Ikke tolk radonkartene feil

Norge er blant de land i verden med høyest konsentrasjonen av…

Endringer i eierseksjonsloven

Regjeringen vedtok den 15.09.17 at en ny eierseksjonslov trer…

Sjekk boligen før vinteren kommer

Sett i lys av klimaendringene, kommer her sjekklisten du trenger…

Arv etter foreldre

Arveloven og skifteloven har bestemmelser for deg som arving.…

Håndverkerkontrakt vil senke konfliktnivået

Forbrukermyndighetene og byggebransjen er enige om en standard…