En vannskade kan være en traumatisk opplevelse. (Foto: iStock.com)
Er du og boligen din klar for å få en valp? (Begge foto: Shutterstock).
Hvordan skatten ved salg av arvet bolig beregnes avhenger av om avdøde kunne solgt boligen skattefritt på dødstidspunktet. (Foto: iStock.com).
Blir hjemmet ditt ødelagt av ras eller flom, og må gjenoppbygges, er det ikke noe krav om at det må bygges en tilsvarende bygning. Naturkatastrofe. (Foto: Ole Christian Juriks).
Åndalsnes illustrasjon ekspropriasjon. (Foto: iStock.com).
Det er viktig å klargjøre bolig og hage for vinteren. (Foto: Helene Aarnes).
Maling av fliser på badet. (Foto: Shutterstock).
Borettslag revisjonsplikt BoligMentoren

Hvem eier hjorten og elgen?