Allemannsretten – ferdsel på «annen manns grunn»

For mange er turer på fjellet og i skog og mark noe av det viktigste om høsten. Men har vi rett til å gå, campe og ta oss til rette på annen manns grunn? Svaret er ja, med visse begrensninger.

Tekst:
John Treider – post@boligmentoren.no

BoligMentoren oppsummerer i denne artikkelen kort praksisen og reglene for fri ferdselsrett. Retten gjelder først og fremst i utmark, det vil si langs veier i skogen og på fjellet. Allemannsretten gjelder som hovedregel ikke på innmark.

Skrevne og uskrevne lover
Allemannsretten betyr at det er fritt tillatt for alle å ferdes i utmark. Retten er delt opp i ferdselsrett, høstingsrett og oppholdsrett. Hvis du vil overnatte i naturen, pålegger allemannsretten oss å vise hensyn ved å følge de uskrevne reglene, også kalt «god camping-skikk», samt følge de skrevne regler om ferdsel og opphold som reguleres blant annet av friluftsloven.

allemannsretten.no skriver de følgende eksempler på allemannsrettigheter: «gå til fots eller på ski, i skogen, langs sjøen eller på fjellet. Allemannsretten gir også muligheten til blant annet å bade, telte, tenne bål, fortøye båt, høste ville bær og blomster, samt fritidsfiske i sjøen. Retten til sykling og ridning er mer begrenset enn retten til å ferdes til fots. Jakt og innlandsfiske er som hovedregel grunneierens rett. Motorisert ferdsel er ikke en del av allemannsretten.»

Grunneiere og regulering
Skog og fjell er felles ferdselsområdet som benyttes til overnatting. Langs veier kan grunneier regulere overnatting i bobil eller camping. Videre kan kommunen regulere overnatting langs veier på en gitt strekning med mer. Det er for eksempel ikke tillatt å bruke motorkjøretøy utenom veien i naturen. I sommerhalvåret er det ikke tillatt å ferdes på innmark, og følgelig heller ikke tillatt å campe der.

Midlertidig parkering kan ikke grunneier forby, men som nevnt er det i utgangspunktet grunneieren som bestemmer om overnatting langs veien, er tillatt eller ikke. Myndigheten til grunneier er noe begrenset, da parkeringsforbud må ha et rettslig grunnlag. Grunneieren kan for eksempel ikke på egen hånd sette opp skilt og forby ellers lovlig parkering i utmark.

Les mer på allemansretten.no

Nyt den vakre naturen, og lær hva allemannsretten betyr. (Foto: Helene Aarnes).

Nyt den vakre naturen, og lær hva allemannsretten betyr. (Foto: Helene Aarnes).