Har utleier krav på å ha nøkkel til utleieboligen?

Utleier har ikke krav på å ha nøkkel til utleieboligen med mindre det er avtalt, eller det følger av husleieloven.

Tekst: Oda Sarine Juvet – student@boligmentoren.no

Leietaker har altså en eksklusiv bruksrett til leieobjektet. Med mindre annet er avtalt, vil leietaker kunne kreve å få alle nøkler til leiligheten utlevert. Dersom dette ikke oppfylles har leietaker rett til å skifte lås. Dersom det er avtalt at utleier kan ha nøkkel, vil han likevel bare kunne bruke denne etter avtale med leietaker eller ved nødssituasjoner som eksempelvis vannlekkasje i utleieboligen, jf. husleieloven § 5-6.

Må gi adgang
Utleier pliktig imidlertid å gi utleier adgang for tilsyn, gjennomføring av pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på utleieobjektet.

Før det foretas tilsyn eller vedlikeholdsarbeider skal utleier gi melding i rimelig tid. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det er nødvendig å låse seg inn for å forhindre skade på utleieobjektet, og det ikke er mulig å varsle leietaker.