Oppføringer av Helene Aarnes

Tilbyr gratis boligkjøperkurs til unge

Unge som kjøper bolig for første gang er ekstra utsatt for å gjøre en dårlig handel. Nå kan de få gratis boligkjøperkurs. – Førstegangskjøpere har et sterkt ønske om å komme seg inn på boligmarkedet og lar ofte følelsene styre over fornuften, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst, til Newswire. Boligkjøperkursene som NITO […]

Ikke brenn deg på energioppgraderingen

Det er mye å spare på å oppdatere en bolig, men vær obs på fallgruvene før du går i gang. Tekst: Toralf Rutledal – toralf.rutledal@tryg.no – Vi vet at mange velger lavenergiløsninger når de pusser opp, eller bygger ny bolig. Det er en utvikling vi ønsker velkommen, men det er likevel en del ting som […]

Forbrukerombudet vil holde øye med boligmarkedet

Forbrukerombudet skal dette året holde et ekstra godt øye med finans, IKT, fjernsalg og bolig. – Årsaken er at forbrukerne blir stilt overfor stadig nye og kompliserte valg ved kjøp og inngåelser av avtaler på disse markedene, sier forbrukerombud Gry Nergård. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Forbrukerombudet skal ut fra hensyn til forbrukerne, […]

«Glemte» kontigentpenger til glede og nytte

«Herreløse» kontigentpenger fra en huseierforening i Horten, har nå bidratt til oppbyggingen av et toalettanlegg på Horten og omegn turistforenings eiendom Knudsrød. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Sommeren 2013 ga BoligMentoren (Norges Huseierforbund) og Inger Helene Wall 64 140 kroner til Horten og omegn turistforening (HOOT), til utbedring av deres eiendom på Knudsrød. […]

Viktig med ferdigattest

Eier du en bolig eller hytte, bør du sørge for å ha en ferdigattest på bygningen. Det er kommunen som utsteder slike attester etter reglene i plan- og bygningsloven § 21-10. Er boligen fra før 1965, vil det ikke foreligge noen slik attest. Grunnen er at boligen da er så gammel, at det ikke var […]

BoligMentorens jusspalte

Vårt medlemsblad har en egen jusspalte som BoligMentorens advokat har ansvaret for. Spalten tar opp nyheter, lovendringer med mer i fagfeltet mellom jus og bolig/eier. Innspill eller spørsmål til jusspalten kan sendes til: post@boligmentoren.no, eller postes på vår facebookside. Her kan du lese den siste jusspalten, hvor temaene var skadeverk på utleiebolig og spørsmål om […]

Kunnskap hindrer effektiv energioppgradering

Omfattende oppgradering av eneboliger er et viktig skritt mot en mer energieffektiv bygningsmasse i Norge. Men undersøkelse viser at kunnskapsmangel både hos boligeiere og i byggenæringen ofte hindrer maks utbytte av en stor oppgradering. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Eneboliger fra perioden 1960-1990 har enorme muligheter for energisparing. I Norge er rundt 60 […]

Enova vil ha norske boligeiere med på klimadugnad

250 millioner kroner ligger og venter på boligeiere som gjennomfører energitiltak. Med VVS-bransjen på laget skal Enova sørge for at flest mulig får ta del i pengepotten. – Investerer du i energitiltak i hjemmet, reduserer du energiutgiftene og øker bokomforten, samtidig som du gjør en innsats for klimaet, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova. Aldri […]

Annenhver boligkjøper får problemer

Hver femte kjøper av bruktbolig har klaget eller vurdert å klage etter kjøpet. Tre av fem kjøpere ville hatt mer tid på seg i handelen. Det viser en undersøkelse som Forbrukerrådet har fått gjennomført av TNS Gallup, basert på boligkjøpernes egne erfaringer for årene 2009 til 2014. Undersøkelsen avdekker at 44 prosent av boligkjøperne opplevde […]

Forenkler krav til utleieboliger

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å tilpasse eksisterende boliger og øke tilgangen på utleiehybler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. – Vi fjerner unødvendige krav for å gjøre det enklere for folk å bruke boligene sine slik de ønsker og få flere utleiehybler på markedet, sier finansminister Siv Jensen. Regjeringen har […]