Sikre deg mot dårlige leietakere

Tror du at din vanlige forsikring dekker tyveri, hærverk og svindel fra dine leietakere? Det gjør den sannsynligvis ikke.

Tekst: Arvid Steen – Arvid.Steen@tryg.no

– Utleiedelen er forsikret mot det som forsikringen ellers dekker: Dette er brann, vannskader og lignende. Kort forklart en «vanlig innbo,- og villaforsikring. Men: Tyveri og skadeverk (hærverk) forårsaket av leietaker og leietakers gjester, ubetalt husleie, underslag og utgifter til utkastelse er ikke dekket av innbo,-og villaforsikring. Da må du ha en utleieforsikring som hjelper deg. Den forsikringen lanserer vi nå, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring i Norge.

Utleiere vet lite om forsikring

Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring i Norge. (Foto: Tryg Forsikring).

Tryg-sjefen er glad for forsikringsselskapet nå kan tilby en forsikring som kan hjelpe boligutleiere til å sove bedre om natten

– Vi tror at en utleieforsikring vil bli godt mottatt av kundene. I den senere tid har vi fått daglige henvendelser fra utleiere som er usikre på hvordan man forsikrer eiendom som leies ut. Mange har vært bekymret for å leie ut, når de ikke finner en forsikring som kan sørge for at de ikke taper penger på utleieboligen eller leiligheten om noe galt skulle skje, Opedal.

Ikke primært deletjenester
Primærmålgruppen for denne dekningen er de som driver med tradisjonelt utleie – altså av hele huset eller en hybelleilighet, ifølge Espen Opedal.

– Utleie gjennom tjenester som Airbnb kan også ha nytte av denne dekningen, men alt innholdet passer ikke for dem, slik som erstatning av tapt husleie og dekning av utgifter knyttet til utkastelse. Ved kortidsutleie via Airbnb vil også deres egen «hærverk-forsikring hjelpe deg, sier han.

Prisen på Utleieforsikring varierer ut fra geografisk område og størrelse på utleieobjektet. Det vil koste rundt 250 kroner i året for en hybelleilighet i Bergen, for eksempel.