Kommunesammenslåing og tinglyste dokumenter

Flere medlemmer har den siste tiden kontaktet oss med spørsmål om hvilken betydning forestående kommunesammenslåinger vil få for allerede tinglyste dokumenter. Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene.

Tekst: Vidar Heimset – vidar@boligmentoren.no

Det er vedtatt sammenslåinger for 109 kommuner, der to eller flere kommuner slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Etter sammenslåingen vil det være 356 kommuner i Norge. Nye nummerserier for fylker, og nye kommunenummer er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tinglyste dokumenter skal ikke endres

Statens Kartverk sier at det ikke vil bli nødvendig å foreta seg noe i forhold til tinglyste dokumenter ved kommunesammenslåinger. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Mange av BoligMentorens medlemmer har fått med seg at eiendommer i sammenslåtte kommuner vil få nye eiendomsbenevnelser, og lurer på om de må gjennomføre endringer i allerede tinglyste dokumenter som testamenter, servituttavtaler, veilagsavtaler og annet.

Statens Kartverk sier at det ikke vil bli nødvendig å foreta seg noe i forhold til tinglyste dokumenter med det som etter hvert blir gamle matrikkelnummer. Eiendommene vil automatisk få korrekt ny benevnelse i grunnboken.

På nettsidene til Statens Kartverk, www.kartverket.no, kan du skaffe deg oversikt over nye fylkes- og kommunenummer, og nye fylkes- og kommunenavn.

Nytt søkeverktøy

I løpet av kort tid vil det på Statens Kartverks nettsider også bli publisert en løsning hvor du kan foreta oppslag på «gammel» eiendomsbenevnelse/matrikkelnummer eller adresse og så få opp nytt matrikkelnummer, og eventuelt ny adresse i den nye kommunen eller fylket som dannes.

På nettsidene til Statens Kartverk, www.kartverket.no, kan du skaffe deg oversikt over nye fylkes- og kommunenummer, og nye fylkes- og kommunenavn. (Foto: Helene Aarnes).