boliglånsforskriften
Dagens boliglånsforskrift (utlånsforskriften) gjelder ut 2024, men Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å vurdere behovet for endringer i boliglånsforskriften innen 3. oktober 2022. 

Tekst: Vidar Heimset – post@boligmentoren.no

Formålet med boliglånsforskriften er å forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og banker ved å stille krav til bankenes utlånspraksis. 

Finanstilsynet sitt råd til Finansdepartementet skal inneholde en vurdering av bankene sin utlånspraksis og utviklingen i boligprisene og husholdningenes gjeld, og hvordan forskriften har påvirket utviklingen 

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet denne uken å heve styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent fra 25. mars 2022. Prognosen for styringsrenten innebærer at renten øker til rundt 2,5 prosent ved utgangen av 2023. 

Vår syn

BoligMentoren legger til grunn at både allerede gjennomførte og forventede renteøkninger vil føre til at folks vilje til å ta opp lån begrenses. Det kan da etter vårt syn heller ikke være grunnlag for å videreføre den strenge utlånsreguleringen boliglånsforskriften inneholder.  

Den norske boligmodellen blir utfordret når bankene i begrenset grad kan låne ut penger til unge mennesker som ikke oppfyller kravene til egenkapital og inntekt. Mange unge boligkjøpere vil på sikt forbedre sin økonomi vesentlig, men en for stram boliglånsforskrift gjør det vanskelig for bankene å gi denne gruppen boliglån på et mer skjønnsmessig grunnlag. 

Kanskje du også liker disse