Oppføringer av Helene Aarnes

Brannfarlige hobbyelektrikere

En fersk undersøkelse InFact har gjennomført for Fjordkraft viser at hver fjerde norske mann over 18 år en eller flere ganger har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker. Mens hele 25 prosent av mennene i undersøkelsen vedgår å ha brutt forskriftene, er det kun 6 prosent av […]

Velkommen til vår nye nettside

BoligMentoren – Norges Huseierforbund – vil ønske alle velkommen til vår nye nettside. I denne artikkelen kan du lese mer om vårt nye populærnavn og nettside. Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no Siden 1912 har Norges Huseierforbund vært en hjelpende hånd og gitt råd i små og store saker til våre medlemmer. Som en av […]

Få boligpolitiske endringer i statsbudsjettet

Forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt frem i begynnelsen av oktober. Blir forslaget godkjent vil det for boligeiere flest ikke innebære noen vesentlig endring. Her kommer BoligMentorens reaksjon på noen av forslagene. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Her er kort om de boligpolitiske sakene i forslaget til Statsbudsjett for 2015: Regjeringen foreslår […]

Ulovlige boligendringer blir avslørt fra nyttår

Vær nøye med hvilke endringer som har blitt gjort, eller du planlegger å gjøre i boligen din. De kan være ulovlige. Fra nyttår blir de avslørt i de nye boligsalgsrapportene. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Selv om endringene er utført av tidligere eiere kan den nye eieren risikere å bli sittende med svarteper, sier […]

Klimaendringer og byggeskikk

På grunn av økningen i ekstremvær, må byggeskikken i årene fremover tilpasses mer lokalt klima. Dette blir en utfordring for ferdighusprodusentene, sier forsker Cecilie Flyen Øyen ved Sintef. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Forskning viser at økende ekstremvær i årene fremover vil være en stor utfordring for ferdighusbransjen. Forskningsleder og seniorforsker Cecilie Flyen […]