Bekjemper svart renhold

Fra 1. juli må husholdninger som kjøper renholdstjenester kontrollere at vaskehjelpen er registrert i renholdsregisteret til Arbeidstilsynet. BoligMentorens samarbeidspartner CityMaid sier lovendringen er en seier for bransjen, forbrukerne og ikke minst renholderne.

Tekst: Helene Aarnes – post@boligmentoren.no

– Forbrukerne fortjener en trygg og god tjeneste med ordnede forhold, og den enkelte renholder får sine lovpålagte rettigheter og følger arbeidslivets spilleregler. Lovendringen vil rette et positivt fokus mot bransjen, og forhåpentligvis vil folks holdninger til svart arbeid endres over tid med en bevisstgjøring rundt konsekvenser ved bruk av svart arbeid. Det svarte markedet blir ikke borte over natten, men de vil få det langt tøffere enn i dag, sier Hanne Nordhagen, CEO/Daglig leder i CityMaid.

Like konkurransevilkår

Hanne Nordhagen, CEO/Daglig leder i CityMaid. (Foto: CityMaid).

270 000 husstander kjøper renhold til hjemmet sitt. I dag er det bare bedrifter som har forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke står i Arbeidstilsynets register. Nå skal dette unntaket fjernes, slik at private også må sjekke at kjøper godkjent renhold. Planen er å ha de nye reglene klart til 1. juli.

I 2016 anslo forskningsstiftelsen Fafo at rundt 43 prosent kjøpte svart renhold, helt eller delvis. CityMaid, som er en godkjent og seriøs renholdsbedrift, er bekymret for konsekvensene disse høye tallene kan gi.

– Omfattende ulovlig renhold i de tusen hjem er i ytterste konsekvens medvirkende til å ødelegge en hel bransje. CityMaid har eksistert i over 30 år, og det i seg selv er en bragd med det svarte markedet som den største konkurrenten. For å overleve som selskap, trenger vi et marked basert på like konkurransevilkår. Fafo sin rapport viser at det fortsatt er en lang vei å gå mot en ren og hvit bransje, forteller Hanne Nordhagen videre.

Mindre svart arbeid

Håpet er at denne nye regelen vil føre til mindre svart arbeid. CityMaid mener det er viktig at arbeidsforholdene blir gode for alle som jobber innen bransjen, og at useriøse og kriminelle aktører som utnytter utenlandske arbeidstakere blir bekjempet.

– CityMaid gjør sin innsats for at AS Norge fortsatt skal være det samfunnet vi kjenner. Vi tror på den tradisjonelle arbeidsgiver og arbeidstaker formen med alt det det innebærer:

 • Skatter og avgifter – strenge regler og forpliktelser
 • Trygge rammer for arbeidstaker
 • Sykelønn
 • Pensjons- og forsikringsordning
 • Generelt gode systemer
 • Kvalitetssikring
 • Grundig opplæring – renhold er et fag!
 • Oppfølging
 • Forutsigbarhet for kunder og ansatte
 • HMS
 • BHT ordning

Alt annet er langt fra vår virkelighet, og vi tar sterkt avstand fra sosial dumping, sier daglig leder Hanne Nordhagen.

Hvorfor velge hvitt?

Hva slags råd vil dere komme med til de som velger å kjøpe renholdstjenester svart, selv om det nå blir lovpålagt å sjekke? Hvorfor bør de velge hvitt? 

– Å velge en seriøs aktør ved kjøp av renholdstjenester er trygt og godt, og du vet hvem du slipper inn i ditt hjem. I tillegg til å få et rent hjem, får du også ren samvittighet. Det koster å drive lovlig og forvalte vårt samfunn videre. Vi vil oppfordre alle forbrukere til å handle hvitt og dermed ta et felles ansvar for et ryddig samfunn med gode ordninger til enkeltindividet som vi alle vil nyte godt av, avslutter Hanne Nordhagen.

Sammen med vår samarbeidspartner CityMaid ønsker vi i BoligMentoren å bekjempe svart renhold. (Ill. foto: iStockphoto.com).