Stortinget kom før jul til enighet om en kompensasjonsordning for strømutgifter til husholdningene, og denne ordningen har nå blitt utvidet.

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no

Stortinget var samtidig enige om å få til en tilsvarende ordning for husstander i sameier og borettslag. Nå i januar mottar imidlertid mange sameier og borettslag svært høye strømregninger uten at denne ordningen er på plass.

Konsekvensen er at sameier og borettslag på kort varsel må øke fellesutgiftene, noe som i sin tur medfører at seksjons- og andelseiere får en mer presset privatøkonomi enn husholdninger som allerede er omfattet av kompensasjonsordningen.

Sameiene og borettslagene har heller ingen sikkerhet for at strømutgiftene i januar blir kompensert, eller når en kompensasjonsordning er på plass.

BoligMentoren mener dette arbeidet nå må få en høy prioritet i Olje- og energidepartementet.

Les også:

Historisk høye strømpriser

Høye strømpriser – hva gjør du som utleier?

Kanskje du også liker disse