Oppføringer av Helene Aarnes

Utleie: Husk utkastelsesklausul i kontrakten

Denne tiden på året er det mange som får inn nye leietakere. Har du noen spørsmål vedrørende utleier og leietakers rettigheter, ta kontakt med BoligMentoren. I følgende artikkel anbefaler vi at alle husleiekontrakter må ha en utkastelsesklausul. Klausulen hjelper ikke hvis det er en bråkete leietaker – bare ved ubetalt leie eller at leietaker ikke […]

Foreslår enklere planprosesser for økt boligbygging

– Enklere planprosesser vil gjøre det raskere og billigere å bygge boliger, samtidig som kvaliteten på arealplanene ikke skal bli dårligere. Saksbehandlingstiden kan i mange kommuner reduseres med 30 til 50 prosent, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I går sendte departementet forslag til nye regler for å effektivisere alle ledd i planprosessene ut […]

Enkle tiltak mot radon kan redde liv

Norge er blant de land i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Her i landet anslås radon å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall i året. Boligmentorens samarbeidspartner Radonkjeden har nyttige råd. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Foto: Radonkjeden – post@radonkjeden.no Radonkjeden opplever at stadig flere ønsker å måle radonnivået, og forteller at folk […]

20 prosent rabatt på advokathjelp

BoligMentorens samarbeid med Kluge advokatfirma er nå inne i sitt tredje år. Som medlem får du 20 prosent rabatt og en halvtime gratis bistand, noe som gir medlemmene styrket juridiske hjelp. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no BoligMentorens advokat John F. Treider er glad for fortsatt å kunne tilby rabatt på advokat-tjenester hos vår […]

Bybanen i Bergen – viktig for fremtidens boplanlegging

BoligMentoren har tatt en prat med kommunalråd Asle Steiestøl Wingsternes, leder av komite for miljø- og byutvikling for å få et innblikk i Bybanen, og hvilke rolle denne spiller i byutviklingen. Selv om denne artikkelen beskriver en del lokale forhold, mener vi det kan det trekkes paralleller til byutviklingen i andre norske byer og tettsteder. […]

Trygge råd til en god ferie

Reiser du bort i sommerferien? Da er det smart å ta forholdsregler slik at ikke noen lar seg friste til å komme på ubudent besøk i boligen. Sikre deg også for en trygg ferie både hjemme og i utlandet. Tekst: Arvid Steen – arvid.steen@tryg.no Ferietid er innbruddstid. Det beste er selvsagt alarm, men det er […]

BoligMentoren: Forkast forslag til ny tomtefestelov

BoligMentoren mener at regjeringens forslag til lovendring bør forkastes. Sett heller inn en generalklausul i loven som fanger opp de tilfellene som var i strid med EMK i Lindheim dommen. Vi ønsker også at hele ordningen på sikt avvikles, og derfor bør oppretting av nye festekontrakter forbys. Tekst: Christian Staff – christian@boligmentoren.no og John F. […]

BoligMentorens kommentar til regjeringens boligstrategi

Det var knyttet stor spenning til rapporten «Strategi for boligmarkedet» da regjeringen la den frem tidligere denne uken, etter at Finanstilsynet kom med forslag til tiltak for å dempe boligpris- og gjeldsvekst hos husholdningene. Her er BoligMentorens kommentarer til noen av punktene i strategien. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – For det første […]

Fargerike forsikringssaker

– Noen av de henvendelsene vi mottar er mildt sagt overraskende. Etter noen år i forsikringsbransjen slutter man gjerne å bite seg merke i enkeltsaker, men så dukker det plutselig opp noe som skiller seg ut, sier pressetalsmann Toralf Rutledal i Tryg Forsikring. Tekst: Toralf Rutledal, Tryg Forsikring – En av historiene jeg ikke glemmer […]

Hva sier loven om hekk og trær?

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til dette. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til […]