no/produkter/

Ved å oppgi BoligMentorens medlemsnummer får du også 20 prosent rabatt på befaringen. Du vil i tillegg få fem prosent rabatt på et eventuelt tiltak.

Har du behov for gratis råd og veiledning, ring 222 86 136 eller send en epost til: post@radonkjeden.no

Les mer på: radonkjeden.no

 

 

Er husleien i strid med loven?

Husleieloven bestemmer hva som skal inkluderes i leien og hva som kan tas i tillegg. BoligMentoren ser at det tidvis fremkommer husleieavtaler hvor det er avtalt husleie som er i strid med loven. 

Tekst: Oda Sarine Juvet – student@boligmentoren.no

Det følger av husleieloven § 3-1 første ledd første punktum at leien skal fastsettes til et bestemt beløp. Hensynet er å gjøre leietakers utgifter mer forutsigbare og faste. I tillegg kan det avtales at leietaker skal betale en forholdsmessig del av utleierens utgifter ved forbruk av elektrisitet og brensel. Det vil si etter målt forbruk. Det samme kan avtales for utleierens utgifter til vann og avløp når de også skal betales etter målt forbruk.

Hva kan ikke være i tillegg til husleie?

Det kan ikke avtales at bestemte kostnader som for eksempel renovasjon, eiendomsskatt, trappevask eller nøkkelgebyr skal betales i tillegg til leien. Dette gjelder også internett, hvor det ikke kan avtales ekstra betaling for internett, da dette enten vil være inkludert eller at leietaker tegner eget abonnement.

Arbeid kan være husleie

Husleieloven gjelder selv om vederlaget helt eller delvis er fastsatt til annet enn penger, jf. husll.§ 1-1 tredje ledd. Leietaker kan for eksempel klippe gresset, måke snø eller pusse opp utleiers bolig. Det bør imidlertid avtales i husleieavtalen hva slags arbeid som skal gjøres, hvor ofte, og hva arbeidet er verdt i kroner og øre. Hvis det avtales at leietaker skal måke snø i vinterhalvåret, og arbeidet er verdsatt til 200 kroner per gang, skal denne summen trekkes fra i husleien.

Komfyrbranner kan unngås

I fjor skyldtes 43 prosent av brannvesenets utrykninger til privatpersoner komfyrbranner. Det viser ny statistikk fra DSB.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Brannvesenet rykket i fjor ut til 3 138 branner i private hjem, hele 1 344 av disse var branner eller branntilløp på komfyren. Løsningen som kan hindre boligen din fra å gå opp i røyk, er en komfyrvakt. I dag, onsdag 8. februar, arrangeres komfyrvaktkampanjen som skal gi økt oppmerksomhet rundt de altfor mange komfyrbrannene. Les mer om kampanjen her:

Et krav i nye boliger

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos flere elektronikkbutikker, i en rekke kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

– De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten. Da er det ofte unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, og kan fort sovne fra komfyren, sier direktør Cecilie Daae i DSB, i en pressemelding.

Slik fungerer komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

– Hold oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt i matlagingen, rengjør ventilator jevnlig og pass på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Daae.

Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no.

I dag 8. februar går komfyrvaktkampanjen av stabelen. Det skal øke oppmerksomheten rundt de altfor mange komfyrbrannene. (Foto: DSB).

Boligkonflikt: Få rett advokat til riktig tid

BoligMentoren er inne i sitt fjerde år som samarbeidspartner med Kluge Advokatfirma. Denne avtalen gir våre medlemmer et styrket juridisk tilbud.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

BoligMentorens nye kontaktperson hos advokatfirmaet, er advokat Marianne Lundegaard Bjørnsen. Hun startet hos Kluge for tre år siden og jobber i avdeling for eiendom og entreprise. Der arbeider hun primært med saker tilknyttet fast eiendoms rettsforhold.

– I løpet av studietiden opplevde jeg at fast eiendoms rettsforhold, tingsrett og kontraktsrett var blant de mest spennende fagene, og dermed noe jeg ønsket å jobbe med, forteller Bjørnsen.

I følgende artikkel går advokat Marianne Lundegaard Bjørnsen kort inn på hva som er en vanlig juridisk konflikt for boligeiere:

Mange konflikter
Ved en konflikt, f.eks. med sameiet eller naboen, kan konfliktnivået ofte bli høyt. Det kan være vanskelig å se synspunktene til den andre parten, og mange er lite innstilt på en konstruktiv dialog og et forsøk på å finne en minnelig løsning. Et mulig råd kan derfor være å oppsøke hjelp tidlig, før konflikten eskalerer.

– Da kan du unngå mye frustrasjon. En av advokatens viktigste oppgave er å styre forventningene og bidra til å dempe konfliktnivået, forteller advokat Bjørnsen.

Konflikt ved boligkjøpe/salg
Hva er den vanligste juridiske utfordringen en boligeier kan møte?

(Foto: iStockphoto.com).

– Konflikter med kjøper/selger vedrørende boligens stand, med håndverkere vedrørende pris eller standard på utført arbeid, samt nabokonflikter og konflikter med sameiet er juridiske utfordringer vi ser at mange boligeiere møter, forteller Marianne Lundegaard Bjørnsen.

Hun sier en stor utfordring for mange boligkjøpere kan være å danne seg et riktig inntrykk av boligen de vurderer å kjøpe.
– Mange kjøpere tar seg ikke god nok tid til å undersøke boligen på visning og lese nøye gjennom prospektet og annen tilgjengelig informasjon før de bestemmer seg for å kjøpe.

Dette gjør at mange blir skuffet i etterkant, dersom boligen viser seg å være i dårligere stand enn man trodde.

– Skulle du oppdage feil ved boligen i ettertid, er det ingen automatikk i at enhver feil ved boligen eller eiendommen vil kunne regnes som en mangel etter avhendingsloven. Dette beror blant annet på hvorvidt selger har opplyst om det aktuelle forholdet, om kjøper burde ha oppdaget feilen og hvor omfattende/alvorlig mangelen er, sier Bjørnsen, og fortsetter;

– Hovedregelen er at brukte boliger selges som de er, og at boligen skal være i samsvar med opplysninger fra selger og det som er avtalt for øvrig, sier hun.

Vær snarlig med å reklamere

(Ill. foto: iStockphoto.com).

Dersom du oppdager feil og mangler ved boligen du har kjøpt, oppfordrer Bjørnsen folk til å reklamere så raskt som mulig. Hun presiserer viktigheten av skriftlig dokumentasjon i alle ledd vedrørende saken, slik at kommunikasjonen kan dokumenteres i etterkant.

– Avhendingsloven oppstiller både en absolutt og en relativ reklamasjonsfrist. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år, men den relative reklamasjonsfristen krever i tillegg at man reklamerer innen «rimelig tid» etter man har oppdaget (eller burde oppdaget) en feil. Det er derfor viktig at man reklamerer raskt for å ha sitt krav i behold, sier hun videre.

Fakta om samarbeidet med Kluge
Som medlem av BoligMentoren får du 20 prosent rabatt på Kluge sine veiledende timepriser. BoligMentorens advokat John F. Treider fortellerat vi ved behov henviser medlemmer til Kluge for råd og bistand.

– Medlemmet velger selv om de vil bruke avtalen eller ikke, men vi håper dette gjør at terskelen for å ta kontakt med advokat blir lavere, noe som er til medlemmenes fordel, forteller Treider.

Mange fagområder
Marianne Lundgaard Bjørnsen forteller at Kluge Advokatfirma har ti advokater og advokatfullmektiger som arbeider innenfor fast eiendom. Dette gjør at Kluge kan dekke over et bredt spekter, herunder:

 • Mangler ved kjøp av fast eiendom
 • Tomtefeste
 • Servitutter, eksempelvis veirettigheter, bryggerettigheter mv.
 • Tinglysing av dokumenter
 • Husleietvister
 • Nabotvister typisk vedrørende grenser, trær, etc.
 • Tvister med håndverkere og saker om boligoppføring
 • Byggesaker (plan- og bygningsrett)
 • Klager på byggetiltak på naboeiendommer
 • Ekspropriasjonssaker
 • Eierseksjonssameier
 • Borettslag

Landsdekkende
Kluge Advokatfirma har kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger, men tar på seg oppdrag fra hvor som helst i landet.  Vanligvis starter de med et innledende møte på et av sine kontorer, men i dag kan det meste løses på telefon eller per e-post, hvis klienten har lang reisevei. Etter første møtet skjer likevel det meste over telefon og e-post.

– Vi har jevnlig kontakt med våre klienter, både per telefon og e-post, og klientene blir normalt tilsendt kopier av alle e-poster og brev vi sender eller mottar. Ved viktige beslutninger er det ofte naturlig å avtale et møte, avslutter advokat Marianne Lundegaard Bjørnsen.

Sjekk om boligen din er dårlig isolert

Har du istapper hengende ned fra takrennene, eller har taket ditt mindre snø på seg enn naboen? Da kan det være tegn på mangelfull isolering, og at du «fyrer for kråka».

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Kvaliteten på isolasjonen er noe av det vanskeligste å vurdere når man er på boligvisning. Er det sommer og sol, er det kanskje heller ikke det man er mest opptatt av, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst, i en pressemelding til Newswire.

Han er utdannet både som takstmann og eiendomsmegler, og har erfaring med mange eksempler på dårlig håndverk, særlig ved etterisolering av gamle hus.

I mange tilfeller handler det om hva kjøperen er vant til fra før. Flytter man fra en godt isolert leilighet til et eldre, trekkfullt hus, er det lett å tenke at det må være noe galt med isolasjonen.

– Men gamle hus er ofte dårlig isolert, og da kommer man ikke langt med å klage, sier Fuglesang.

Sjekk taket!

Er det mer snø på naboens tak enn ditt, kan det skyldes dårlig isolasjon. (Foto: Newswire)

Om vinteren er det enkelt å se om det er problemer med isolasjonen ved å se på tak og takrenner.

– Et hus med lite isolasjon mot loftet vil fort få problemer med snø som smelter på taket. Det fører til tunge istapper som kan ødelegge og bøye takrennene utover, sier Fuglesang.

Dette kan i verste fall kan føre til fuktskader i underliggende veggkonstruksjoner, og også i takkonstruksjonen. Er huset du skal kjøpe det eneste i nabologet med snøfrie partier på taket, er det et dårlig tegn.

– Vi ser av og til eksempler på dårlig håndverk, særlig ved etterisolering av gamle hus. Det kan være gjort feil ved selve leggingen av isolasjonen, eller det er brukt feil materialer, sier Fuglesang.

Skulle det vise seg at en ny bolig er unormalt kald, kan det være noe feil med isolasjonen, og da kan det være en klar klagesak, mener han.

Forskjell på nye og gamle hus

15 prosent av de som har kjøpt bolig har senere oppdaget at isolasjonen er dårlig, viser en undersøkelse YouGov har gjort for NITO Takst. Det er stor forskjell på hus som ble bygd før 1950-tallet og nyere boliger.

Etterisolering av loft er en lur måte å spare penger på og få et bedre inneklima. (Ill. foto: iStockphoto.com).

– De eldste husene har ikke isolasjon i det hele tatt, kun luftrom for å holde den verste kulda ute. På 50-tallet begynte man å isolere, men det var isolasjon av langt dårligere kvalitet enn dagens, sier Fuglesang.

I løpet av 1960-årene ble isolasjonen noe bedre, med rundt ti centimeter tykk isolasjon i veggene.

– I dag er det vanlig å benytte 20 til 30 centimeter tykk isolasjon i husveggene og 40 centimeter i taket mot loftet, sier han.

Råd for bedre isolasjon

Har man et hus som er kaldt, er det flere måter å få det varmere på. Det er ikke alltid nødvendig å isolere hele huset.

– Viser det seg at skillet mot loftet mangler tilstrekkelig isolasjon, kan det hjelpe godt å isolere her. Man kan også isolere gulvet eller etterisolere ved å blåse isolasjon inn i veggene. Isolasjon av gulv mot en kald jordkjeller, kan medføre fuktskader i gulvkonstruksjonen. Man må derfor gjøre en vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes for å unngå dette, sier Fuglesang.

Vet du hva BYA betyr?

BRA, BTA og BYA er viktige forkortelser i forbindelse med bolighandel. Men ikke alle vet hva de betyr.

Tekst: Newswire

Boligannonser, prospekter og tilstandsrapporter inneholder en rekke ord og forkortelser som mange ikke kjenner betydningen av. I en undersøkelse YouGov har utført for NITO Takst, svarer for eksempel 31 prosent at de ikke vet hva en festetomt er.

– Noen boligkjøpere synes kanskje det er flaut at de ikke vet hva enkelte ord og uttykk betyr og lar være å spørre megler eller takstmann. Men det er bedre å stille et ”dumt” spørsmål enn å være usikker på hva man faktisk kjøper. I de fleste tilfeller er det flere som lurer på det samme som deg selv, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst.

Hvis man kjøper en festetomt og tror man blir eier av tomten, vil man fort oppdage at det har vært et dårlig kjøp. Festetomt vil si at man betaler en årlig leie til den som eier tomten som boligen eller hytta står på.

– Min erfaring er heldigvis at de fleste som kjøper bolig finner ut hva de ukjente ordene betyr før kjøpsprosessen starter, sier Fuglesang.

Han er utdannet både som takstmann og eiendomsmegler og har møtt mange boligkjøpere opp gjennom årene.
– Skal man kjøpe en bolig eller hytte, bør man finkjemme teksten i prospektet og boligsalgsrapporten og spørre dersom det er noe man ikke forstår.

Ulikt areal
I NITO-undersøkelsen svarer 52 prosent at de ikke vet hva BRA står for, 66 prosent vet ikke hva BTA er og hele 87 prosent vet ikke vet hva BYA betyr.
– BRA står for bruksareal, det vil si summen av det arealet i en bolig som ligger innenfor ytterveggene. BTA står for bruttoareal, og vil si arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes ytterside til midt i en eventuell vegg mot naboen. Gulvareal under vegghøyde på 1,90 regnes ikke med, sier Fuglesang.

Spesielt forkortelsen BYA er mange usikre på. BYA står for bebygd areal, det vil si alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, og åpent overbygd areal.

– Av ordene som folk flest vet betydningen av, kommer primærrom, solgt som den er, energimerking, primærbolig og sekundærbolig høyt opp på listen. Disse betegnelsene er nok mer selvforklarende, sier Fuglesang.

Han mener spørreundersøkelsen bør være en vekker for alle som jobber med eiendom.

– Bruker vi faguttrykk, bør vi huske på å forklare hva de betyr. Det er vår jobb å sørge for at begge parter i en bolighandel forstår innholdet i dokumentene, sier Espen Fuglesang.

Flere resultater av undersøkelsen kan du lese her:

Architect /interior’s hands drawing home illustration with material sample, renovation concept