Det er ulike typetilfeller av ulovlig bruk av boenhet; etablering av utleiehybel i kjeller eller loft, næringslokale benyttet som bolig, eller andre søknadspliktige endringer. (Ill. foto: iStock.com).
tilbygg og terrasser(Foto: Helene Aarnes).
Vask vinduene minimum 1-2 ganger utvendig, og innvendig 4 ganger per år. (Foto: iStock.com).
Skrive testament.
Skatt utleie (Foto: iStock.com).
Forslag til Husleielovutvalget. (Ill. foto: iStock.com).
Barn stikkel hodet ut av en snøhule.
Eldre ektepar signerer en fremtidsfullmakt. Den ene er fullmektig.
Måling av radon. (Foto: Radonova).
Frosset nedløp med masse is.