Oppføringer av Helene Aarnes

Unngå forbrukstopper – få lavere nettleie

NVE ønsker å få et jevnere strømforbruk og redusere periodene hvor belastningen på nettet er høyt. Som motivasjon vil de tilby kundene lavere nettleie hvis forbruket spres utover dagen. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Dette betyr at hvis du bruker mye strøm på en gang, så vil nettleien bli høyere. Fordi Norge har fått mer energieffektive […]

Enova dobler støtten til fjerning av oljetanken

Ut 2018 hever Enova støttebeløpet for å fjerne oljefyren og du kan få inntil 50 000 kroner, hvis du legger om til en varmeløsning de støtter. Fra 2020 er det forbudt med fossil oppvarming, og støtten fjernes helt. Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no Det er mange som har byttet ut oljefyrer og parafinkaminer med mer miljøvennlige […]

Radonsesongen snart igang – ikke tolk radonkartene feil

Norge er blant de land i verden med høyest konsentrasjonen av radon i inneluft. Flere steder på nettet kan du nå finne aktsomhetskart for radon som dekker hele Norge. BoligMentorens samarbeidspartner Radonkjeden advarer mot feil bruk av kartene. Tekst: Helene Aarnes – helene.boligmentoren.no MEDLEMSTILBUD BOLIGMENTOREN: Som medlem av BoligMentoren vil du få rabatt på Radonkjedens […]

Endringer i eierseksjonsloven

Regjeringen vedtok den 15.09.17 at en ny eierseksjonslov trer i kraft 01.01.18. BoligMentoren stiller seg i all hovedsak positiv til endringene, som innebærer store forenklinger for privatpersoner.  Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no Eierseksjonsloven gjelder for alle sameier i bebygd eiendom, der hver sameier har enerett til bruk av sin bolig og alle sameierne har bruksrett […]

Sjekk boligen før vinteren kommer

Sett i lys av klimaendringene, kommer her sjekklisten du trenger for å gå over boligen og hagen før vinteren kommer. Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no Takrenner: Rens takrennene for løv og mose. Tette takrenner og nedløp kan føre til store skader på bygningen. Det kan lønne seg å montere løvfanger i takrenner og […]

Arv etter foreldre

Arveloven og skifteloven har bestemmelser for deg som arving. Når en av foreldrene dør, vil din arverettslige stilling være avhengig av avdødes familieforhold ved dødsfallet. Det gjelder samme regler enten det er far eller mor som dør først. Tekst: Advokat John F. Treider – post@boligmentoren.no I det følgende beskriver jeg fire vanlige arvesituasjoner som kan […]

Håndverkerkontrakt vil senke konfliktnivået

Forbrukermyndighetene og byggebransjen er enige om en standard håndverkerkontrakt som forbrukere nå kan benytte fritt. Dette for lettere å unngå konflikt mellom partene. Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no – Det er for mange konflikter i markedet for håndverkstjenester på bolig. Hver syvende klage til Forbrukertvistutvalget og ti prosent av klagene til Forbrukerrådet i fjor gjaldt håndverkertjenester. […]

Når leietaker stikker av fra husleie og depositum

«Hva kan jeg gjøre når leietaker flytter midt på natten og stikker av fra skyldig husleie, pluss en måneds oppsigelse? Jeg var så dum at jeg leide ut uten depositum. Jeg har nødvendige opplysninger om vedkommende som leide leiligheten.» Dette er et spørsmål våre rådgivere hos BoligMentoren får fra tid til annen. Her kommer svar […]

Ikke vær gnien på vannrørene

– Vi nordmenn er verdensmestre på oppussing av bad, men vi ønsker ikke alltid å erstatte gamle vannrør, under oppgraderingen av badet. Det kan koste deg dyrt, sier takstsjef i Tryg, Lars Angell.  Tekst: Arvid Steen – arvid.steen@tryg.no  De mest vanlige fukt-og vannskadene er tæring på rør som gikk lekk og utett våtrom. Begge skadene […]