Mange utleiere har reisekostnader. (Ill. foto: iStock.com)
Trær iStock
Bygge om boden iStock.com
Er du uenig med naboen om hvor grensene til eiendommen din går, er jordskifteloven stedet svarene kan finnes, og jordskifteretten fornuftig å ta kontakt med. (Ill. foto: iStock.com).
Viktig endring for de med felles lån i årets skattemelding. (Ill. foto: iStock.com).
Å delta på dugnad er frivillig. (Foto: iStock.com).

Dugnad er frivillig 

Tinglysning eiendommer (Ill. foto: iStock.com).
Innbrudd (Foto: iStock.com).
I 2022 tok flere eiendomsbaroner med seg formuen og flyttet til Sveits pga gunstige skatteregler. Nå strammes utflyttingsskatten inn. (Ill. foto: iStock.com).
Angreretten. (Foto: iStock.com).