Oppføringer av Helene Aarnes

Lover ytterligere kutt i eiendomsskatten

Vi har fått den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985. I regjeringserklæringen loves det et nytt kutt i eiendomsskatten.    Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no I statsbudsjettet for 2019 foreslo regjeringen at kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt skulle reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats fra 7 til 5 promille for boliger og fritidsboliger. […]

Eiendomsmeglers plikter

Det er ofte diskusjon rundt kostnaden ved å bruke en eiendomsmegler ved boligsalg. En fordel er at eiendomsmegleren er underlagt plikter etter eiendomsmeglerloven. Opptrer eiendomsmegleren i strid med loven, kan både kjøper og selger klage på megleren.  Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no. Etter eiendomsmeglerloven § 6-3 skal eiendomsmegleren ivareta både kjøpers og selgers interesser. […]

Lukt og flekker til besvær – hvordan fjerne det?

Lukt har mye å si for innemiljøet og trivselen i hjemmet. Men hva gjør du får å bli kvitt flekker og ubehagelig lukt som har satt seg i skap, på gulv og i kjøleskapet? Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no For å bli kvitt sjenerende lukt, er det først og fremst viktig å kvitte seg med […]

Når skjeggkre følger med boligkjøpet

Den siste tiden har vi kunnet lese flere nyhetssaker om at boligkjøpere har fått betydelige prisavslag fordi skjeggkre har fulgt med på kjøpet. Nå tar flere til orde for at skjeggkre ikke bør være en mangel som gir rett på prisavslag.  Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Bli medlem av BoligMentoren Skjeggkre er et insekt […]

Nå tenner naboen tusen julelys

«Nå tennes tusen julelys» er en sang vi ofte synger på i disse førjulstider. Hva kan du gjøre hvis naboen tolker sangen litt for bokstavelig og tar helt av med julepyntingen?  Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Bli medlem av BoligMentoren I tiden frem mot jul pynter vi gjerne husene våre med utendørs julelys. Julelys […]

Hvorfor bør du ha husordensregler i tillegg til husleiekontrakten?

Det er helt avgjørende med en nøye utfylt skriftlig kontrakt som er signert av begge parter før et leieforhold starter. Dette er noe de aller fleste gjør. Langt færre utarbeider egne husordensregler til bruk i leieforholdet. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Det er mange grunner til at gjennomtenkt og individuelt tilpasset sett husordensregler vil være […]

Utleier må måle radon i utleieboligen

Hvis du er utleier må du måle radon i huset, leiligheten eller hybelen. Konsekvensene kan bli store hvis du leier ut en bolig med høye nivåer av radongass. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Radon er en svært helseskadelig gass som du verken kan lukte eller se. Regelverket krever at radonnivåene i utleieboligene skal være under […]

Forbered deg på strømbrudd

Er du godt nok forberedt hvis strømmen skulle gå?  De siste par årene med mer og mer ekstremvær har ført til stadig oftere og lengre strømbrudd. Direktoratet for beredskap- og sikkerhet (DSB) har gode råd til enkle tiltak som øker tryggheten. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Når strømmen går forsvinner nemlig ikke bare lyset, men […]

Kan utleier nekte fremleie?

Leier du ut bolig er sjansen stor for at du på et tidspunkt har opplevd at leietaker ønsker å fremleie boligen til en tredjeperson. BoligMentorens erfaring er at dette sjelden er ønskelig fra utleiers side, men kan utleier nekte? Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Fremleie vil si at hovedleietakeren overlater bruksretten sin til en […]