Oppføringer av Helene Aarnes

Få boligpolitiske endringer i statsbudsjettet

Forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt frem i begynnelsen av oktober. Blir forslaget godkjent vil det for boligeiere flest ikke innebære noen vesentlig endring. Her kommer BoligMentorens reaksjon på noen av forslagene. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Her er kort om de boligpolitiske sakene i forslaget til Statsbudsjett for 2015: Regjeringen foreslår […]

Ulovlige boligendringer blir avslørt fra nyttår

Vær nøye med hvilke endringer som har blitt gjort, eller du planlegger å gjøre i boligen din. De kan være ulovlige. Fra nyttår blir de avslørt i de nye boligsalgsrapportene. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Selv om endringene er utført av tidligere eiere kan den nye eieren risikere å bli sittende med svarteper, sier […]

Klimaendringer og byggeskikk

På grunn av økningen i ekstremvær, må byggeskikken i årene fremover tilpasses mer lokalt klima. Dette blir en utfordring for ferdighusprodusentene, sier forsker Cecilie Flyen Øyen ved Sintef. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Forskning viser at økende ekstremvær i årene fremover vil være en stor utfordring for ferdighusbransjen. Forskningsleder og seniorforsker Cecilie Flyen […]