Ikke vær gnien på vannrørene

– Vi nordmenn er verdensmestre på oppussing av bad, men vi ønsker ikke alltid å erstatte gamle vannrør, under oppgraderingen av badet. Det kan koste deg dyrt, sier takstsjef i Tryg, Lars Angell. 

Tekst: Arvid Steen – arvid.steen@tryg.no 

De mest vanlige fukt-og vannskadene er tæring på rør som gikk lekk og utett våtrom. Begge skadene er klassikere når det gjelder denne fukt-og vannskader i norske hjem.

Må bli flinkere å tenke vannsikkerhet

Statistikk fra bransjen viser at det skjer en vann-og fuktskade hvert 10. minutt i Norge.

– Et utett våtrom oppdager du ikke før følgeskaden oppstår, som oftest ved at det kommer vann ut fra tilstøtende rom eller ned i underliggende himling. Det kan derfor være vanskelig å oppdage. Ved bruk av dusj direkte på flisene vil vannet trekke seg inn gjennom fugene. Dersom det ikke er tett bak flisene trekker vannet videre inn i konstruksjonen. Over tid blir platekledningen mettet av fuktighet og kommer til synlighet i tilstøtende rom. En kilde som kan avdekke utett våtrom er lukt, forteller Angell videre.

Risikosport

Takstsjefen og hans kolleger er årlig på flere tusen befaringer etter vannskader. Noen av skadene er uforskyldte, men mange av de sprengte, lekke og ødelagte rørene kunne vært unngått – om huseier hadde vært like opptatt av vannrør som fliser og servanter på badet, mener Angell.

– Det koster å pusse opp et bad. Bruk godkjente håndverkere til å utføre rørlegger og elektrikerarbeidet. Overlat også leggingen av membran til fagfolk. Gå i dialog med håndverkere på hva du kan gjøre selv for å redusere kostnaden, sier Angell. Kostnaden kan bli langt større dersom eieren selv utfører disse arbeidene. Dette kan medføre avkortning dersom det er sammenheng med skadeårsak og utført eget arbeid, fortsetter Angell.

Han legger til at dersom det er fagfolk som har gjort oppussingen av badet, vil forsikringsselskapet kreve regress av de ansvarlige dersom skaden har oppstått grunnet dårlig håndverk.

Bytt ut gamle rør

Takstsjefen er opptatt av at når man først skal pusse opp et bad, så bør man gjøre det skikkelig. Besparelser på ikke bytte ut gamle kobberrør kan fort blir veldig dyrt i ettertid.

– Mitt råd til deg som skal pusse opp gamle bad er å bytte ut de gamle kobberrørene i samme omgang, og erstatte dem med et rør i rør-system, sier takstsjefen.

Dette skjer når uhellet er ute
Om et rør skulle sprekke, eller badet plutselig skulle vise seg å være utett, så tar man kontakt med ansvarlig rørlegger og forsikringsselskap. Forsikringsselskapet er opptatt av skadens historie, samt å hjelpe til med å få hverdagen på fote igjen.

– Vi har dyktige takstmenn som hjelper deg å velge rett firma. Vår jobb er ikke bare å betale ut penger, men også hjelpe deg med å få et nytt bad på plass så snart som mulig, sier Angell. 

– Hva med forsikringsutbetalingen om man har et nytt bad, men ikke har byttet ut de gamle rørene?

– Ved en lekkasje på de gamle rørene vil forsikringen fremdeles dekke følgeskaden – ikke rørene. Ofte oppstår det tæringsskader på de gamle rørene. Har du først fått en lekkasje som følge av dette vil det garantert oppstå en ny lekkasje senere. En tæringsskade på vannledningen er en indikasjon på at rørene bør skiftes, konkluderer Angell.

Tryg anbefaler at du skifter ut rør når du renoverer bad. Å spare penger ved å beholde gamle rør, kan fort bli dyrt i lengden. (Foto: Helene Aarnes).