Medlemmene i BoligMentoren og Bergen Huseierforening vil nå møte et sterkere juridisk miljø innen rådgivning. Her juridisk rådgiver Ole Christian Juriks.

Den 1. juni 2024 gikk Bergen Huseierforening inn som en lokalforening i BoligMentoren (Norges Huseierforbund) etter en pause på 21 år. Vi er veldig glade for denne styrkingen av forbundet og betydningen dette vil få for medlemmene på sikt.

Tekst – Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Det er to foreninger med lang historie og gode tradisjoner som nå igjen forener krefter. Bergen Huseierforening ble stiftet helt tilbake i 1885, mens Norges Huseierforbund ble stiftet i 1912. I perioden fra 1912 til 2003 var Bergen Huseierforening en lokalforening i Norges Huseierforbund, mens organisasjonene etter dette har vært separate foreninger med egen drift. 

Norges Huseierforbund tok, som mange av dere kjenner til, navnet BoligMentoren til i bruk i dagligtalen i 2015 for å markere et tydelig skille til Huseiernes Landsforbund, og for å unngå forveksling.

Tett samarbeid

BoligMentoren og Bergen Huseierforening har de seneste årene samarbeidet tettere og tettere, blant annet om juridisk rådgivning, høringssvar og annen påvirkning innen det boligpolitiske området. Det føles derfor helt naturlig at samarbeidet nå har ført organisasjonene formelt sammen med felles drift og felles ansatte. Sammenslåingen fører også til at det frigjøres tid til medlemsarbeid og boligpolitisk arbeid, i en tid der den norske boligmodellen er under press.

Styrket rådgivning

Medlemmene i BoligMentoren og Bergen Huseierforening vil nå møte et sterkere juridisk miljø innen rådgivning. På sikt kan medlemmene også forvente et styrket tilbud i form av nyhetsbrev, og kanskje også kurs, samtidig som det jobbes for å kunne tilby medlemmene i begge foreninger nye medlemsfordeler.

Advokat Anniken Mosby er fra 1. juni 2024 daglig leder i både BoligMentoren og Bergen Huseierforening, og det juridiske apparatet i foreningene har med det fått en meget kompetent ledelse.

På samme måte som før, kan dere kontakte oss på post@boligmentoren.no eller telefon 22 42 17 90 om dere har behov for juridisk rådgivning eller har andre spørsmål relatert til bolig og eiendom.

Kanskje du også liker disse
Medlemmene i BoligMentoren og Bergen Huseierforening vil nå møte et sterkere juridisk miljø innen rådgivning. Her juridisk rådgiver Ole Christian Juriks.
Er du uenig med naboen om hvor grensene til eiendommen din går, er jordskifteloven stedet svarene kan finnes, og jordskifteretten fornuftig å ta kontakt med. (Ill. foto: iStock.com).
Det er ulike typetilfeller av ulovlig bruk av boenhet; etablering av utleiehybel i kjeller eller loft, næringslokale benyttet som bolig, eller andre søknadspliktige endringer. (Ill. foto: iStock.com).
Kostnadene ved å drifte huset blir stadig høyere, forteller boligeier Arild Berglund.
jul