Du må ikke delta på dugnad

Det er årstiden for dugnader. Men dugnad er frivillig og medfører ingen arbeidsplikt. Dette er det likevel mange som tror. 

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Det er allment akseptert at felles innsats i felles miljø skaper trivsel til rimelig pris.

Mange borettslag, sameier, grendelag, skoler og foreninger har hvert år dugnad, noen ganger flere ganger om året. Som oftest foregår de enten vår eller høst. Kjeller og loft tømmes for skrot, og enkelt vedlikehold og klargjøring av utearealer og fellesarealer gjøres til trivsel for beboere og brukere.

Nyttig – og frivillig

Men hva med dem som ikke har tid, anledning eller rett og slett ikke lyst til å delta?

− Verken i boligaksjeselskaper, borettslag eller i sameier kan det vedtas plikt til å utføre arbeid på dugnad. Poenget med dugnad er å spare utgifter for fellesskapet, sier BoligMentorens advokat John F. Treider.

− Det kan likevel besluttes at arbeid skal utføres. De som ikke deltar kan ikke ilegges bot, men kan få økt gebyret på felleskostnadene. Dette betyr at i stedet for å sette bort jobben, kan det vedtas at de som ønsker å være med å utføre arbeidet, slipper å betale sin del av kostnadene, sier Treider. På denne måten blir alle eiere behandlet likt om de er med på å utføre arbeidet, eller ikke. 

Lystbetont og sosialt

Advokat Treider poengterer at først og fremst er det viktig at styret eller dugnadskomiteen tilrettelegger oppgaver for alle. Det er ikke alle som kan rake, klippe kvist, løfte tungt, vaske eller male.

− Det må ikke stilles for store arbeidskrav, noen må også ta seg av kaffekoking, utstyr, kakebaking, oppmuntring osv. En viktig del av dugnadsarbeidet er det sosiale, og det må få et positivt tilsnitt og ikke føles som tvang. Det må tenkes lystbetont så terskelen for å møte opp blir lavere. Dugnaden er også et viktig sted for å bli kjent med naboene, spesielt for nye beboere, sier Treider.

Arbeid som krever spesialkompetanse skal overlates til noen som kan det. Det må også settes en realistisk pris på det totale arbeidet som utføres

− På den måten sikrer man at de som skal betale ikke belastes med mer enn sin andel av verdien av det arbeidet som er utført, ifølge advokaten.

Det er frivillig å delta på dugnad, og poenget er å spare utgifter for fellesskapet og også være sammen sosialt. (Ill.foto: iStockphoto).

Flere nordmenn blir ID-svindlet

En undersøkelse i regi av Skatteetaten og Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) viser at det er en økning av ID-tyveri fra 3,9 prosent til 4,2 prosent.
 – Vi får nærmere 40 henvendelser i måneden fra kunder som lurer på om de er ID-svindlet, sier leder for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal. 

Tekst: Arvid Steen – arvid.steen@tryg.no

Selv om endringen fra 2015 til 2016 er liten, så berører ID-svindel drøyt fire prosent av den voksne befolkningen i Norge.  Omfanget tilsvarer over 150 000 personer som har opplevd at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger.

Usynlig og snikende kriminalitet

Man kan ikke forsikre seg mot ID-svindel, men noen forsikringsselskaper tilbyr hjelp til å rydde opp for deg om du blir utsatt for ID-svindel. Tryg er et av dem. De får månedlig rundt 40 henvendelser fra bekymrede kunder som er redd for at noen har stjålet identiteten deres.

Tryg Forsikring har et fordelsprogram som hjelper kunder med å begrense de økonomiske og praktiske konsekvensene av et ID-tyveri, sier leder for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal. (Foto: Tryg Forsikring).

– Å bli utsatt for en trafikkulykke eller vold skjer der og da. En ID- tyv (identitets-tyv) sniker seg innpå deg og kan snu livet ditt opp ned, uten at du merker det før etter dager og uker. Tradisjonelt handlet ID-tyveri om å misbruke stjålet post. Men nå ser vi også at e-postsvindel, og kapring av dine sosiale profiler på nett brer om seg, sier leder for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Han legger til:
– Noen saker er enkle å løse, mens andre ganger tar det lang tid før våre kunder har et normalt liv igjen. Det er fortvilende å bli utsatt for «usynlige» tyver som stjeler identiteten din, og bidrar til at du lett kan havne i problemer med kredittkortselskap og andre som mener du har kjøpt tjenester av dem, sier Espen Opedal.

Enkle grep som hjelper deg

Hvis du er redd for å rammes av fysisk posttyveri er det enkle grep du kan gjøre for å sikre posten din bedre, forteller Tryg-sjefen.

– Helt sikker på å unngå tyveri fra postkassen er det vanskelig å bli, men en enkel lås på postkassen kan redusere risikoen mye. En postboks er som regel enda tryggere, og

Ikke la en ulåst postkasse friste tyvene. (Foto: Tryg)

alle kan sjekke med sitt lokale postkontor om mulighetene for å få dette, forteller Opedal.

– På nett er det lett å si at man skal være årvåken. Det er ikke alltid like lett, men ikke åpne lenker på e-post du ikke er sikker på, og vær litt ekstra observant når du får e-poster som forteller at du har vunnet store premiesummer og lignende. Det er lite sannsynlig at du har vunnet gullpotten i et nigeriansk lotteri, om du får e-post om akkurat det, råder han videre.

Ta kontakt med politiet

Om du har mistanke om at noen har stjålet identiteten din, eller misbruker deg på nett, finnes det hjelp å få. For det første må du anmelde saken til politiet. Så kan du sjekke med ditt forsikringsselskap om du er forsikret mot ID-tyveri.

– Tryg Forsikring har et fordelsprogram som hjelper kunder med å begrense de økonomiske og praktiske konsekvensene av et ID-tyveri. Tryg sørger for automatisk og løpende sikkerhetskopiering av datamaskinenes innhold. Forsikringsselskapet kontakter også kredittselskaper, kreditorer og avviser urettmessige krav, det gjør det litt lettere å vende tilbake til hverdagen, sier leder for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Med enkle grep kan du hindre at andre får tak i personopplysningene dine:

 • Oppgi kun personlige opplysninger til selskaper du har tiltro til.
 • Sørg for at personnummeret ditt aldri er tilgjengelig på internett. F.eks. oppgi aldri personnummer på en CV.
 • Hold kort og personlig kode adskilt.
 • Skjul pinkoden din når du handler eller tar ut penger i en minibank.
 • Makuler eller riv i stykker papirer og kort med sensitive personopplysninger før du kaster det.
 • Tøm postkassen din daglig. Sørg også for at det er lås på postkassen.
 • Vær forsiktig med å dele personlige opplysninger på sosiale medier.
 • Sørg for å sikre datamaskinen og telefonen din med oppdaterte sikkerhetssystemer.

Slik kan tyvene misbruke personnummeret ditt

Med et personnummer er det blant annet mulig å:

 • Foreta kjøp i en rekke nettbutikker ved hjelp av fakturabetalinger. Fakturaen havner hos offeret mens varen blir sendt til svindlerens postboks.
 • Søke forbrukslån og opprette kreditt- og betalingskort hos ulike banker.
 • Kjøpe mobiltelefoner og opprette telefonabonnementer.
 • Opprette troverdige profiler og selge fiktive varer på diverse rubrikk og auksjonssider, som Finn, eBay og QXL.

Faresignaler for ID-tyveri:

 • Vær våken for signaler som tyder på at du er utsatt for ID-tyveri.
 • Det er viktig å oppdage ID-tyveri så raskt som mulig for å begrense skaden.
 • Du mottar regninger for produkter du selv ikke har bestilt.
 • Faktura for kredittkort inneholder ukjente transaksjoner.
 • Du mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om det.
 • Du mottar varsel om adresseendring.
 • Du mottar telefon eller brev om kjøp du ikke har gjennomført.
 • Du mottar gjenpartsbrev etter kredittsjekk uten selv å ha initiert det. Kontroller nøye hvis du får adressert post du ikke forstår grunnlaget for, for eksempel en faktura, et avtaleforslag, etc.
 • Kontroller kontoutskrifter fra dine bankkonti, og si fra til banken om det er ukjente transaksjoner.

Kilde: Idtyveri.info og Tryg Forsikring (Norsk senter for informasjonssikring).

Identitetstyveri kan skje fra den andre siden av kloden. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Ikke slurv med brannsikkerheten på hytta

Ikke slurv med brannsikkerheten på hytta i påsken. BoligMentoren minner om at kravet til brannsikkerhetsutstyr på hytta er det samme som hjemme. Og sjekk røykvarsleren – det kan redde liv.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Brannforskriftene sier at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslukningsapparat eller husbrannslange. Fra 1. januar i 2016 ble det også påbudt for alle eiere av fritidsboliger å sørge for at piper og ildsteder blir feiet.

Ansatte_silja

Administrerende direktør Silja E. Bjørkly ønsker alle en riktig god og brannsikker påske. (Foto: Helene Aarnes).

– Sjekk røykvarsleren hver gang – og med en gang du kommer frem på hytta. Det er den eneste måten du kan være sikker på at det fungerer, sier Silja E. Bjørkly, administrerende direktør i BoligMentoren.

Godkjent slokkeutsyr

Det er også svært viktig å ha godkjent slukningsutstyr og at det kontrolleres jevnlig. Tall fra Finans Norge viser at det gjennomsnittlig brenner i rundt 1000 fritidsboliger i Norge pr. år. Gjennomsnittlig forsikringsutbetaling er på hele 300 000 kroner for disse brannene. De mest vanlige årsakene til hyttebranner er mangelfullt vedlikehold, feil montering og feil bruk av pipe og ildsted.

– Manglende brannslukningsutstyr og røykvarsler, eller utstyr som ikke virker kan være skjebnesvangert. Mange hytter ligger avsides til og mangler du slukningsutstyr blir det veldig risikabelt. I tillegg kan det være vanskelig for lokalt brannvesenet å komme frem, og det er du som hytteeier som må ta slukningsjobben, sier Bjørkly.

Hun presiserer at din egen og andres sikkerhet kommer foran slukningsarbeidet, men det er viktig å ha utstyret i orden.

Nødplakat

En annen oppfordring BoligMentorens Silja Bjørkly ønsker å komme med, er hvor viktig det alltid er å kunne gi beskjed om nøyaktig hvor hytta er, siden mange er langt unna allfarvei. Det gjør du enkelt ved å gå inn på Statens Kartverk sine sider og skrive ut en nødplakat. På plakaten fremkommer geografisk posisjon av hytta i et kartutsnitt, og GPS-koordinatene kommer automatisk frem. Dermed kan du gi redningsmannskapene en stedsanvisning de ikke kan ta feil av!

– Den henger du opp lett tilgjengelig på hytta. Ha gjerne en nødplakat liggende i bilen, eller oppbevar informasjonene på mobilen. Det er viktig å kunne forklare nøyaktig hvor hytta er i forbindelse med nødsituasjoner. Med nødplakaten vil redningspersonell kunne komme raskere frem, i stedet for å lete etter hytta og tape verdifull tid, sier Bjørkly, og ønsker alle en god og brannsikker påske.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

– Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta. Test også en gang i året med røyk.
– Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.
– Kontroller påbudt brannslokkeapparat eller husbrannslange jevnlig.
– Gå aldri fra levende lys.
– Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
– Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.
– Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
– Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
– Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.
– Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven.

(Kilde: brannvernforeningen.no).

Det brenner opp verdier for rundt 300 000 kroner årlig i fritidsboligbranner. (Foto: iStockphoto.com).

Åpningstider påsken 2017

BoligMentorens åpningstider for påsken er følgende:

Mandag: 10.04.17 – 0900-1500
Tirsdag: 11.04.17 – 0900-1500
Onsdag: 12.04.17 – 0900-1200

Tilbudet vil være noe begrenset disse dagene.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske!

Ikke la påsken bli en høytid for innbrudd

Det er kanskje en myte at det er flere tyverier i påsken enn andre tider på året. Vi i BoligMentoren mener det likevel er lurt å være ”føre var”. Dyktige og uærlige sjeler trenger kun 30-40 sekunder på å ta seg inn i en bolig, og det er derfor vanskelig å gardere seg helt.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Tyvene er som regel svært profesjonelle, og de som slår til i ferietiden, tar seg gjerne god tid hvis de vet at eierne av boligen er bortreist. Det kan føre til at hele huset endevendes og alle verdisaker fjernes.

Vår samarbeidspartner Tryg Forsikring har gode råd å komme med for å unngå at påsken blir en høytid for innbrudd. Jo vanskeligere du gjør det for tyven, desto større er sjansen for at boligen din får stå urørt i påsken.

Her kommer gode råd som kan hjelpe til å sikre hjemmet ditt før du drar på påskeferie.

 • Ikke annonser ferieplanene på facebook eller andre sosiale nettmedier.
 • Omadresser eller stopp post og aviser. Få noen til å tømme postkassen din for reklame.
 • Viderekoble hjemmetelefonen din til mobil eller feriested. Tyven ringer ofte hjem til deg for å sjekke om noen er hjemme.
 • Be naboen vanne plantene når du er bortreist.
 • Monter tidsur på lys og radio, så det ser – og høres ut som om du er hjemme.
 • Sett søppelkassen på riktig plass og få en nabo til å legge litt søppel i den mens du er bortreist.
 • Lukk alle vinduer og lås alle dører.
 • Sørg for at noen gode venner eller en nabo har en reservenøkkel til hjemmet ditt, så de kan låse seg inn hvis noe skulle skje. Gi dem også opplysninger om hvor du er og hvordan de kan kontakte deg.
 • Ikke gjem nøkkelen under matten, i postkassen, i en blomsterpotte eller over døren. Ikke gjem nøkkelen utenfor huset ditt. Få heller noen naboer eller venner til å ta vare på den.
 • Om naboen din har en ekstra bil, få han til å parkere sin bil nummer to i innkjørselen din når du er borte. Det er også lurt å dra ut støpselet til TV-en, kaffetrakteren og mindre elektriske apparater og steng vannet.

Takstmannen får ikke prissette boliger – en uheldig utvikling

– Jeg er kritisk til at meglerne alene har ansvaret for prissettingen. Konsekvensen er at boligkjøpere går glipp av sentral informasjon som kan være avgjørende for hvor høye bud de vil gi, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

I en tidligere artikkel presenterte vi resultatene fra undersøkelsen til Norges Takseringsforbund (NTF). Der kom det frem at stadig flere tar kontakt med takstmannen for å dobbeltsjekke boligens markedsverdi, og Norges Eiendomsmeglerforbund sitt syn på at de har overtatt prissettingen alene.

I denne artikkelen utdyper Norges Takseringsforbund hvorfor de er kritisk til at meglerne alene skal stå for prissettingen. De mener kjøperen taper på at beregning av markeds- og låneverdi ikke lenger skal være en del av takstmenns rapporter, og at dette går utover både selgere og kjøpere.

Administrerende direktør i NTF, Are Andenæs Huser. (Foto: NTF).

– Boligkjøpere bombarderes med informasjon, men mesteparten er salgsmateriell og stylede bilder. Bortfallet av uavhengig verdivurdering i bruktboligmarkedet legger veien åpen for spekulativ, strategisk prising. Dette er særlig farlig i et marked med sterk prisvekst og utsikter til stigende renter, sier Are Andenæs Huser.

Ikke overrasket
Huser er ikke overrasket over at NTFs undersøkelse viser at takstmennene mottar et stadig økende antall henvendelser vedrørende prissetting.

– Takstmenns verdivurderinger har vært en viktig veileder for svært mange boligkunder, og i et opphetet marked er savnet av et slikt korrektiv særlig stort. Megleren er først og fremst en selger, mens takstmannen er en nøytral veileder, sier han til BoligMentoren.

Huser forteller videre at innfasing av mer automatiserte tjenester i boligmarkedet gjør det forståelig at meglerne er på jakt etter nye inntektskilder.

– Det bør likevel ikke være greit for samfunnet at aktører som lever av provisjon på salgspris kupper verdivurderingene. Jeg forstår at mange er kritiske til dette, og er overrasket over at eiendomsmeglerne ikke i større grad erkjenner at dette er problematisk.

Ikke tryggere
Huser er ikke enig med Norges Eiendomsmeglerforbunds administrerende direktør Carl O. Geving, som sier at kjøpsprosessen nå blir tryggere fordi overfladiske verdi- og lånetakster er fjernet, og erstattet med grundigere tekniske tilstandsanalyser.

– Det er en retorikk jeg er helt uenig i, og her tar Geving feil. Når det gjelder hvor omfattende tilstandsanalysene skal være, er det opp til den som bestiller. I praksis er det som oftest megler på selgers vegne. Det er for øvrig ingen motsetning mellom å levere grundige tekniske analyser og det å sette en verdi i kroner. Tvert imot. Det er liten tvil som at grepet meglerne har gjort skaper mer utrygghet, noe også Forbrukerrådet har gitt tydelige advarsler om, forteller Huser.

Fare for lokkepriser?
Det har vært mange saker i media hvor søkelyset har blitt satt på lokkepriser, et problem som meglerbransjen selv er klar over og har tatt flere grep for å rydde opp i. At en av løsningene er at de selv har all makt over pris-settingen, mener Huser ikke løser problemet.

(Ill. foto: Helene Aarnes).

– Et stort sprik mellom annonsert pris og salgspris er jo synlig for alle. Det bidrar også til uklarhet når det opereres med prisantydninger og pris-ideer i annonsene sine, istedenfor å ta et ansvar ved å oppgi en sum de synes er fornuftig og basert på en reell verdivurdering, sier Huser.

Objektiv part
Huser er veldig klar på at en viktig grunn til at takstmennene bør være med i prissettingen, er fordi de er den eneste aktøren i salgsprosessen som ikke har en egeninteresse i hva salgsprisen blir. Derfor kan de vurdere verdien på et objektivt grunnlag.

– Meglere er i mye større grad en part, som får større provisjon, jo høyere budrunden ender. I dagens marked med voldsomt trykk og underskudd på boliger til salgs, slik vi ser i Oslo og andre pressområdet, er behovet for takstmannens verdiangivelse særlig stort, presiserer han.

Hva med meglernes påstand om at de er best kvalifisert til å vurdere pris?
– Vi mener det er helt feil. Boligtakstmenn vurderer et mye høyere antall boliger enn megler, og har de samme database- og statistikkverktøy å støtte seg til. Våre forutsetninger er slik sett bedre. Mange meglere setter også pris på dette korrektivet, for de tar ofte kontakt med takstmenn for å få deres oppfatning, før de selv går ut med en prisantydning, sier han, og fortsetter:

– Når det er sagt, er det mange meglere som er dyktige på verdisetting, men denne saken dreier seg mer om uavhengighet og rollefordeling enn om kompetanse, avslutter Are Andenæs Huser i NTF.

Megleren er først og fremst en selger, mens takstmannen er en nøytral veileder, sier Are Andenæs Huser i NTF. (Ill. foto: iStockphoto.com).