Utleier må måle radon i utleieboligen

Hvis du er utleier må du måle radon i huset, leiligheten eller hybelen. Konsekvensene kan bli store hvis du leier ut en bolig med høye nivåer av radongass.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass. Regelverket krever at radonnivåene i utleieboligene skal være under 100 Bq/m3. Hvis nivåene er over dette, må det gjøres tiltak, og det er utleier som har ansvaret. Vår samarbeidspartner Radonkjeden bistår med både måling og tiltak.

– Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på både teknisk og faglig kunnskap om radon, vår fagkunnskap skal gi deg trygghet. Vårt mål er å få ned radoneksponeringen i Norge, sier markedssjef i Radonkjeden, Morten Fredriksen.

Forskrift og dokumentasjon

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dette går frem av Strålevernforskriften § 6 femte ledd, som gir grenseverdi og tiltaksgrense for utleieboliger. Grenseverdien, som vil si maksverdien på radon i utleieboliger, er 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3. Overskrider radonnivået tiltaksgrensen må utleier iverksette tiltak for å få ned radonnivået.

Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Kravet til måling av radon gjelder alle typer utleiebolig, både offentlig, private – inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig- og virksomheter. Det eneste unntaket er blokkleiligheter som ligger i høyere etasjer.

Radonsesong

Det er anbefalt at verdien i boligen er under 100 Bq/M3. (Ill. Radonkjeden).

Måling gjøres i vinterhalvåret, fra midten av oktober til midten av april. Det tar to-tre måneder for å få en korrekt måling. Kommunene har flere viktige radonoppgaver. I følge folkehelseregelverket har de blant ansvar for å gi innbyggerne god informasjon, i tillegg til å føre tilsyn i skoler, barnehager og utleieboliger.

— Den beste kontrolløren er leietakeren selv, som bør spørre utleier om dokumentasjon på radonnivået og at leieboligen oppfyller kravene, sier Morten Fredriksen.

Store konsekvenser

For leieforholdet vil det kunne få store konsekvenser dersom utleier ikke sørger for at leieboligen oppfyller kravene for radonnivå som er satt i Strålevernforskriften. BoligMentorens juridiske rådgiver Pernille Ebbestad Holo, forteller at konsekvensene kan bli både bøter og heving av leieforholdet.

Leietaker kan be om dokumentasjon på radonmåling. (Ill. foto: iStockphoto.com).

— Har ikke utleier målt radonnivå, radonnivået er over maksverdien eller utleier unnlater å iverksette radonreduserende tiltak, vil det foreligge en mangel ved leieboligen. Når det foreligger en mangel kan leietaker kreve retting. Vi antar også at manglende radonmåling, eller for høye radonverdier vil være en vesentlig mangel Les som gir leietakerrett til å heve leieforholdet, sier hun.

— Dersom ikke utleier utfører radonmåling eller unnlater å iverksette reduserende tiltak innen rimelig tid, kan leietaker selv iverksette radonreduserende tiltak. Leietakeren kan da kreve utgiftene til tiltakene dekket. Også kommunen eller Statens strålevern kan som tilsynsmyndighet gi pålegg om måling eller kreve retting av høye radonnivåer. Om slike pålegg ikke følges opp kan man bli ilagt tvangsmulkt, eller i verste fall bli politianmeldt, sier Pernille Ebbestad Holo videre.

Les også: Sesongen for radonmåling er i gang – få rabatt som medlem hos BoligMentoren.

Gode råd

Radonkjeden anbefaler utleiere om å ta kontakt, slik at de kan få gode råd. Dette gjelder også hvis du har planer om å pusse opp for å leie ut. Morten Fredriksens erfaring er at mange ofte tar kontakt for sent.

— Når du skal pusse opp et gammelt bygg, er ikke valget av riktig radontiltak det samme som ved et nybygg, hvor det er pålagt radonsperre. Ved å ta en måling før oppussingen begynner, kan du utføre tiltak, eller forberede for tiltak i oppussingsprosessen. Dette er ofte enklere og rimeligere enn etter at enheten er klar for utleie, sier han.

Har du planer om å pusse opp hele- eller deler av kjelleren for utleie, anbefaler Radonkjeden å ta kontakt for å få råd. (Ill. iStockphoto.com).

Har du planer om å pusse opp hele- eller deler av kjelleren for utleie, anbefaler Radonkjeden å ta kontakt for å få råd.

—Hvis radonnivåene er over grenseverdien er radonbrønn er ofte det mest effektive tiltaket, og har en suksessrate på cirka 95 prosent av 400 installerte brønner, sier Fredriksen.

Flere tiltak

Det finnes også andre og enklere tiltak som kan få ned et radonnivå som ligger over tiltaksgrensen, selv om det ikke er like effektivt som en radonbrønn. Dette kan blant annet være å tette igjen åpninger ned mot grunnen, slik at gassen blir forhindret fra å sive inn i boligen.

— Små sprekker tettes ofte med fugemasse som er laget for dette, og hindrer innsig av radongassen. Dette er den billigste utbedringsmetoden. Andre tiltaksmetoder er å sørge for bedre ventilasjon i bygget, avslutter Fredriksen.

Den mest effektive måten å fjerne radon på i eksisterende bygg er enten radonbrønn eller –sug. (Ill. Statens Strålevern/Monica Egeli).