Er du utleier: Husk mål radon!

Nå er radonsesongen rett rundt hjørnet. Er du utleier må du måle radon i huset, leiligheten eller hybelen. Konsekvensene kan bli store hvis du leier ut en bolig med høye nivåer av radongass.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Som medlem i BoligMentoren får du rabatt på både sporfilm og befaring hos Radonkjeden. (All ill: foto: iStockphoto.com).

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass. Regelverket krever at radonnivåene i utleieboligene skal være under 100 Bq/m3. Hvis nivåene er over dette, må det gjøres tiltak, og det er utleier som har ansvaret. Vår samarbeidspartner Radonkjeden bistår med både måling og tiltak.

– Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på både teknisk og faglig kunnskap om radon, vår fagkunnskap skal gi deg trygghet. Vårt mål er å få ned radoneksponeringen i Norge, sier daglig leder i Radonkjeden, Anne Marte Carlsen.

Forskrift og dokumentasjon

Radon er en usynlig og livsfarlig gass. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dette går frem av Strålevernforskriften § 6 femte ledd, som gir grenseverdi og tiltaksgrense for utleieboliger. Grenseverdien, som vil si maksverdien på radon i utleieboliger, er 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3. Overskrider radonnivået tiltaksgrensen må utleier iverksette tiltak for å få ned radonnivået.

Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Kravet til måling av radon gjelder alle typer utleiebolig, både offentlig, private – inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig- og virksomheter. Det eneste unntaket er blokkleiligheter som ligger i høyere etasjer.

Radonsesong og konsekvenser

Leietaker kan be om dokumentasjon på radonmåling.

Måling gjøres i vinterhalvåret, mellom midten av oktober til midten av april. For å få en korrekt måling tar det to-tre måneder.

— Den beste kontrolløren er leietakeren selv, som bør spørre utleier om dokumentasjon på radonnivået og at leieboligen oppfyller kravene, sier Anne Marte Carlsen

For leieforholdet vil det kunne få store konsekvenser dersom utleier ikke sørger for at leieboligen oppfyller kravene for radonnivå som er satt i Strålevernforskriften.

Bøter og heving

Eneste måten å finne ut av om ditt hus ikke har radon, er å måle. (Ill. foto: Helene Aarnes).

Daglig leder i BoligMentoren, Vidar Heimset forteller at følgene kan bli både bøter og heving av leieforholdet.

— Har ikke utleier målt radonnivå, radonnivået er over maksverdien eller utleier unnlater å iverksette radonreduserende tiltak, vil det foreligge en mangel ved leieboligen. Når det foreligger en mangel kan leietaker kreve retting. Vi antar også at manglende radonmåling, eller for høye radonverdier vil være en vesentlig mangel som gir leietaker rett til å heve leieforholdet, sier han.

— Dersom ikke utleier utfører radonmåling eller unnlater å iverksette reduserende tiltak innen rimelig tid, kan leietaker selv iverksette radonreduserende tiltak. Leietakeren kan da kreve utgiftene til tiltakene dekket. Også kommunen eller Statens strålevern kan som tilsynsmyndighet gi pålegg om måling eller kreve retting av høye radonnivåer. Om slike pålegg ikke følges opp kan man bli ilagt tvangsmulkt, eller i verste fall bli politianmeldt, sier Heimset.

Medlemsrabatt på måling: 

Nå er målesesongen for radon rett rundt hjørnet. Vår samarbeidspartner Radonkjeden gir gode rabatter til medlemmer av BoligMentoren. (Foto: Radonkjeden).

Som medlem av BoligMentoren vil du få rabatt på Radonkjedens radonmåling til hjemmebruk. Bestill sporfilm til 20 prosents medlemsrabatt i dag, så rekker du å bli ferdig med målingen før sesongen er over i april.

Bestill på radonkjeden.no/nettbutikk

Rabattkode 2002BM – Gyldig til 01.02.2020 ved kjøp over kr 400.

Trenger du tiltak?

Har du allerede målt høye radonnivåer, gjør vi befaring for å finne egnet tiltak. Bestill befaring med 20 prosents medlemsrabatt på: radonkjeden.no/nettbutikk

Rabattkode 2002BMBEFARING – Gyldig til 01.06.2020

Rabatt på tiltak:

Vi tilpasser tiltak etter behov, ring oss for å få gode råd til å velge. Som medlem av BoligMentoren vil du få 10 prosent rabatt på veiledende pris på nødvendig tiltak.

Radonkjeden har landsdekkende gratis rådgivning på tlf: 222 86 136

Bli medlem