Oppføringer av Helene Aarnes

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI) når det har gått ett år siden husleiekontrakten ble inngått. Har leieforholdet vart lenge finnes det et alternativ til endring av leien i samsvar med konsumprisindeksen. Hvert tredje år kan leien kreves justert til det som i husleieloven kalles «gjengs leie». Med «gjengs leie» […]

Hvordan lykkes du med å være utleier?

Når du leier ut bolig er det helt avgjørende å ha en skriftlig kontrakt som er signert av begge parter før leieforholdet starter, bruk BoligMentorens kontrakt og gjerne også vår mal for husordensregler. Vær nøye under utfylling av kontrakten. Det er mange viktige punkter å regulere i en husleieavtale, blant annet størrelsen på leien, hva […]

Bruk stemmeretten din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Har du bestemt deg for hva du skal velge?  Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Bli medlem Last ned BoligMentoren 2-2019 BoligMentoren har i forbindelse med kommunestyre og fylkestingsvalget stilt sentrale partier en rekke boligpolitiske spørsmål, som kan hjelpe deg å ta et valg. Svarene publiserte vi […]

Utkastelse av leietaker – viktig å gjøre det lovlig

Har du vært uheldig og fått en leietaker fra helvete, er det ikke bare å kaste han/henne ut. Det er strenge regler for hvordan en utkastelse kan skje på lovlig vis. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no En utkastelse av leietaker kan bare skje på lovlig vis ved hjelp av namsmannen. Det betyr at namsmannen fjerner […]

Har utleier krav på å ha nøkkel til utleieboligen?

Leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen, som betyr at utleier som et utgangspunkt ikke har rett på nøkkel – selv om det er han som eier boligen. Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no. At leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen betyr at det som hovedregel kun er leietakeren som skal ha tilgang – og dermed nøkler – […]

Hvordan lykkes du med å være utleier?

Utleiemarkedet er tøft om dagen. BoligMentoren gir deg her svar på viktige spørsmål når det gjelder utleie, og hvordan du kan unngå å havne i utleiefellen. Tekst: Helene Aarnes og Vidar Heimset – post@boligmentoren.no Det viktigste å huske på når du leier ut bolig, er å ha en skriftlig kontrakt som er signert av begge […]

Tendensiøst høringsnotat om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

En rekke kommunesammenslåinger er vedtatt og trer i kraft med virkning fra 1. januar 2020. Mange av kommunene går inn i sammenslåingen med ulike eiendomsskattesatser. BoligMentoren mener høringsnotatet til Finansdepartementet er tendensiøst og lite i samsvar med Granavolden-plattformen.  Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Finansdepartementet har gjennomført en høring om forslag til endring i eiendomsskatteloven i […]

Hva må du tåle av slitasje på utleieboligen?

En utleiebolig vil bestandig bli preget av de som bor der, noe loven sier utleier må godta. Men hva er vanlig slitasje og elde? Uenighet om dette, er en av de vanligste årsakene til konflikt mellom utleier og leietaker. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Bli medlem Først og fremst er det viktig å huske på […]

Fyll ut BoligMentorens leiekontrakt riktig

I sommermånedene er det mange som inngår leiekontrakter med nye leietakere. Pass på at vår gratis leiekontrakt fylles ut riktig, ellers kan du miste flere rettigheter. Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Er det flere leietakere bør utleier sørge for at alle leietakere enten skrives inn og underskriver samme kontrakt, eller at alle leietakerne får […]