Oppføringer av Helene Aarnes

Nå tenner naboen tusen julelys

«Nå tennes tusen julelys» er en sang vi ofte synger på i disse førjulstider. Hva kan du gjøre hvis naboen tolker sangen litt for bokstavelig og tar helt av med julepyntingen?  Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Bli medlem av BoligMentoren I tiden frem mot jul pynter vi gjerne husene våre med utendørs julelys. Julelys […]

Hvorfor bør du ha husordensregler i tillegg til husleiekontrakten?

Det er helt avgjørende med en nøye utfylt skriftlig kontrakt som er signert av begge parter før et leieforhold starter. Dette er noe de aller fleste gjør. Langt færre utarbeider egne husordensregler til bruk i leieforholdet. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Det er mange grunner til at gjennomtenkt og individuelt tilpasset sett husordensregler vil være […]

Utleier må måle radon i utleieboligen

Hvis du er utleier må du måle radon i huset, leiligheten eller hybelen. Konsekvensene kan bli store hvis du leier ut en bolig med høye nivåer av radongass. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Radon er en svært helseskadelig gass som du verken kan lukte eller se. Regelverket krever at radonnivåene i utleieboligene skal være under […]

Forbered deg på strømbrudd

Er du godt nok forberedt hvis strømmen skulle gå?  De siste par årene med mer og mer ekstremvær har ført til stadig oftere og lengre strømbrudd. Direktoratet for beredskap- og sikkerhet (DSB) har gode råd til enkle tiltak som øker tryggheten. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Når strømmen går forsvinner nemlig ikke bare lyset, men […]

Kan utleier nekte fremleie?

Leier du ut bolig er sjansen stor for at du på et tidspunkt har opplevd at leietaker ønsker å fremleie boligen til en tredjeperson. BoligMentorens erfaring er at dette sjelden er ønskelig fra utleiers side, men kan utleier nekte? Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Fremleie vil si at hovedleietakeren overlater bruksretten sin til en […]

Boligmarkedet får eget forskningssenter

Boligmarkedet har stor betydning for den enkelte og for økonomien som helhet. Likevel er det lite forskning på dette feltet. Finansminister Siv Jensen ønsker å dempe synsing og spekulasjoner, og åpnet fredag et eget boligforskningssenter, finansiert av regjeringen. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Ved å etablere et senter for boligmarkedsforskning, som skal ha frihet […]

Hva slags eierform passer for deg?

Blant alle de ulike eierformene er det noen som gir deg både fri salgs- og utleierett. Andre igjen har strenge forholdsregler. Det behøver nødvendigvis ikke betyr at det ene er bedre enn det andre. Det kommer an på hva som er ditt behov. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Hvordan finner du boligtypen som passer deg […]

Utlånspraksisen for forbrukslån strammes inn

Finanstilsynet har i høst lagt frem et utkast til forskrift som skal regulere finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån. Som forbrukslån regnes all usikret kreditt ytt til forbrukere, herunder kredittkortgjeld og gjeld fra bruk av betalingskort. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Forslaget bygger på Finanstilsynets retningslinjer om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, som i sin tur tar utgangspunkt […]

Sesongen for radonmåling er i gang

Radonmåling skal foretas i vinterhalvåret – mellom midten av oktober og til midten av april  –  og tar to måneder. Vår samarbeidspartner Radonkjeden råder BoligMentorens medlemmer til å foreta måling, og benytte seg av rabatten. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Radonkjeden forteller de stadig får henvendelser fra folk som ønsker å måle radonnivået, en svært […]