Nå tenner naboen tusen julelys

«Nå tennes tusen julelys» er en sang vi ofte synger på i disse førjulstider. Hva kan du gjøre hvis naboen tolker sangen litt for bokstavelig og tar helt av med julepyntingen? 

Tekst: Pernille Ebbestad Holo – radgiver@boligmentoren.no

Bli medlem av BoligMentoren

I tiden frem mot jul pynter vi gjerne husene våre med utendørs julelys. Julelys er som regel koselig i en ellers mørk tid av vinterhalvåret, men enkelte kan overdrive pyntingen – til naboens besvær.

Ingen generelle lover og ordensregler

Problemet kan bli særlig irriterende hvis du bor i borettslag eller eierseksjonssameier, der for eksempel balkonger ofte er plassert tett mot hverandre.

– Det finnes ingen lover og ordensregler som handler konkret om dette med julelys, sier advokat Henning Lauridsen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), i en pressemelding. Han påpeker imidlertid at både eierseksjonsloven og borettslagsloven har regler om at en bolig ikke skal brukes på en måte som er til urimelig ulempe for naboen. Bor man tett på en nabo i et borettslag, kan for eksempel overdrevet bruk av julelys flere uker i strekk være en urimelig ulempe.

Vanskelig å få medhold med enebolig

Dersom du ikke bor i et borettslag eller eierseksjonssameie, men for eksempel en enebolig, kan det være vanskelig å få medhold i en klage på naboens julelys. For private eneboliger gjelder verken eierseksjonsloven eller borettslagsloven, og det aktuelle rettsgrunnlaget er da naboloven § 2. Denne bestemmelsen sier at en nabo ikke skal ha, gjøre eller sette i gang et tiltak som er til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for en annen nabo.

Selv om nabolovens ordlyd kan virke lik som eierseksjonsloven og borettslagsloven, skal det i praksis mer til for å få medhold i en klage på julelys etter naboloven enn de øvrige lovene. Lauridsen i NBBL påpeker at det er tettheten til naboene som avgjør, og eneboliger har gjerne en større avstand til hverandre enn borettslag og eierseksjonssameier. Jo større avstand mellom naboene, dess mindre til ulempe vil julelysene være. Bor du i en enebolig må du derfor muligens akseptere naboens blinkende julelys.

Snakk med hverandre

Opplever du at naboens julepynting er sjenerende for deg, bør du i første omgang kontakte naboen og forklare problemet. Det kan godt hende at naboen viser hensyn og demper julepyntingen et par hakk, eller at dere kan bli enige om perioder av døgnet julelysene skal være skrudd av. Bor du i et borettslag, eller eierseksjonssameie, kan du også kontakte styret.

Det er samtidig greit å huske på at julepynt kun står fremme noen uker i året. Det er heller ikke forbudt at naboen har en annen holdning enn deg når det kommer til julepynting – og at det kanskje også finnes viktigere ting å fokusere på i juletiden enn naboens tusen julelys.

Bli medlem av BoligMentoren.

Vi ønsker alle en riktig god førjulstid. (Foto: Helene Aarnes).