Viktig med utkastelsesklausul i leiekontrakten

Denne tiden på året er det mange som får inn nye leietakere. BoligMentoren anbefaler at alle husleiekontrakter må ha en utkastelsesklausul. Klausulen hjelper ikke hvis det er en bråkete leietaker – bare ved ubetalt leie eller at leietaker ikke flytter ut. Men den er likevel veldig nyttig.

Tekst: Helene Aarnes –  helene@boligmentoren.no

Juridisk rådgiver hos BoligMentoren, Pernille Ebbestad Holo.

Juridisk rådgiver hos BoligMentoren, Pernille Ebbestad Holo, sier at det alltid er lurt å ha en skriftlig leiekontrakt som angir både leietakers og utleiers rettigheter og plikter. Holo sier videre at selv om dealler fleste utleieforhold går knirkefritt, kan du som utleier oppleve å komme i konflikt. For utleiere er det er strenge form- og saklighetskrav ved for eksempel en utkastelse.

– Hvis det oppstår konflikter i leieforholdet, anbefaler vi å si ifra til leietakeren med en gang. En god del konflikter kan løses med kommunikasjon. Av bevismessige hensyn er det imidlertid lurt å ta kommunikasjonen med leietakeren skriftlig, slik at det som er avtalt kan bevises hvis konflikten ikke løser seg. E-post er et godt virkemiddel, sier Holo.

Søk juridisk bistand
Hvis det dukker opp et spørsmål i forbindelse med et ønske om å bli kvitt en leietaker, er det viktig å oppsøke juridisk bistand. Ofte kan en tvist unngås ved at personer tar kontakt for å bli informert om hva slags rettigheter de har.

Gjelder konflikten manglende betaling av husleie fra leietaker, kan utleieren ha rett til å kreve utkastelse. For å kunne kreve utkastelse må det foreligge et tvangsgrunnlag, og den enkleste måten å få et tvangsgrunnlag er ved å ha en utkastelsesklausul i leiekontrakten.

(Ill. foto: iStockphoto.com).

– Dersom leiekontrakten har en utkastelsesklausul, kan utleieren sende varsel om utkastelse allerede dagen etter husleien skulle vært betalt. Uten en utleieklausul må dette tas gjennom rettssystemet, som både tar lenger tid og kan koste mer penger,  forteller Pernille Ebbestad Holo.

– I varselet om utkastelse må utleier gi beskjed om at leietakeren kastes ut av leiligheten hvis ikke husleien betales innen 14 dager, og at utkastelse unngås hvis leietakeren betaler husleien innen den angitte frist, med tillegg av forsinkelsesrenter, sier hun videre.

Betaler ikke leietakeren innen fristen på 14 dager, kan utleieren begjære utkastelse hos namsmannen. Det tar omtrent tre måneder å få gjennom en utkastelse, men dette er betydelig raskere enn prosessen gjennom rettssystemet. Dersom utleier har depositum tilsvarende tre husleier, vil utleier også ha sikret sine leieinntekter i perioden tvangsutkastelsen pågår.

Snakk sammen
Juridisk rådgiver hos BoligMentoren påpeker også at det er viktig å snakke sammen.

– Hvis du går og irriterer deg over noe hos leietakeren, ta det opp. Det kan ofte føre til at problemer løser seg der og da, og saken ikke behøver å utvikle seg til en konflikt. Men hvis det eskalerer, er det viktig å dokumentere konflikten og opptre ryddig. Det vil gi hjelp i prosessen med å få en rettslig løsning. Vernet av leietaker er sterkt – det er du som utleier som har bevisbyrden, sier Holo.

(Ill. foto: iStockphoto.com).

Forhåndssjekk leietakeren
Det kan bli veldig krevende å få opphørt et leieforhold. En grundig sjekk av leietaker på forhånd, blant annet ved kontroll av referanser og en kredittsjekk, kan hindre at du får en uønsket leietaker, men det er ingen garanti. Og du har ikke lov til å ta saken i egne hender.

– Skal du inngå et leieforhold, anbefaler jeg å bruke BoligMentorens leiekontrakt. I denne står alle rettigheter og plikter som bør være med i en leiekontrakt, samt en utkastelsesklausul ved manglende betaling av husleie. Som medlem av BoligMentoren har du også tilgang på maler for varsel om utkastelse og begjæring om utkastelse til namsmannen. Ta kontakt dersom du har behov for dette eller har generelle spørsmål om husleie, avslutter juridisk rådgiver Pernille Ebbestad Holo.