Begrensninger i korttidsutleie

Første januar 2020 trådte den nye bestemmelsen om begrensingen i retten til korttidsutleie i eierseksjonssameier i kraft.

Tekst: Silje Østgaard Ljøen – post@boligmentoren.no

Det fremgår av den nye bestemmelsen i eierseksjonsloven § 24, 7. ledd at det ikke er tillatt med kortidsutleie i mer enn 90 dager i året. Korttidsutleie er definert som utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. I forarbeidene fremgår det at formålet med 90-dagersgrensen er å begrense sameiere som driver med hyppig og intensiv utleie, ikke sameiere som driver med alminnelig korttidsutleie.

Grensen kan fravikes

Grensen på 90 dager kan imidlertid fravikes og settes til mellom 60 og 120 døgn i året. En beslutning om å fravike 90 dagers-grensen krever 2/3 flertall på årsmøtet. Det kan ikke avtales at korttidsutleie er tillatt i mindre enn 60 dager eller mer enn 120 dager i året.

Dersom alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger gjelder imidlertid ikke denne begrensningen i korttidsutleie. Begrensningen gjelder heller ikke dersom seksjonseier bare leier ut deler av boligen (for eksempel et soverom).

Belastende for naboer

BoligMentoren imøteser endringene med en viss skepsis. Det er positivt at det kommer en regulering av korttidsutleie i sameier, men BoligMentoren oppfatter at kortidsutleie 90 dager i året vil kunne bli svært belastende for berørte naboer, samtidig som det i praksis vil være vanskelig å kontrollere det reelle omfanget av slik utleievirksomhet.

 

Grensen på 90 dager kan fravikes og settes til mellom 60 og 120 døgn i året, og krever 2/3 flertall på årsmøtet. (Ill. foto: iStockphoto.com).