Dette kan du bygge uten å søke – men det er greit å varsle naboen

Mange har planer om å bygge på tomten sin i sommermånedene, og det er mye du kan bygge uten søknad. BoligMentoren anbefaler at du varsler naboen om planene, for å unngå at det blir en kime til konflikt. 

Tekst: Pernille Holo Ebbestad – radgiver@boligmentoren.no

I 2015 ble byggereglene endret slik at søknadsprosessen ble enklere. Dette har resultert i at det er flere ting du kan bygge uten å søke om tillatelse hos kommunen. Mer frihet for den enkelte betyr også mer ansvar. Derfor er det viktig å være klar over de ulike fallgruver du kan havne i hvis du velger å ta frem hobbysnekkeren i deg.

Frittliggende bygninger

Nye regler gjør at det er flere ting du kan bygge uten å søke om tillatelse hos kommunen, blant annet terrasser og lekehus, garasjer, små uthus osv. (Foto: Helene Aarnes).

En frittliggende bygning, som for eksempel en garasje, krever ikke byggesøknad hvis bygningen er inntil 50 m2, minimum en meter fra nabogrensen og minimum en meter fra eget hus eller andre bygninger på tomten. Mønehøyden kan maksimalt være fire meter, og maksimal gesimshøyde er tre meter. Den frittliggende bygningen kan kun ha én etasje, men et lite oppbevaringsloft er tillatt. Skal bygningen brukes til beboelse (inneholde kjøkken, stue, soverom eller våtrom) må tiltaket

alltid søkes om.

Tilbygg

Du kan også bygge tilbygg, som ved- eller sykkelbod, terrasse eller tak over inngangsparti, uten byggesøknad. For at tilbygget skal være søknadsfritt, må det være maksimalt 15 m2 og det må være minimum fire meter til nabogrensa. I likhet med frittliggende bygninger, må tilbygg som skal brukes til beboelse, kontor eller verksted alltid søkes om.

Mindre bygg og levegger

Levegger krever ikke byggesøknad hvis den står minimum en meter fra nabogrensen, er maksimalt 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang. Plasseres leveggen nærmere enn en meter fra nabogrensen, kan veggen være inntil fem meter lang og maksimalt 1,8 meter høy.

Skal du sette opp en støttemur trenger du ikke søke hvis muren er en meter fra nabogrensen og maksimalt en meter høy, eller minimum fire meter fra nabogrensa og maksimalt 1,5 meter høy.

Mer informasjon om andre mindre bygg, som antenne, mindre fylling eller planering av terreng og veier finner du på Direktoratet for byggkvalitet (dibk) sine nettsider under byggesaksblanketter, eller via linken bygge selv.

Reparasjoner

Ill. foto: iStockphoto.com

Det kreves heller ikke byggesøknad for reparasjon av byggetekniske installasjoner, som ventilasjonsanlegg, brannutstyr, heis og vann- og avløpsanlegg.

Pass opp for fellene før du bygger!

Før du setter i gang byggingen er det viktig at du finner ut hvor mye og hva du har lov til å bygge på din tomt. Ring kommunen, eller besøk din kommunes nettside og bestill situasjonskart over eiendommen din. Du må også få tak i reguleringsplanen for ditt område før du bygger. Enkelte kommuner har strenge byggeregler i reguleringsplanen, som for eksempel regler om hvordan fasader skal se ut, eller at alle byggetiltak må søkes om. Disse må de som skal bygge i kommunen følge.

I reguleringsplanen finner du også utnyttelsesgraden for din eiendom. Er utnyttelsesgraden for eksempel 24 prosent, kan du på en tomt som er ett mål bygge på 240 m2. Har du hus eller andre bygninger allerede stående på tomten, er det ikke sikkert du har lov til å bygge mer, selv om byggetiltaket egentlig ikke krever søknad.

Sjekk reguleringsplanene for din tomt i kommunen. (Ill. foto: iStockphoto.com).

Bor du i nærheten av offentlige veier eller jernbane må du også undersøke om du trenger byggetillatelse fra andre myndigheter. Før du bygger bør du derfor sjekke for eksempel vegloven og jernbaneloven, slik at du bygger lovlig i nærheten av vei, avkjørsel eller jernbanespor.

Det er heller ikke pålagt å sende ut nabovarsel for tiltak som ikke krever byggesøknad. Vi anbefaler likevel at du informerer naboene om byggeplanene, slik at de vet om at det kan forekomme støy og lignende i en periode. Ofte kan kommunikasjon mellom naboer i forkant bidra til at en nabokonflikt unngås.

dibk.no kan du enkelt følge veilederen som gir deg svar på om tiltaket må søkes om eller ikke. Før du bruker veilederen må du ha situasjonskart og reguleringsplan tilgjengelig.

Når bygget er ferdig

Når du er ferdig med prosjektet ditt må du gi beskjed til kommunen. Kommunen oppdaterer kartdata, og det er derfor viktig at disse kartene stemmer overens med virkeligheten. Skjema ved ferdigstillelse, som kan sendes til kommunen, finner du på dibk.no, under blanketter.

Ungene blir glade når det kommer en lekestue i hagen, men det er greit å sjekke med kommunen hva du har lov å bygge uten tillatelse. (Alle foto: Helene Aarnes).