Bekjemp Svart Arbeid samler seriøse bedrifter i unik nettportal

BoligMentoren er opptatt av at boligeiere kjenner til sine rettigheter og plikter. Herunder kommer vi ikke unna svart arbeid. Svart arbeid utføres uten at det betales skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift eller trygdeavgift. 

Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no

Vi har tidligere skrevet om hva du som privatperson kan gjøre for bekjempe svart arbeid og handlehvitt.no. Nå har også ulike bransjer gått sammen i alliansen Bekjemp Svart Arbeid (BSA).

Unik nettportal
Bekjemp Svart Arbeid AS lanserte 31. august 2015 en unik nettportal med målsetning om å samle seriøse norske bedrifter i kampen mot svart arbeid, økonomisk kriminalitet og sosial dumping. Medlemsbedriftene i BSA jobber for å endre holdningene til svart arbeid, opplyse om konsekvensene og bevisstgjøre bedrifter og privatpersoner om farene ved å bruke svart arbeid. Kolbjørn Holmen, ansvarlig for mediehåndtering og markedsaktiviteter, forteller at ideen bak selskapet startet i 2014.

Kolbjørn Holmen, ansvarlig for mediehåndtering og markedsaktiviteter, forteller at de ønsker å skape frykt for å bruke svart arbeid og på den måten styrke norske bedrifter og arbeidsplasser. (Foto: BSA).

Kolbjørn Holmen, ansvarlig for mediehåndtering og markedsaktiviteter i BSA. (Foto: BSA).

– Bakgrunnen er at det er langt fra like konkurransevilkår i mange bransjer, mange snakker om å gjøre noe, men lite blir gjort. Vi bestemte oss for at dette vil vi gjøre noe med. De fleste synes myndighetene gjør for lite, det er nok noe riktig i dette, men det er en enorm oppgave og krever både dedikerte ressurser og innsats. BSA ønsker å samarbeide med myndighetene. Vi ønsker også å skape en allianse av medlemmer i ryggen for å stille sterkere. Svart arbeid undergraver det norske næringslivet og ødelegger for seriøse bedrifter som igjen fører til konkurser og arbeidsledighet.

Kjenner konsekvensene
Bak alliansen står det fire grundere, hvor av to av dem har lang fartstid som håndverkere og har fått kjenne på konsekvensene av prisdumping og svart arbeid. For svart arbeid har ikke bare konsekvenser i form av tapte inntekter til staten, den rammer også bedrifter som driver i henhold til gjeldende regelverk, og som taper anbud/oppdrag som følge av andre aktører dumper prisene og benytter svart arbeidskraft.

– Hvordan jobbes det med å endre holdningene til svart arbeid i håndverkerbransjene?

– Teamet bak BSA består av personer med ulik faglig bakgrunn og kompetanse. Vi har ressurser innen ulike håndverksarbeid som har et direkte forhold til problemstillingen. Vi har kompetanse innen markedsføring og salg, digital markedsføring samt sosiale medier. I tillegg har vi hatt grundig gjennomgang opp mot myndighetene, skatteetaten, arbeidstilsynet, NAV og Politiet. Med en stor medlemsmasse vil oppnå innflytelse helt opp på politisk nivå, samt ha en forebyggende effekt ved kjøp av svart arbeid, sier Kolbjørn Holmen.

Han ønsker at bransjen sammen skal skape frykt for å bruke svart arbeid og på den måten styrke norske bedrifter og arbeidsplasser.
– BSA skal arbeide for alle våre medlemsbedrifter. Det kan ringes inn anonyme tips og spørsmål til oss. Vi behandler disse videre sammen med rette instans. Våre medlemmer har tatt et klart standpunkt -de ønsker ikke å være en del av den svarte økonomien, forteller Kolbjørn Holmen.

Høy aksept for svart arbeid
Hvordan kan forbrukerne være med på å bekjempe den økonomiske kriminaliteten?

-Hvert år undras 70 milliarder i inntekter til staten, dette er penger som kunne komme godt med til eldreomsorg, barnehagebygging, opprusting av skoler og helsevesenet. Dessverre er det en høy aksept for bruk av svart arbeidskraft i Norge. Byggmestere forteller at de ved endt «hvitt» oppdrag blir spurt om de kan ta en tilleggs-jobb svart. Dette blir en vanskelig situasjon for dem, siden de ikke ønsker å ta svarte jobber, men risikerer å få en misfornøyd kunde ved å si nei.

Høyesterett har slått fast at kjøp av svart arbeid kan medføre fengselsstraff. Som forbruker er det også flere gode grunner til å handle hvitt.
– Du er sikret reklamasjonsrett og risikerer ikke å måtte stå til ansvar for andres skattegjeld. I tillegg er du også med på å sikre like konkurransevilkår, pensjon, sykelønn og andre trygderettigheter for alle arbeidstakere, sier Holmen videre.

Fjern skylappene

Som forbruker kan det oppleves som å gå litt i blinde. Det er ikke alltid like lett å avdekke om håndverkeren jobber svart eller hvitt. Anbudstjenester på nett kan være vanskelige å forstå og å bruke. Det er derfor viktig å fjerne skylappene og spørre direkte om de jobber svart eller hvitt. Når du innheter tilbud og mottar svært varierende prisoverslag, sjekk om firmaet er merverdiavgiftspliktig, innhent referanser, skriv alltid kontrakt og betal alltid via bank.

– Mange gruer seg til å kontakte håndverkere, siden kostnaden for arbeidet er uoversiktlig for kunden. Vi har alle hørt skrekkeksempler på skyhøye regninger. Timeprisen er oppgitt, men kjøring og antall timer som kan beregnes, henger i det blå. For mange blir det å henvende seg til en som kjenner en som kan fikse for en billig penge, løsningen. Ser dere i BSA på løsninger som kan gjøre det lettere for forbrukere å få oversikt?

– Interessant problemstilling. For å være helt ærlig så hadde vi ikke tenkt på dette før vi fikk spørsmålet fra BoligMentoren. Det er nok helt klart at den uoversiktlige prisingen av tjenester kan medføre at noen velger å benytte seg av svart arbeid. Her har bransjen noe å jobbe med og vi vil drøfte dette med våre medlemmer.

– Det kan synes som noen hvite bedrifter gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å ikke yte service i alle ledd. Det hjelper lite at håndverker gjorde jobben utmerket, når kunden blir sjokkskadet ved mottak av faktura. Det blir lite gjenkjøp av tjenester ved en slik opplevelse. For forbruker vil vi oppfordre til å innhente flere skriftlige tilbud, og vurdere de opp mot hverandre, avslutter Kolbjørn Holmen.

Les mer om alliansen på: bekjemptsvartarbeid.no

Bransjefolk som arbeider «hvitt» kan oppleve å bli spurt om å ta ekstraoppdrag «svart». Det oppleves vanskelig. (Ill. foto: iStockphoto.com)

Bransjefolk som arbeider «hvitt» kan oppleve å bli spurt om å ta ekstraoppdrag «svart». Det oppleves vanskelig. (Ill. foto: iStockphoto.com)