Oppføringer av Helene Aarnes

BoligMentoren – tilbakeblikk og planer fremover

Det har nå over ett år siden vi endret profil lanserte vårt nye populærnavn, BoligMentoren. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, noe vi setter stor pris på. Med denne endringen ønsket vi i større grad å vise at vår fremste oppgave er å bistå medlemmene i alle typer saker som gjelder eiendom og bolig, og […]

Nettannonsen av boligen må være mer enn et glansbilde av boligen

Forbrukerombudet vil også i år slå ned på ulovlig markedsføring av nye og brukte boliger. De vil arbeide for at salgsvilkår er i henhold til loven, og ønsker boligannonsen skal være mer enn et glansbilde av boligen. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no -Vi ønsker at selgeren gjerne tar med negative opplysninger i boligannonsen. […]

På spor etter bygningsskader

-Arbeidet med å finne bygningsskader er utfordrende og aldri kjedelig, Det største problemet vi finner i dag – og som er litt overraskende – er at vi jobber mest med inneklimaproblemer», forteller daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Mycoteam AS er et rådgivende konsulentfirma som arbeider innenfor […]

BSU-ordningen – boligsparing med skattefordel for ungdom

Boligsparing for ungdom – BSU er en sparekonto for ungdom mellom 13 -33 år. Ordningen ble opprettet i 1992 for å stimulere ungdom til å spare penger, men også for hjelpe unge voksne inn på boligmarkedet. Tekst: Ole Martinus Tveter Bratlie, stud.jur. og John F Treider, advokat Pengene på BSU konto kan enten brukes til […]

Du kan ha krav på 150 000 i oppussingstilskudd

Regjeringen ønsker at flere huseiere skal oppgradere boligene sine. Nå behøver du bare oppgradere til dagens standard i TEK 10, noe som gjør det lettere for mange å søke om støtte. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Tidligere måtte man oppgradere til passivhus eller lavenergihus for å få støtte, men nå er det nok å […]

Fare for takras – fjern snø og istapper

Mildværet som har kommet, har økt risikoen for ras. Det er huseiers ansvar å fjerne snø og is fra taket som kan være farlig for forbipasserende. Det er ikke nok å sette ut varselskilt. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Takras av snø og is kan skade fotgjengere alvorlig, i verste fall med […]

Sprengkulde gir økt brannfare

Kulda har bitt seg fast i store deler av landet. Norsk brannvernforening frykter en økning i antall boligbranner dersom det kalde vinterværet vedvarer. – Det er ventet ned mot 30 kuldegrader en rekke steder de nærmeste dagene. Og vi vet at høy belastning på elektriske anlegg og utstrakt vedfyring bidrar til økt risiko for boligbrann, […]

ÅPNINGSTIDER JULEN 2015

BoligMentoren har følgende åpningstider julen 2015: Det vil ikke være juridisk rådgiving før etter nyttår. 23. desember: kl. 09.00-15.00 24. – 27. desember: STENGT 28. desember. kl. 09.00-15.00 29. desember: kl. 09.00-15.00 30. desember: kl. 09.00-12.00 31. desember: STENGT Vi ønsker alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!