Ta ansvar for brannsikkerheten – skift batteri i røykvarsleren

I dag er røykvarslerens dag. Som boligeier har du ansvaret for brannvernet i boligen din. De viktigste grunnsprinsippene er å hindre brann, og å redde liv og verdier. Derfor råder BoligMentoren deg til å skifte batteri i røykvarsleren nå. 

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Den dystre statistikken viser at hvert år omkommer rundt 50 personer i brann. Det anslås også at det går tapt verdier for fire milliarder kroner. Nå er vi i desember måned, den verste brannmåneden av dem alle. Derfor er BoligMentoren og vår samarbeidspartner Tryg Forsikring opptatt av å formidle kunnskap om hvordan du kan forhindre brann, og hva du skal gjøre hvis en brann oppstår. Senior Risikorådgiver Per Vetaas i Tryg, forteller at de fleste branner skyldes elektriske feil eller menneskelig svikt.

Det er viktig å være forsiktig med levende lys på dekorasjoner.

– Årsaken er ofte en kombinasjon av at folk glemmer, for eksempel kjelen på komfyren. De slurver ved å ha mange skjøteledninger, eller de er uoppmerksomme på stearinlys som står for nært gardinene og de bruker elektriske ovner som tørkestativ, sier Vetaas.

Han presiserer derfor det er viktig å ta tak i våre egne holdninger og hvordan vi opptrer, for å forebygge brann.

– Å skaffe seg kunnskap er viktig. Det er også viktig å bli oppmerksom på hva som kan skape brannfeller, hva slags sikringsutstyr du bør ha i huset og hva du gjør hvis en brann oppstår, sier han.

Brannhåndbok

En god hjelp til dette kan være å gå gjennom deres minihåndbok om brannvern, som de har utarbeidet i samarbeid med brannvernforeningen.

– Den gir mange gode råd og tips som vil gjøre huset ditt mer brannsikkert. De lærer hva du bør gjøre hvis en brann oppstår og hva som kan forårsake den. Håndboken tar også kort for seg hva som skjer under en brann, og hvordan den utvikler seg.

Røykvarsler

Først og fremst er det viktig å ha riktig brannsikringsutstyr i hjemmet.

– Dette innebærer fungerende røykvarslere i hver etasje, som kan høres i alle rom. Jeg anbefaler seriekoblete røykvarslere. Røykvarslere gir beskjed på et tidlig tidspunkt at det er røykutvikling i huset. Den er også veldig viktig for å vekke personer som sover og kan være forskjellen mellom liv og død hvis en brann oppstår, konstaterer risikorådgiveren.

I nye bygg gjelder nye regler (TEK17). Disse stiller krav til at røykvarslere skal være tilkoblet strømnettet og ha batterier for back-up strømforsyning. I tillegg skal de være seriekoblet.

Røykvarsleren må sjekkes jevnlig, helst en gang i måneden. Skifte av batteri gjøres en gang i året. Hakket bedre enn røykvarsler er godkjent brannalarmanlegg med direkte tilkobling til alarmsentral/brannvesen. Vetaas anbefaler også boligsprinkleranlegg, som kontrollerer brannen fra start og gir bedre tid til å komme seg unna. I nye bygg gjelder nye forskrifter (TEK17) I disse reglene stilles det krav til installasjon av slukkeanlegg i bestemte bygg.

Manuelt slukkeutstyr

Test brannslokningsapparatet jevnlig.

I Norge er det påbudt med enten husbrannslange eller brannslukningsapparat, enten 6 kg ABC pulver eller 9 liter skum. Mest utbredt er ABC (ABE) pulverslukkere. Dette slokkeutstyret baseres på de to vanligste metodene for slokking: nedkjøling og kveling. Brannslukkerne, uansett type, bør ha kontroll/service av godkjent personell minst hvert femte år. Dessverre står det mye gammelt utstyr rundt om i boliger, som aldri har vært kontrollert eller har vært på service.

– Personlig anbefaler jeg husbrannslange som dekker hele huset. Årsaken er at vann ikke går tomt, og det blir mindre søl, sier Vetaas.

Han sier det også er lurt å ha et brannteppe liggende og råder folk til å installere komfyrvakt. – De aller fleste el-branner oppstår på komfyren, tørrkoking er den største synderen. Derfor er komfyrvakt et flott brannsikringstiltak.

Han forteller at småbranner gjerne kan kveles ved bruk av et teppe, en jakke, en pute eller lignende. Har det tatt fyr i en smultgryte, må du ikke bruke vann. Ta heller grytelokket som dekker hele kjelen og kvel flammene. 

Redde, varsle og slokke

Hold rømningsveiene fri for rot. Den viktigste rømningsveien er trappa. Blir trappoppganen fylt opp av røyk og ild, er det kritisk. Selv om det ikke er påbudt, anbefaler Vetaas at boliger på 1 ½ etasje eller høyere skaffer seg brannstige, som festes på veggen ved et vindu.

– Det viktigste ved en brann er å få mennesker i sikkerhet. Hold brannøvelse med hele familien så de vet hvor de kan komme seg ut. Deretter varsles brannvesenet. Først redde, så varsle. Det er to viktige prinsipper å huske på. Så kan slokkingen starte, sier han.

El-sikkerhet og brann

Sjekk sikringsskapet for å unngå overbelastning på strømnettet. (Ill. foto: iStock.com),

Feil bruk av elektrisk utstyr og feil i elektriske installasjoner er ofte årsak til brann. Som eier av boligen har du ansvaret for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Dersom du leier bolig, har du ansvar for å melde fra om feil til eier.

–Sjekk alle stikkontakter, skjøteledninger og løse ledninger. Dette er svake ledd, og er det noe galt her, øker brannfaren. Monter nok faste stikkontakter i stedet. Hvis støpslene, kontakter eller sikringer er varme, er det et faresignal du må ta alvorlig. Da må fagpersonell komme og se på det, sier Vetaas.

– Jeg anbefaler også alle om å ta el-sjekken. Det finnes godkjente firmaer som utfører dette. Dette kan også innebære rabatt på forsikringen.

Bruk riktig lyspære

Det er også nødvendig å være oppmerksom på lamper. Her må riktig pære benyttes og ikke ha sterkere effekt (høyere watt) enn hva lampen er ment for.

– Halogenpærer utvikler svært mye varme, og hvis effekten er for høy, eller lampen monteres feil, er det stor fare for brann. På barnerom bør du kun bruke fastmonterte lamper, lek kan føre til at løse lamper velter og kan forårsake en brann, forteller Vetaas.

Ikke tørkeovner

Fyrer du med elektriske ovner, husk at de aldri må komme nært brennbart materiale som gardiner eller møbler. De må aldri tildekkes, og ovnen kan ikke brukes som tørkestativ.
– Det virker kanskje som om det er mye å huske på. Men er du god på brannsikkerhet, jo bedre mulighet har du for å unngår at en brann oppstår, og at skadene ved en brann ikke blir så drastiske, sier Vetaas.

Brannfarer i stikkordsform:

I kjøkkenet:
Komfyr: Hold alltid komfyren under oppsikt ved bruk.
Ventilator: Rengjør fettfilteret jevnlig.
Kaffetrakter, vannkoker og lignende: Trekk ut støpselet etter bruk.

I stua:
Levende lys: Forlat aldri et rom med levende lys.
Ildsted: Fyr med tørr ved, god trekk og gnistfanger.
Tv-apparat: Slå alltid av TV-apparatet med av/på-knappen, ikke bare fjernkontrollen.

På soverommet:
Røyking: Røyk aldri i senga.
Løse lamper: Bruk kun fastmonterte lamper på barnerom.

I vaskerommet:
Vaskemaskinen: Slå av maskinen før du forlater boligen eller legger deg for å sove.
Tørketrommelen: Rengjør lofilteret hver gang før bruk. Slå av maskinen før du forlater boligen eller legger deg for å sove.
Strykejernet: Trekk ut støpselet etter bruk.

Generelt i boligen:
Elektriske anlegg: Sjekke kontakter, ledninger og sikringer.
Hobbyelektrikeren: Gjør ikke reparasjoner selv – kontakt autorisert installatør.
Belysning: Bruk riktig wattstyrke.
Elektriske ovner: Må ikke tildekkes.
Fyrstikker og lightere: Oppbevares utilgjengelige for barn.
Fare for påsatt brann: Lagre ikke lett antennelig materiale inntil bygningsfasaden.
Selvantennelse: Kast brannfarlige pussefiller på forsvarlig måte.

Kilde: Minihåndbok om brannvern, utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Denne kan bestilles eller lastes gratis ned her:

Mye god informasjon kan også hentes på brannvernforeningen sine sider.

Unngå å bli en del av den dystre brannstatistikken. I dag er røykvarslerens dag. Husk å skift batteri. (Foto: iStockphoto).