Oppføringer av Helene Aarnes

Dagens fartsgrenser i boligmarkedet fortsetter

– Den høye gjelden i norske husholdninger utgjør fortsatt en risiko for norsk økonomi og arbeidsplasser. Det er bred enighet om at det er riktig med enkelte kjøreregler for bankenes utlånspraksis, sier finansminister Siv Jensen. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Finansdepartementet har i dag fastsatt en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. juli. Både […]

Korttidsutleie er ikke like gunstig som tidligere

Planlegger du å leie ut boligen din mens du er på ferie i sommer? For inntektsåret 2018 ble det innført nye skatteregler for korttidsutleie, som medfører at Airbnb-turistene ikke er like innbringende for lommeboka som tidligere. Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Mange velger å leie ut boligen eller fritidsboligen sin mens de selv er […]

Bekjemper svart renhold

Fra 1. juli må husholdninger som kjøper renholdstjenester kontrollere at vaskehjelpen er registrert i renholdsregisteret til Arbeidstilsynet. BoligMentorens samarbeidspartner CityMaid sier lovendringen er en seier for bransjen, forbrukerne og ikke minst renholderne. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Forbrukerne fortjener en trygg og god tjeneste med ordnede forhold, og den enkelte renholder får sine lovpålagte […]

Ikke gjør feil ved leieprisøkning

Leier du ut bolig må du foreta økningen av husleien korrekt. BoligMentoren opplever at mange får problemer fordi de ikke gjør dette, noe som i verste fall kan føre til tap av leie. Følgende artikkel gir deg en innføring i hvordan prisøkningen skal gjennomføres. Tekst: Vidar Heimset, juridisk rådgiver – vidar@boligmentoren.no Leien kan etter husleieloven […]

Nå kan sameiere kreve ladestasjon for el-bilen

Med de nye endringene i eierseksjonsloven blir det enklere for seksjonseiere i et boligsameie å anlegge ladestasjon for el-biler og hybrider. For å unngå konflikter, bør sameiet tidligst mulig ta stilling til hvordan behovet for ladeplasser skal løses.  Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Etter eierseksjonsloven § 25 kan en seksjonseier med samtykke fra styret […]

Regjeringen setter boligspekulasjon under press

Regjeringen foreslår nå å stramme inn reglene for å ramme omfattende former for korttidsutleie. – Vi er opptatt av å bidra til trygge bomiljøer og å hindre at profesjonelle aktører driver «leilighetshoteller» i boligsameier, sier kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding. BoligMentoren er positiv til forslagene, men samtidig avventende. Tekst: Vidar Heimset – […]

Er du rammet av flom?

Flom kan medføre svært store skader og gjøre sikre områder farlige for ferdsel. Tryg forsikring sier det viktigste er å prioritere liv og helse. Materielle verdier kan stort sett erstattes.  Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Det er fremdeles stor flomfare i vassdragene på Østlandet. I et oppdatert flomvarsel torsdag holder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) […]

Sikre deg mot naturskader

Som følge av den snørike vinteren vi har lagt bak oss, har mange vært rammet av vårflom flere steder i landet. Blir din bolig rammet av flom eller andre naturskader, er det greit å vite hvor du kan få skadene erstattet. Her kommer en oversikt. Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no I Norge har vi […]