Oppføringer av Helene Aarnes

Ulovlige boligendringer blir avslørt fra nyttår

Vær nøye med hvilke endringer som har blitt gjort, eller du planlegger å gjøre i boligen din. De kan være ulovlige. Fra nyttår blir de avslørt i de nye boligsalgsrapportene. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Selv om endringene er utført av tidligere eiere kan den nye eieren risikere å bli sittende med svarteper, sier […]

Klimaendringer og byggeskikk

På grunn av økningen i ekstremvær, må byggeskikken i årene fremover tilpasses mer lokalt klima. Dette blir en utfordring for ferdighusprodusentene, sier forsker Cecilie Flyen Øyen ved Sintef. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Forskning viser at økende ekstremvær i årene fremover vil være en stor utfordring for ferdighusbransjen. Forskningsleder og seniorforsker Cecilie Flyen […]