Oppføringer av Helene Aarnes

Nye endringer i eierseksjonsloven  kan hindre utleiemisbruk

De siste årene har vi i BoligMentoren fått flere henvendelser fra seksjonseiere i sameier der enkelte seksjoner brukes til omfattende korttidsutleie, utleieforhold som varer i mindre enn 30 dager. Korttidsutleievirksomheten i enkelte sameier kan være så betydelig at det kan ligne hotellvirksomhet. Tekst: Pernille Holo Ebbestad – radgiver@boligmentoren.no I statsråd 10.april 2019 ble det vedtatt […]

Kan du leie ut skattefritt

Nå nærmer det seg levering av skattemeldingen. BoligMentoren mottar ukentlig henvendelser om skattereglene for utleie av både bolig og hytte. Her kommer en oversikt. Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Utgangspunktet er at alle leieinntekter er skattepliktige fra første krone, men det finnes unntaksregler som gjør at leieinntektene er skattefrie. Leier du ut en enebolig […]

Vennetjeneste eller svart arbeid?

Ola og Kari Nordmann bidrar negativt til utviklingen av arbeidslivskriminalitet når de pusser opp kjøkkenet svart. Men hva om naboen hjelper deg å male huset, eller rydde i boden? Hvor går grensen mellom svart arbeid og en vennetjeneste? Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Dette vil Divisjonsdirektør for brukerdialog i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal svare på […]

Åpningstider påsken 2019

BoligMentorens åpningstider for påsken 2019 er følgende: Mandag 15.04: 0900-1500 Tirsdag 16.04: 0900-1500 Onsdag 17.04: STENGT Tilbudet vil være noe begrenset disse dagene. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske!

Ikke la påsken bli en innbruddshøytid

Det er kanskje en myte at det er flere tyverier i påsken enn andre tider på året. Vi i BoligMentoren mener det likevel er lurt å være ”føre var”. Dyktige og uærlige sjeler trenger kun 30-40 sekunder på å ta seg inn i en bolig, og det er derfor vanskelig å gardere seg helt. Tekst: […]

Prinsipiell dom om grunneieres strandrett og vern mot utbygging

Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket vern grunneieres strandrett gir mot utbygginger fra naboene. Det var også spørsmål om naboen hadde mistet sin rett fordi hun ikke hadde protestert tidligere. Tekst: Advokat Jon-Andreas Lange – DALAN Advokatfirma DA Konkret gjaldt saken en utbygging av en gjestebrygge på Skjærhalden på Hvaler, som […]

Kommunesammenslåing og tinglyste dokumenter

Flere medlemmer har den siste tiden kontaktet oss med spørsmål om hvilken betydning forestående kommunesammenslåinger vil få for allerede tinglyste dokumenter. Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Det er vedtatt sammenslåinger for 109 kommuner, der to eller flere […]

Regulering av festeavgift ved bolig- og fritidshus

Tomtefesteloven har særlige regler om regulering av festeavgift for tomter som er festet (leid) til bolig- og fritidshus. Reglene er ufravikelige i favør av festerne, og overstyrer det som er avtalt om regulering i festekontrakten.  Tekst: Advokat Harald O. Sletner (H) – DALAN advokatfirma DA Bli medlem Tomter som festes til andre formål enn bolig- […]

Fullmakt i eierseksjonssameier og borettslag

Det er viktig at alle aktører i årsmøter i eierseksjonssameier og generalforsamlinger i borettslag kjenner regelverket for bruk av fullmakter i møtene. Hvor mange fullmakter kan man møte med? Hvem kan være fullmektig? Hvordan skal fullmakten utformes? Ikke sjelden blir det forvirring og uenighet på møtet når disse spørsmålene kommer opp.  Tekst: Vidar Heimset, juridisk rådgiver […]

Unngå konflikt i sameier – ha åpenhet i styrets arbeid

Dyrt vedlikehold i sameier er noe flere av våre medlemmer jevnlig kontakter oss om. BoligMentorens inntrykk er at dette kan skape konflikt hvis styret ikke har åpenhet rundt prosessen i forkant. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no BoligMentoren mener det er viktig at styret i sameier informerer sameierne om arbeidet styret legger ned, og bakgrunnen for […]