Oppføringer av Helene Aarnes

Boligmarkedet får eget forskningssenter

Boligmarkedet har stor betydning for den enkelte og for økonomien som helhet. Likevel er det lite forskning på dette feltet. Finansminister Siv Jensen ønsker å dempe synsing og spekulasjoner, og åpnet fredag et eget boligforskningssenter, finansiert av regjeringen. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Ved å etablere et senter for boligmarkedsforskning, som skal ha frihet […]

Hva slags eierform passer for deg?

Blant alle de ulike eierformene er det noen som gir deg både fri salgs- og utleierett. Andre igjen har strenge forholdsregler. Det behøver nødvendigvis ikke betyr at det ene er bedre enn det andre. Det kommer an på hva som er ditt behov. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Hvordan finner du boligtypen som passer deg […]

Utlånspraksisen for forbrukslån strammes inn

Finanstilsynet har i høst lagt frem et utkast til forskrift som skal regulere finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån. Som forbrukslån regnes all usikret kreditt ytt til forbrukere, herunder kredittkortgjeld og gjeld fra bruk av betalingskort. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Forslaget bygger på Finanstilsynets retningslinjer om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, som i sin tur tar utgangspunkt […]

Sesongen for radonmåling er i gang

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten av oktober og til midten av april  –  og tar to måneder. Vår samarbeidspartner Radonkjeden råder BoligMentorens medlemmer til å foreta måling, og benytte seg av rabatten. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Radonkjeden forteller de stadig får henvendelser fra folk som ønsker å måle radonnivået, en svært […]

Kravene til boligannonser skjerpet av Forbrukertilsynet

I dag har Forbrukertilsynet lansert en ny veiledning om markedsføring av bolig. Årsaken er fordi de mener at utviklingen i markedsføringen av boliger har skapt et behov for nye retningslinjer. BoligMentoren sier veiledningen  er enda et skritt nærmere en tryggere bolighandel. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Forbrukertilsynet har tidligere kommet med kritikk av praksis […]

Gode nyheter til boligeiere i statsbudsjettet

Forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem den 8. oktober 2018. Blir forslaget godkjent vil det være gode nyheter for boligeiere. Her kommer BoligMentorens reaksjon på noen av forslagene. Tekst: Vidar Heimset, talsmann og juridisk rådgiver – vidar@boligmentoren.no Kort om de boligpolitiske sakene i forslaget til Statsbudsjett for 2019: Regjeringen holder lovnadene i regjeringsplattformen […]

Nye boligannonser – enklere å innhente informasjon

1. oktober endret boligannonsene seg på FINN. Dette skjedde etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Målet er at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Årsaken til omleggingen er at Forbrukertilsynet har påpekt at dagens […]

Boligtvist? Du er dekket av rettshjelpsforsikringen

Tryg Forsikring har avtale med et landsdekkende nettverk av advokater som kan bistå kundene sine hvis de trenger å benytte rettshjelpforsikringen. Det betyr mer og bedre bistand for deg hvis du skulle havne i en rettslig boligtvist. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Rettshjelp er inkludert i blant annet din hus-, hytte- eller innboforsikring. – Mange […]

Fullmakt i eierseksjonssameier og borettslag

Det er viktig at alle aktører i årsmøter i eierseksjonssameier og generalforsamlinger i borettslag kjenner regelverket for bruk av fullmakter i møtene. Hvor mange fullmakter kan man møte med? Hvem kan være fullmektig? Hvordan skal fullmakten utformes? Ikke sjelden blir det forvirring og uenighet på møtet når disse spørsmålene kommer opp.  Tekst: Vidar Heimset, juridisk […]

Utkastelse av leietaker – viktig å gjøre det lovlig

Har du vært uheldig og fått en leietaker fra helvete, er det ikke bare å kaste han/henne ut. Det er strenge regler for hvordan en utkastelse kan skje på lovlig vis. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no En utkastelse av leietaker kan bare skje på lovlig vis ved hjelp av namsmannen. Det betyr at namsmannen fjerner […]