Oppføringer av Helene Aarnes

Finn din stil og stemning  

Hvordan ønsker du å innrede hjemmet ditt? Vi kan bli inspirert av hva som er trendy nå – men det viktigste er at du finner den stilen du er komfortabel med, og noe som varer lenge. Tekst: Interiørarkitekt Beathe Nymoen, Unilon – beathe@unilon.no Interessen for interiør har økt betraktelig de siste årene. Det er ikke […]

Husleietvistutvalget – en rimelig og rask konfliktløser

Husleietvistutvalget (HTU) er et tvisteløsningsorgan som er et alternativ til domstolene. HTU har spesialkompetanse på husleierett og også svært dyktige meklere. De ønsker en rask og rimelig avgjørelse i en husleietvist, og kan både mekle og treffe avgjørelse i saken. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Det kan være mye usikkerhet rundt rettigheter og plikter […]

NTB: Regjeringen utsetter kutt i eiendomsskatten

Regjeringen utsetter kutt i den maksimale eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille fra 2021 til 2022, etter det NTB erfarer. – Det ble varslet at endringen ville komme i sammenheng med et opplegg for kommunenes økonomi i kommuneproposisjonen for 2021. Regjeringen varsler nå at en tar sikte på å redusere den […]

Allemannsretten – Kan grunneier nekte deg å gå hvor du vil?

I disse spesielle tider blir naturen av mange brukt som et pusterom fra hverdagen. Økt friluftsliv innebærer at allemannsretten blir praktisert i større grad, noe som naturligvis medfører at grunneiere kan oppleve allemannsretten som mer belastende. Tekst: Simon Skarstein Waaler – post@boligmentoren.no Regjeringen ønsker å legge til rette for at flest mulig får et aktivt […]

Høringsforslag – Ny frist for gjennomføring av årsmøter i borettslag og sameier

Regjeringen sendte nylig på høring et forslag om å gjøre borettslagsloven, boligbyggelagsloven og eierseksjonsloven teknologinøytrale. Regjeringen foreslår samtidig å utsette de lovbestemte fristene for å avholde årsmøter til 31. oktober. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Høringsforslaget tar for seg at nye teknologiske muligheter kan forenkle både beslutningsprosesser i boligselskapenes styrende organer og kommunikasjonen med medlemmene og […]

Kan du nekte naboen å grille?

Våren er her og sommeren nærmer seg med stormskritt. Hva er vel bedre enn å fyre opp grillen og innta middagene ute på terassen eller på balkongen? Tekst: Silje Østgaard Ljøen – silje@boligmentoren.no Vi i BoligMentoren får stadig spørsmål fra våre medlemmer om hva som er «grillreglene». Hvor mye må du tåle av naboens plagsomme […]

Må du avlyse dugnaden i borettslaget?

Det er årstiden for dugnader. Nå deltar hele landet i den største dugnaden av alle og et av rådene er å holde avstand. Det betyr ikke at dugnaden i sameier og borettslag må avlyses. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Det er allment akseptert at felles innsats i felles miljø skaper trivsel til rimelig pris. Mange […]

Ny brukervennlig arvelov

Regjeringen vedtok 28. februar den nye arveloven, som vil tre i kraft 1. januar 2021. Den nye loven er tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv. Tekst: Silje Østgaard Ljøen – post@boligmentoren.no Gjeldende arveregler om slektens arverett, den gjenlevende ektefellens og samboeres arverett, og reglene om livsarvingenes rett […]

Kan du leie ut skattefritt?

Nå nærmer det seg levering av skattemeldingen. BoligMentoren mottar ukentlig henvendelser om skattereglene for utleie av både bolig og fritidseiendom. Her kommer en oversikt over hvilke leieinntekter som er skattefrie og hvilke som er skattepliktige. Tekst: Silje Østgaard Ljøen – silje@boligmentoren.no Utgangspunktet er at alle leieinntekter er skattepliktige fra første krone, men det finnes unntaksregler […]

Boligselgerne har fått kalde føtter

Norske boligselgere blir stadig mer usikre om de tør å selge, viser tall fra Norsk Takst. Mange frykter at de vil tape penger. Tekst: Helene Aarnes– helene@boligmentoren.no En situasjonsrapport fra landets takstmenn viser at mange boligeiere har begynt å tvile på om de ønsker å gjennomføre et planlagt salg. En betydelig andel frykter tap fordi […]