Bedre mulighet for avdragsfrihet på boliglån – Fleksibilitetskvoten økes

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften ble i går vedtatt økt til 20 prosent av Finansdepartementet. Endringen gjelder i første omgang ut april, men kan bli forlenget.

Pressemelding

Bankene kan samtidig innvilge utsettelse for renter og avdrag i inntil seks måneder, presiseres det i pressemeldingen.

Finanseminister Jan Tore Sanner. (Foto: Marte Garmann).

– Bankene har en viktig rolle i håndteringen av de utfordringene vi står i nå. Økt fleksibilitet styrker deres mulighet til å kunne hjelpe kundene sine gjennom en krevende periode, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene kan avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Disse andelene økes nå til 20 prosent både i Oslo og resten av landet.

Kan innvilge avdragsfrihet

Både boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften stiller krav om avdragsbetaling. For forbrukslån gjelder avdragskravet for alle lån, mens for boliglån gjelder kravet for lån med belåningsgrad over 60 prosent.

Begge forskriftene åpner for at bankene kan innvilge midlertidig avdragsfrihet på grunn av omstendigheter som inntrer i lånets løpetid, og som midlertidig forverrer kundens betalingsevne. Hva som vil skje i boligmarkedet under den pågående koronakrisen er foreløpig helt uklart.

Ved avdrag for nye lån må bankene ta i bruk fleksibilitetskvoten. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Hvis bankene vil gi avdragsfrihet for nye lån eller ved refinansiering må de benytte den såkalte fleksibilitetskvoten.

Finansdepartementet skriver at å øke kvoten til 20 prosent betyr i praksis at bankene får større mulighet til å gi avdragsfrihet også til de som tar opp nye lån eller refinansierer.

– Jeg vil understreke at dette ikke er et tiltak for å stimulere aktiviteten i bolig- eller kredittmarkedet. Det viktigste formålet med fleksibilitetskvoten er at den gir bankene rom til å bruke skjønn slik at de kan utøve godt bankhåndverk. Når denne muligheten nå blir enda større, er det viktig at bankene er sitt ansvar bevisst og gjør gode kredittvurderinger, sier finansministeren.

Beslutningen er basert på råd fra Finanstilsynet.