Automatiske strømmålere til alle husstander

I landet er det om lag 2,5 millioner strømabonnenter og innen…

Ny samarbeidspartner - Bli kvitt skadelig fukt

I de fleste norske kjellere er det et fuktproblem. Den kjennetegnes…

Sjekk boligen før vinteren kommer

Sett i lys av klimaendringene, kommer her sjekklisten du trenger…

BoligMentoren 4-2016 på vei ut i postkassene

Årets nest siste utgave av medlemsbladet - BoligMentoren 4-2016-…