Favorittmålet til omreisende håndverkere som arbeider svart, er eldre mennesker som bor i enebolig og rekkehus. Ikke kjøp håndverkertjenester som tilbys på døra.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Sier du ja til slike tilbud kan det bli en dyr affære for deg, i tillegg til at du er med på å støtte arbeidslivskriminalitet, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten, i en pressemelding.

Ikke kjøp tjenester

Svart arbeid er kriminelt. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Det er et sikkert vår- og sommertegn – omreisende håndverkere som tilbyr sine tjenester på døren til eneboliger og rekkehus. A-krimsenteret i Oslo så at slik aktivitet i vår var i gang flere steder i Norge.

– Vi vil sterkt fraråde alle forbrukere om å kjøpe håndverkertjenester som tilbys på døra. Dette er aktører som bevisst unndrar skatt og avgift i millionklassen og utnytter arbeidstakere, mens forbrukerne føler seg lurt og sitter tilbake med – i beste fall – dårlig utført håndverksarbeid. Det beste for deg som forbruker og for samfunnsøkonomien, er at du ikke kjøper tjenester av slike aktører, sier Nilsen.

Slik opererer omreisende håndverkere

Skatteetaten skriver at eldre mennesker med enebolig er favorittmålgruppen. Ofte gjøres det kartlegginger i forkant, slik at de omreisende håndverkerne vet hvilke boliger som er attraktive å oppsøke. Sier du først ja til et tilbud, finner ofte håndverkerne flere feil på boligen som de sterkt oppfordrer deg til å utbedre. Ofte kan det som startet som et tilbud på en jobb til 10.000-20.000 kroner, ende med en jobb i til flere hundre tusen.

– Kvaliteten på arbeidet som utføres er ofte tvilsom, og det finnes en rekke eksempler på at håndverkerne drar før jobben er fullført, og spesielt dersom kunden har betalt på forskudd, advarer Nilsen.

Koronasituasjonen påvirker ikke aktiviteten

Ikke la deg lure av håndverkeren. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Koronatiltak og stengte grenser påvirker ikke disse aktørene. De fleste oppholder seg allerede i landet, og i tillegg er det nå også mange sårbare utenlandske arbeidstakere her som ikke har fått returnert til sine hjemland og kan utnyttes til slikt arbeid.

– Seriøse håndverkere går ikke fra dør til dør og tilbyr sine tjenester. Avvis slike håndverkere raskt dersom de kommer til din bolig, sier juridisk rådgiver hos BoligMentoren, Ole Christian Juriks, som har følgende råd å komme med:

– Eldre og enslige bør snakke med familie og venner hvis de får en slik henvendelse. Før du inngår noen som helst form for avtale må du undersøke hvilket firma du har med å gjøre. Sjekk enhetsregisteret på brreg.no og se hvem som har registrert firmaet, hvor lenge det har vært aktivt og om det er registrert i merverdiregisteret. Virksomheter med en omsetning på over 50 000 kroner i året er forpliktet til å registrere seg i merverdiregisteret, det vil gjelde alle seriøse håndverkerfirmaer. Undersøk samtidig om firmaets regnskap de siste årene fremstår som tilfredsstillende, benytt gjerne proff.no. Til sist, be om et skriftlig tilbud og krev skriftlig kontrakt, siden dette vil avsløre mange useriøse aktører, råder Juriks.

Referanser

Skatteetaten ønsker tips om omreisende håndverker. (Ill. foto: Helene Aarnes).

Juriks sier videre det er viktig å undersøke om firmaet har referanser fra tidligere jobber og at disse bør kontaktes for å høre deres erfaringer.

– Vær samtidig kritisk overfor referansene da disse kan være håndplukket av firmaet. Arbeidet som skal utføres må stå i forhold til referentens. Internett kan være en kilde til informasjon fra tidligere kunder, noe som ofte kommer til uttrykk gjennom et enkelt søk på firmanavnet, forteller han, og fortsetter;

– Vær oppmerksom på at dersom du betaler en som jobber svart over 10 000 kroner i kontanter kan du bli ansvarlig for vedkommendes unndragelse av skatter og avgifter. Dere er da solidarisk ansvarlig for å betale inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift dersom vedkommende blir tatt, advarer Juriks.

Tips skatteetaten

Observerer du omreisende håndverkere i ditt nabolag, ønsker Skatteetaten tips om dette på skatteeetaten.no/tipsoss

handlehvitt.no kan du lese mer om hvordan du kjøper tjenester trygt.

skatteetaten.no/tettpa finner du en konkret veileder for hvordan du skal gå frem for å kjøpe håndverkertjenester.

Undersøk om firmaet har referanser, og kontakt disse, råder BoligMentoren. (Foto: iStockphoto.com).

Kanskje du også liker disse