Ber regjeringen lovfeste boligsalgsrapport

NITO Takst ber Justisdepartementet om å lovfeste boligsalgsrapporten. – Vi mener dette er den beste måten å redusere konfliktnivået innen bolighandel på, sier Espen Fuglesang.

Norges Takseringsforbund og NITO Takst inngikk i 2013 en avtale med Eiendom Norge om bruk av boligsalgsrapport. Formålet med avtalen var blant annet å redusere det høye antallet konflikter i forbindelse med boligsalg, og dermed sikre befolkningen tryggere bolighandel.

I ettertid har Eiendom Norge trukket seg fra avtalen. Konsekvensen er at en innføring av boligsalgsrapport antageligvis vil skje i langt mindre skala, og det finnes dermed få regulerte tiltak for å sikre en trygg bolighandel, skriver NITO Takst på sin hjemmeside.

– Når Eiendom Norge trekker seg i fra avtalen og vi som bransje ikke klarer å løse dette, er det ingen annen vei å gå en å regulere dette gjennom lovverket. Dette, sammen med en revidering av avhendingsloven, vil være riktig å gjøre nå for å redusere konfliktnivået, sier administrerende direktør i NITO Takst, Espen Fuglesang.

NITO Takst har bedt om et møte med Justisdepartementet for å snakke om mulige tiltak.