Når skjeggkre følger med boligkjøpet

Den siste tiden har vi kunnet lese flere nyhetssaker om at boligkjøpere har fått betydelige prisavslag fordi skjeggkre har fulgt med på kjøpet. Nå tar flere til orde for at skjeggkre ikke bør være en mangel som gir rett på prisavslag. 

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Bli medlem av BoligMentoren

Skjeggkre er et relativt nytt problem i Norge, men i løpet av de siste årene har omfanget av skjeggkre i boliger økt i stor grad. (Alle foto: Mycoteam).

Skjeggkre er et insekt som først ble oppdaget i norske hjem i 2013. Skjeggkre er altså et relativt nytt problem i Norge, men i løpet av de siste årene har omfanget av skjeggkre i boliger økt i stor grad. Flere eksperter anslår at skjeggkre i hus og hjem etter hvert vil være helt vanlig, da insektene er vanskelig å bli kvitt når de først har etablert seg. Skjeggkre er ikke farlige for mennesker eller dyr, og de gjør minimal skade på boligen. Likevel oppleves de som ekle, og er noe de færreste ønsker å ha i hus. Dette har resultert i at flere boligselgere har blitt dømt til å betale betydelige prisavslag til kjøpere som får skjeggkre med som ekstra beboere i huset.

Skjeggkre er en mangel

Domstolenes har i flere saker uttalt at skjeggkre er en mangel etter avhendingsloven dersom selger ikke har opplyst om insektene i forbindelse med kjøpet, og det er utvilsomt at det var selgerne som tok insektene inn i boligen. For å finne ut av sistnevnte må man kontakte en skadedyrekspert som kan vurdere din bolig.

Skjeggkre kan komme inn i boligen i blant annet pappesker du bruker ved flytting.

, så det er viktig at det kan dokumenteres at det er selger som brakte insektene inn i boligen. I en dom fra Sogn og Fjordane tingrett, la retten vekt på at det i den aktuelle bolig var funnet skjeggkre i flere utviklingsstadier, som tydet på at det hadde vært skjeggkre i boligen da selger bodde der. Selger burde ha visst om, og informert kjøper om skjeggkreproblemene, og når selger ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt forelå det en mangel.

Betydelige prisavslag

Foreligger det en mangel har domstolene tilkjent boligkjøperen betydelige prisavslag. Prisavslaget utgjør som regel kostnadene kjøperne vil ha til tiltak for å redusere skjeggkrebestanden, men domstolene har også tilkjent prisavslag for den fremtidige verdireduksjonen boligen har ved et eventuelt fremtidig salg. I en dom fra Oslo tingrett, uttaler retten at ved et fremtidig salg er det sannsynlig at skjeggkreproblemet i boligen vil føre til færre interessenter og budgivere, noe som vil påvirke markedsverdien på den aktuelle bolig negativt. Retten mener også at de som vil by på en bolig med skjeggkre, mest sannsynlig vil legge inn lavere bud enn det de ville gjort hvis det ikke var skjeggkre i boligen. Domstolenes praksis tilsier at markedsverdien på boliger som selges med skjeggkre, synker med omtrent 10- 15 % av kjøpesummen.

Hva gjør du som skal selge eller kjøpe bolig?

Hvis du har kjøpt en bolig med skjeggkre, og selger ikke har opplyst om dette før salget, må du sende en reklamasjon til selger eller selgers eierskifteforsikring.

Hvis du har kjøpt en bolig med skjeggkre, og selger ikke har opplyst om dette før salget, må du sende en reklamasjon til selger eller selgers eierskifteforsikring. I reklamasjonen er det tilstrekkelig at du i første omgang forklarer problemet og at du ønsker et prisavslag. Kjøper må reklamere innen rimelig tid etter mangelen ble oppdaget, det er derfor viktig at selger får beskjed så fort som mulig. Du bør deretter kontakte en skadedyrsekspert som kan vurdere omfanget av skjeggkreproblemene, og sende selger en mer spesifikk reklamasjon.

Som boligselger er det viktig at du opplyser om skjeggkre i salgsdokumentene. Selger har opplysningsplikt om alle omstendigheter ved boligen som han måtte eller burde kjenne til, og kjøper vil ikke ha rett på prisavslag over mangler selger har opplyst om. De fleste selgere kvier seg for å informere om skjeggkre, men det er viktig at dette opplyses om for å hindre et eventuelt prisavslag i etterkant. Det er også verdt å merke seg at flere boliger har blitt solgt til over takst selv om det har vært informert om skjeggkre, det er derfor ikke gitt at opplysningen vil slå ut negativt på salgssummen.

Endring av rettspraksis?

Selv om skjeggkre ikke gjør skade fysisk på boligen, gir den ofte beboerne et psykisk ubehag.

Siden skjeggkre ikke er farlig og har blitt såpass vanlig i norske boliger, er det nå flere som har tatt til orde for at skjeggkre ikke bør være en mangel som gir rett på prisavslag. Hvordan rettspraksisen rundt skjeggkre vil være om noen år er usikkert. I en nylig avsagt dom i Bergen tingrett, hvor det riktignok ble gitt prisavslag på grunn av skjeggkre, antyder retten at det er mulig at skjeggkre i fremtiden ikke vil være en mangel. Enn så lenge er likevel praksisen at den vemmelsen og psykiske ubehaget mange føler med skjeggkre i hus, kombinert med den potensielle verdireduksjonen på boligen dette medfører, gir rett på et stort prisavslag.