Skjeggkre. (Foto: Shutterstock).
Etter at HTU ble landsdekkende i 2021 har de hatt en markant økning av antall innkomne saker, og det blir stadig mer krevende for HTU å holde saksbehandlingstiden nede. (Foto: iStock.com).
Måling av radon. (Foto: Radonova).

Mål radon – redd liv

BoligMentoren er positive til det nye høringsforslaget som gjelder nye boligkjøpsmodeller i sameier og borettslag. (Foto: BoligMentoren).
husleiesituasjon
Solcellestøtten, som i fjor ble økt vesentlig, blir i år satt ned igjen. (Foto: Shutterstock).
Dersom prosjektet er stort eller komplisert, er det smart å bruke litt tid på å tenke gjennom hvordan prosjektet organiseres. (Ill. foto: iStock.com).
Nøkkel og leilighet. Leieforhold (Foto: iStock.com).