Hva er reglene for kortidsutleie i eierseksjonssameier og borettslag? (Ill. foto: iStock.com).
Mann takket nei til boligselgerforsikring, men ble trukket for premien og mottok forsikringsbevis. (Ill. foto: BoligMentoren).
I over 25 år har Tryg Forsikring vært BoligMentorens partner og venn, et vennskap som gir medlemmene store rabatter på alle private forsikringer. (Foto: Tryg).
avhendingsloven
Utgangspunktet i et ekteskap er at formue, herunder bolig, er felleseie som skal deles likt. Samboere med felles bolig, har rett på verdien av sin del av eierbrøken ved samlivsbrudd. (Foto: iStock.com).
Bilde av føtter på elsparkesykkel.
Olje- og energiminister Terje Aasland og finansminister Trygve Slagsvold Vedum håper at den nye loven vil legge bedre til rette for egenproduksjon av lokal, fornybar kraft. Styreleder John Ravlo (i midten) i Funkisgården borettslag på Torshov ønsker å anlegge solceller på taket. (Foto: Arvid Samland / OED).
Katt på fanget til eldre person. (Foto: iStock.com).