Boligprisfallet kan ramme gjeldstunge husholdninger

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank spådde at boligmarkedet ville snu i høst. Olsen mener nedgangen i boligprisene vi har sett det siste halve året har vært uunngåelig. Men han bekymrer seg for husholdningenes gjeld.

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Det måtte komme, og det burde komme, og det var bra at det kom tidligere snarere enn senere. En enda lengre periode med sterk vekst i prisene ville bare gjort nedgangen enda brattere og mer urovekkende, ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det var i sitt foredrag på boligkonferansen til Eiendom Norge og Finans Norges i Oslo tirsdag denne uken, at Olsen uttalte seg om dette. I sin presentasjon tok sentralbanksjefen først for seg utviklingen i internasjonal og norsk økonomi. Han uttalte at det går bedre både hjemme og ute, men at boligmarkedet har blitt betraktelig kjøligere den siste tiden.

Tre grunner til omslag i boligmarkedet

Boligprisfallet har ikke kommet overraskende.

Etter at reglene for boliglån ble strammet inn i fjor sommer, og den nye boliglånsforskriften trådte i kraft i januar, har prisveksten på brukte boliger bremset, lageret av usolgte boliger økt og salget av nye boliger faller kraftig. Sentralbanksjef Olsen poengterte i sitt foredrag tre grunner til dette omslaget i boligmarkedet:

Boligprisnivået var høyt, også i forhold til inntekt. Disse høye prisene ville – ifølge sentralbanksjefen- på ett eller annet tidspunkt begynne å bite.

Balansen i boligmarkedet er endret. Fra å bli bygget for få boliger i forhold til økende boligbehov – til nå å snu slik at veksten i er lavere enn antall igangsatte boliger.

Det tredje forholdet han påpekte var boliglånsforskriften. Den, i tillegg til innstramming av kredittpraksisen, som ble innført i januar, har ført til at bankene har strammet inn sin utlånspraksis i tråd med de nye kravene. Norges Bank sin egen utlånsundersøkelse viser også at etterspørselen etter nye boliglån har falt.

Rammer de unge

BoligMentoren er ikke overrasket over boligprisfallet.

BoligMentoren er bekymret for at de strenge bremsemekanismene i boligmarkedet går ut over mange unge. (Alle ill.foto: iStockphoto.com).

– Vi er imidlertid bekymret for at bremsemekanismene som er satt inn i boligmarkedet går ut over mange unge som er motivert for å få kjøpt sin egen bolig og har betjeningsevne, men ikke når egenkapitalkravet. Vi savner kraftfulle tiltak og ordninger rettet mot denne gruppen. Slike rettede tiltak mot kjøp av første primærbolig vil heller ikke påvirke boligprisene i nevneverdig grad, sier jurist og talsmann Vidar Heimset.

Bekymret for økt husholdningsgjeld

Sentralbanksjefen uttalte en stor bekymring knyttet til boligmarkedet, selv om prisene har kommet ned: Det er husholdningenes høye gjeldsnivå. Han poengterte at norske husholdninger i gjennomsnitt har en gjeld som er 2,2 ganger større enn årlig disponibel inntekt. Det er kun Danmark, ifølge Olsen, som har høyere gjeldsbelastning.

Olsen understreket at gjelden er ulikt fordelt, noe som gjør at mange husholdninger er ekstra sårbare hvis boligprisene faller, siden gjelden er høyere enn boligens verdi.

Boligmentoren deler sentralbanksjef Øystein Olsens bekymring for husholdningenes høye gjeldsnivå.

– Dette vil føre til problemer for mange når renten før eller siden stiger. Mange vil også kunne komme i en vanskelig situasjon hvis boligprisfallet fører til at gjelden overstiger boligens verdi, da kan det bli tungt å bytte bolig når behovet melder seg, sier Vidar Heimset, og fortsetter:

– Når gjeldsnivået er så høyt, og vi vet at store deler av denne gjelden knytter seg til bolig, er det forstemmende at den politiske viljen i kommunene til å hente nye inntekter fra fast eiendom gjennom eiendomsskatt, ikke er på retur. Her ser vi effekten av at eiendomsskatten fastsettes lokalt og ikke nasjonalt, sier Heimset.