Færre kjøper svart arbeid

En spørreundersøkelse om nordmenns bruk av svart arbeid, viser at det har vært en nedgang de siste årene. Selv om utviklingen er positiv, kan ikke arbeidet med å bekjempe svart arbeid minske, uttaler Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

I årets undersøkelse svarte 14 prosent at de hadde kjøpt svart arbeid de siste to årene, mens det var 23 prosent i 2009. I år svarte 34 prosent at de kjenner noen som har kjøpt svart de siste to årene, mens det var 43 prosent i 2009, sier Skattetaten og SMSØ i en pressemelding.

– Undersøkelsen viser at holdningene til svart arbeid er i endring. Vi ser en positiv utvikling, men vi kan ikke slappe av i vårt holdningsskapende arbeid. Vi må fortsatt arbeide for å gjøre det enkelt for private og bedrifter å handle rett, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Vi arbeider blant annet med å forenkle rapporteringen. Vi informerer også om regelverket, som for eksempel at kjøperen har et medansvar for unndratt skatt og avgift når det betales over 10 000 kroner i kontant. I undersøkelsen hadde bare 31 prosent kjennskap til regelen om medansvar, sier Holte.

Hva kjøpes svart?
De fleste som oppgir å ha betalt svart, har kjøpt renhold og snekkerarbeid. Etter det følger transporttjenester, mekaniker- og malearbeid, men det er et mindretall av befolkningen som oppgir å ha betalt svart for disse tjenestene.

Av de ni prosentene i undersøkelsen som oppgir å ha kjøpt renholdsarbeid, oppgir 23 prosent at de hadde handlet svart. Av de 17 prosentene i undersøkelsen som hadde kjøpt snekkerarbeid, svarte 11 prosent at de hadde betalt svart.

De fleste som kjøper svart arbeid gjør det fra private. Bare 15 prosent oppga å ha kjøpt svart fra et firma. Svart arbeid formidles i stor grad via kjente – seks av ti oppga dette som kanal for formidling av svart arbeid. Det var 6 prosent som oppga sosiale medier som kanal for å ha kjøpt svart, og det samme for anbudstjenester på nett. Fem prosent av befolkningen sa at de selv har jobbet svart i løpet av de siste to årene.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten.