Annenhver boligkjøper får problemer

Hver femte kjøper av bruktbolig har klaget eller vurdert å klage etter kjøpet. Tre av fem kjøpere ville hatt mer tid på seg i handelen.

Det viser en undersøkelse som Forbrukerrådet har fått gjennomført av TNS Gallup, basert på boligkjøpernes egne erfaringer for årene 2009 til 2014. Undersøkelsen avdekker at 44 prosent av boligkjøperne opplevde problemer knyttet til boligens tilstand, for liten tid til å undersøke og for positiv markedsføring.

– Tallene er dramatiske og viser klart at eiendomsmeglerbransjen har mislyktes i å skape en trygg bolighandel for norske forbrukere, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

Boligkjøpere reagerer særlig på at de ikke får god nok tid til å undersøke boligen, spørre fagfolk, stille spørsmål til megler og selger og lese og forstå informasjon om boligen.

En av fem kjøpere opplyser at boligens tilstand fremsto som bedre enn den faktisk var. Forbrukerrådet håper bruk av obligatorisk, teknisk tilstandsrapport vil få ned konfliktnivået mellom husselgere og kjøpere. I tillegg mener de kjøperne bør få en ekstra dag i bolighandelen ved å utvide akseptfristen til 48 timer etter siste visning.

Pressemelding