Oppføringer av

Årsmøter i sameier og borettslag kan avholdes digitalt

Fra 1. april 2021 er det innført som en permanent ordning at årsmøter og generalforsamlinger i sameier og borettslag kan avholdes digitalt. Videre vil det i 2021, som i 2020, mest sannsynlig bli gitt en utsatt frist for avvikling av slike møter. Tekst: Ole Christian Juriks – ole@boligmentoren.no I 2020 vedtok Stortinget i forskrift en […]

Regler for dyrehold i sameier og i utleieforhold

Hvordan er reglene for dyrehold i sameier? Og kan man ha dyr i boligen man leier? Tekst: Silje Østgaard Ljøen – post@boligmentoren.no I sameier, der beboerene deler fellesområder som trapp, hage, garasjeanlegg og i mange tilfeller bor vegg i vegg, kan dyrehold være en kilde til konflikt. Ikke alle synes det er like kjekt med […]

Stadig flere leier bolig – husleieloven foreslås revidert

Forbrukerrådet la onsdag 7. april frem en rapport som konkluderer på at det er behov for større sikkerhet og stabilitet i leiemarkedet, og peker på at det er behov for mer forutsigbarhet og stabilitet i leieforhold. På bakgrunn av rapporten fremmes det nå ønske om revisjon av husleieloven. Tekst: Ole Christian Juriks, juridisk rådgiver – […]

Medlemmer fikk fullt medhold i Eidsivating lagmannsrett

Medlemmer av BoligMentoren kjøpte i januar 2019 en tømmervilla på Lillehammer bygd i 1909. Boligen viste seg ikke å være etterisolert, selv om opplysning om dette var gitt i både salgsoppgave og tilstandsrapport. De gikk derfor til sak, og har nå endelig fått et sluttresultat i Eidsivating lagmannsrett. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Den 1. […]

BoligMentoren holder stengt i påskeuken

BoligMentoren holder telefonen stengt mandag til onsdag i påskeuken. Hvis du skulle ha behov for å få tak i oss, kan du sende en e-post til post@boligmentoren.no. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Ta vare på hverandre.

Sjokkartet økning i eiendomsskatten i Arendal

Eiendomsskattelistene i Arendal for 2021 viser at mange boligeiere har fått mangedoblet eiendomsskatten sin. BoligMentoren har blitt kontaktet av flere medlemmer som har fått både en dobling og tredobling av eiendomsskatten. De opplever dette som svært urovekkende og fortvilende. Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no Med hjemmel i eiendomsskatteloven kan den enkelte kommune skrive ut […]

Hvorfor bør du ha husordensregler i tillegg til husleiekontrakten?

Det er helt avgjørende med en nøye utfylt skriftlig kontrakt som er signert av begge parter før et leieforhold starter. Dette er noe de aller flestgjør. Langt færre utarbeider egne husordensregler til bruk i leieforholdet. Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no Det er mange grunner til at gjennomtenkt og individuelt tilpasset sett husordensregler vil være verdifullt […]

Leieprisøkning i langvarige leieforhold

Etter husleieloven kan leien endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI) når det har gått ett år siden husleiekontrakten ble inngått. Har leieforholdet vart lenge finnes det et alternativ til endring av leien i samsvar med konsumprisindeksen. Tekst: Redaksjon – post@boligmentoren.no Hvert tredje år kan leien kreves justert til det som i husleieloven kalles «gjengs […]

Leieprisøkning etter konsumprisindeks

Leien kan etter husleieloven endres i samsvar med endringer konsumprisindeksen (KPI). Det er imidlertid viktig at leieprisøkningen gjennomføres på korrekt måte. Tekst: Redaksjon – post@boligmentoren.no Endringen i leien må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter at husleiekontrakten ble inngått eller etter siste leiefastsetting Endringen kan tidligst settes i verk ett år […]

Vinterferie på leid hytte – ta med egen røykvarsler

I de neste to ukene avvikles vinterferien, og svært mange planlegger å dra på hytta. Tryg Forsikring og Norsk Brannvernforeningen vil advare om faren for hyttebrann, og råder hyttefolket til å ta ekstra forholdsregler for å redusere risikoen for brann på hytta. Tekst: Pressemelding Brannvernforeningen – Mye tyder på at svært mange har leid hytte […]