Oppføringer av Helene Aarnes

Retten til den felles bolig ved samlivsbrudd

Neste utgave av medlemsbladet til BoligMentoren er i sluttfasen. Her kommer en smakebit på en av våre jusartikler: Ved separasjon mellom ektefeller eller opphør av samboerforhold, oppstår det ofte spørsmål om hvordan felles eiendelene skal deles. Særlig spørsmålet om hvem som har rett til å bli boende i tidligere felles bolig, kan være konfliktfylt. Denne […]

Utvider BSU-ordningen

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å øke det samlede sparebeløpet i ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) fra 200 000 kroner til 300 000 kroner. Det maksimale årlige sparebeløpet i BSU ble i 2014 økt fra 20 000 kroner til 25 000 kroner, og det samlede sparebeløpet ble økt fra 150 000 kroner til […]

Gjør din bolig radonTRYGG – det kan redde liv

Nå er sesongen for radonmåling snart i gang. Mange vet ikke at de har høye radonnivåer hjemme fordi det er en gass som ikke sees, luktes eller føles. Det tryggeste er å måle med sporfilmer, slik Statens strålevern anbefaler. Tekst: Morten Fredriksen – mf@radonkjeden.no og Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Det er laget nye nasjonale kart […]

Vi er mer avhengige av strøm enn vi tror

Hvor lang tid tar det før mobildekningen forsvinner under et strømbrudd? Vet du ikke svaret, er du i godt selskap. Nordmenn har hull i sine kunnskaper om strømforsyning og bruk av energi, viser en undersøkelse TNS Gallup har utført for Statnett, skriver Newswire. – Under halvparten av oss er klar over at vann og avløp […]

Allemannsretten – ferdsel på «annen manns grunn»

For mange er turer på fjellet og i skog og mark noe av det viktigste om høsten. Men har vi rett til å gå, campe og ta oss til rette på annen manns grunn? Svaret er ja, med visse begrensninger. Tekst: John Treider – post@boligmentoren.no BoligMentoren oppsummerer i denne artikkelen kort praksisen og reglene for fri […]

Nye byggeregler og brannfare

Er du i gang med nye prosjekter etter innføringen av nye byggeregler 1. juli? I så fall bør du definitivt lese dette først. Tekst: Tryg Forsikring, Toralf Rutledal – toralf@tryg.no – Vi ønsker å gi folk mer frihet under ansvar. Vi har tillit til at folk flest snakker med naboen, sjekker med kommunen og følger […]

Høyt konfliktnivå ved boligkjøp – boligmappa kan hjelpe

Nær ett av fire boligkjøp ender i en konflikt. I mange tilfeller er kimen til konflikt at boligens kvalitet ikke er som forventet. Å samle alle boligopplysninger digitalt kan være løsningen. Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no Boligkjøpere bruker kort tid på å undersøke boligen de kjøper og forholder seg i stor grad til informasjonen […]

BoligMentoren 4-2015 er klart

Årets fjerde utgave av medlemsbladet «BoligMentoren» er på vei ut i postkassene. I denne utgaven er det kommune- og fylkestingsvalget som er hovedtema. Vi har fått sentrale partier til blant annet å dele sitt syn på kommunesammenslåing, eiendomsskatt og tomtefeste. Som en smakebit får du her lederen.  Tekst: Silja E. Bjørkly, administrerende direktør BoligMentoren – […]

Enklere å bygge på egen eiendom

1. juli i år trådte en rekke endringer i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven i kraft. I mange tilfeller vil endringene gjøre det enklere for de som ønsker å gjøre mindre tiltak på egen eiendom. Tekst: Stud. jur. Malin Lorentzen-Lund – post@boligmentoren.no Formålet med endringene er i hovedsak å effektivisere byggesaksprosessene, samt å frigjøre tid […]

Tomtefeste skaper forvirring og uro både i Norge og Sverige

I forrige nummer av Boligmentoren skrev vi om tomtefeste. Også i Sverige finnes denne ordningen, men på enkelte områder fungerer den på en annen måte enn i Norge. Tekst: John F. Treider/Christian Staff/Malin Lorentzen Lund – post@boligmentoren.no I Sverige kan man bare inngå festeavtaler med kommuner eller staten og ordningen startet i 1907. Også der […]