Årsmøte i sameiet under koronaviruset

Vi har allerede fått en del spørsmål både fra styrer og seksjonseiere knyttet til planlagt årsmøte i sameier. Her kommer noen svar.

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no

Mange har allerede sendt lovlig innkalling, og er kjent med at eierseksjonsloven pålegger sameiet å avholde årsmøte innen utgangen av juni. Samtidig forstår de fleste at et forsøk på å avvikle årsmøte i den rådende situasjon verken er fornuftig eller forsvarlig.

NBBL var raskt på ballen og har bedt regjeringen om å hastebehandle utsetting av frister for avholdelse av årsmøte i sameier og generalforsamling i borettslag. Det er slik BoligMentoren vurderer situasjonen all grunn til å tro at slike fristutsettelser vil bli gitt.

Vi er i en meget spesiell situasjon nasjonalt, og formålet bak de tiltak som er satt inn tilsier at det fornuftige vil være at sameier og borettslag utsetter årsmøter og generalforsamlinger til situasjonen er mer klarlagt.

En del spør oss om avholdelse av årsmøte per telefon, via Skype og lignende. Per dags dato er det kun fysisk møte som vil oppfylle kravene i eierseksjonsloven og borettslagsloven.