styret
Hytte i skogen om vinteren.
Esker til flyttejobben. (Foto: iStock.com).
Vann- og avløp renser en bekk.
Mye snø på tak til blått hus. Må du måke?

Må du måke taket?

Å måke snø med bensindrevet snømåker.
Forsikringsoppgjør og tvister. (Foto: iStock.com).