I Norge anslås radon å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall i året. Vi er blant de landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Nå er radonsesongen i gang, så mål nivåene i huset, hytta og utleieboligen og redd liv.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Hvis du eier en utleiebolig, har du som utleier plikt til å sørge for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som mulig, og det skal ikke overstige 200 Bq/m3. Det er den absolutte maksverdien. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dette går frem av Strålevernforskriften § 6 femte ledd, som gir grenseverdi og tiltaksgrense for utleieboliger. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Dersom nivået overstiger 100 Bq/m3 har utleier plikt til å iverksette tiltak for å få nivået lavere. Leietakeren kan derfor kreve at utleier måler radonnivået, eller legger frem rapporter fra tidligere målinger, slik at man kan være sikker på at boligen ikke har for høye verdier. Hvor ofte en måling kan kreves, beror på flere forhold.

– I de fleste tilfeller bør det måles mellom hvert femte eller hvert tiende år. Dersom det tidligere er målt for høye nivåer av radon, og det er gjort tiltak, kan man kreve målinger oftere enn dersom det ikke har vært et problem tidligere. Hvis utleier ikke ønsker å måle radonnivået, kan du som leietaker måle dette selv, sier Daglig leder hos vår samarbeidspartner Radonkjeden, Per Nilsson.

Lungekreft

Eneste måten å finne ut av om ditt hus ikke har radon, er å måle. (Foto: Radonova).

Radon kan gi lungekreft når vi puster inn gassen ved forhøyede nivåer innendørs. Dette er den vanligste strålingseksponeringen nordmenn er utsatt for, og årlig blir 300 lungekreftdødsfall påvist som følge av radon. Ved å få ned radonnivået i boligen, hytta eller utleieboligen sparer vi derfor liv og penger. Det er i tillegg lovpålagt å dokumentere at radonnivåer er under grenseverdien i alle utleieboliger. Det er rett og slett ikke lov til å leie ut en bolig uten å bevise at den ikke er full av radioaktive gasser.

– Radon er en svært helseskadelig gass, som du verken kan lukte eller se. Hvilke boliger som har et radonproblem er vanskelig å forutse. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle, selv om du bo i en ny bolig som har radonbeskyttelse, et krav det er for alle hus som bygges i dag, forteller Nilsson hos Radonkjeden.

– Det siste halvannet året har mange gått mer og mer over til hjemmekontor, og om du ikke har målt radon før hjemme, eller på hytta – så er tiden inne nå. Kontakt oss i Radonkjeden og finn ut om du har forhøyede verdier av radon, oppfordrer Nilsson.

Mål i vinterhalvåret

Radon er en usynlig og livsfarlig gass. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Radon bør måles i vinterhalvåret, for da er konsentrasjonen av radon høyest. Måleperioden er fra 15. oktober til 15. april.

– Kontakt oss i Radonkjeden og bestill radonmåling. Instrukser til hvordan du skal måle i forskjellige type boliger følger med. Vi anbefaler måling med sporfilm. Det er mest kostnadseffektivt, og ved å måle i to måneder får du en målerapport med resultater og utregnede årsmiddelverdier, sier Nilsson.

Er ikke faren ved å bli eksponert for radon litt overdrevet? Og hva er vitsen med å måle radon på hytta, hvis du ikke leier den ut?

– Faren er ikke overdrevet. 300 er antatt å dø hvert år av lungekreft forårsaket av radon i Norge. Vi utsettes for radon på ulike steder, hjemmet, jobben og hytta, så uansett mener jeg det bør måles. Spesielt viktig er det nå som vi oppholder oss mer hjemme, og også på hytta, sier Nilsson.

Pandemien er ikke over, og hjemmekontor har for mange kommet for å bli. Flere jobber i kjellere hvor eksponeringen av radon kan være stor. Vi har i mange måneder tatt mye ansvar ved å sitte hjemme og holde avstand, da er det viktig at vi sitter trygt, påpeker han.

Ferieutleie og måling

Bolig eller hytte du leier ut til ferieformål er ikke pålagt måling. Ved langtidsutleie skal det måles, all utleie lenger en ferie og fritid. Du kan lese mer om dette på strålevernets sine nettsider: dsa.no/radon/radon-i-utleieboliger

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Hvor er det størst forekomst av radon? Hvis naboen har lite, så har vel også jeg?

– Rent fysisk forekommer radon der det er radon i grunnen, der finnes det alltid nok radon. Vi i Radonkjeden gjør mange målinger og tiltak i for eksempel rekkehus, og der kan forskjellene være store. Når det gjelder radonkartene ville jeg vært litt skeptisk til å stole på dem. Jeg ville ikke gå etter hva naboen får av resultater. For å vite helt sikkert må du måle selv. Det må i dag uansett gjøres forebyggende tiltak mot radon under bygging av nye boliger, sier Nilsson.

De beste tiltakene

Radonbrønn er den mest effektive måten å få ned radonverdier på. (Foto: Radonkjeden).

Har du fått påvist høye radonverdier, er radonbrønn eller – sug ifølge vår samarbeidspartner Radonkjeden de tryggeste måtene å få verdiene ned på.

– Disse tiltakene gjør at radongassen ikke kommer inn i huset. Andra tiltak kan blant annet være tetting av sprekker mot grunnen, bedre lufting, installere flere luftventiler etc. Her vil det variere litt fra bygg til bygg hva som er mest hensiktsmessig, men undertrykksløsninger med Radonbrønn er generelt mest effektivt. Det er viktig å måle etter at tiltak er gjennomført for å få svar på om det har noen effekt, forteller Nilsson.

Fakta om radonbrønn

  • Består av et brønnrør som går ned i bakken, en vifte, lyddemper, rør og luftavkast.
  • Gjøres av fagfolk
  • Bruker lite strøm
  • Bruker liten plass – omtrent som et sikringsskap
  • Påvirker ikke eksisterende ventilasjon

Fakta om radonsug:

  • Brukes når boligen har krypkjeller
  • Gjøres av fagfolk
  • Radonsugets vifte settes i krypkjeller

MEDLEMSTILBUD:

Radonkjeden er en nasjonal tilbyder av radontjenester og jobber med private boliger, kommuner, borettslag og næringseiendom i hele landet. Som medlem av BoligMentoren vil du få rabatt på Radonkjedens tjenester.

Vil du være forberedt til målesesongen som starter i oktober? Bestill sporfilm til medlemsrabatt i dag.

Du kan bestille sporfilmer i skjema nederst på Radonkjedens nettside: radonkjeden.no/radonmalere/
Du kan også ta kontakt med oss på – post@radonkjeden.no
Husk å oppgi BoligMentorens medlemsnummer og få 20 prosent rabatt på sporfilm.

Trenger du tiltak?
Du kan bestille befaring for egnet tiltak i skjema på vår nettside: radonkjeden.no/kontakt/ eller post@radonkjeden.no
Husk å oppgi BoligMentorens medlemsnummer og få 30 prosent rabatt på befaring.

Les mer om radon her: www.radonkjeden.no

Gratis råd og veiledning: 222 86 136 og post@radonkjeden.no

Kanskje du også liker disse