Brev fra Skatteetaten vedrørende utleie av bolig

Noen av medlemmene i Boligmentoren har i høst mottatt informasjonsbrev fra Skatteetaten om skattereglene ved utleie av bolig.

Tekst: John F. Treider – john@boligmentoren.no

Vi har grunn til å tro at de som mottar dette brevet, er valgt ut på grunnlag av at Skatteetaten har funnet ut at brevmottaker er formell eier av eiendommen, men bor ikke der selv. Eller det bor flere personer på adressen, som ikke er i slekt med eier med mer. Hensikten med brevet er å informere om gjeldende skatteregler vedrørende utleie av bolig.

Om skatteyter leier ut en eller flere boliger, skal det leveres ett utleieskjema (RF-1189) per bolig sammen med selvangivelsen for inntektsåret 2015. Utleieinntekt fra egen bolig er i utgangspunktet skattepliktig. Praktisk viktig unntak: eieren benytter minst halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter utleieverdien, eller hele eller en større del av boligen leies ut for inntil kr. 20 000,- (brutto leieinntekter) pr. år.

Har du spørsmål knyttet til brevet eller andre spørsmål knyttet til utleie med mer, er det bare å kontakte oss i Boligmentoren – post@boligmentoren.no