Undersøkelse viser nedgang i svart arbeid

En spørreundersøkelse om nordmenns bruk av svart arbeid, viser at det har vært en nedgang de siste årene. – Selv om utviklingen er positiv, kan ikke arbeidet med å bekjempe svart arbeid minske, uttaler Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).

Tekst: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

I årets undersøkelse svarte 14 prosent at de hadde kjøpt svart arbeid de siste to årene, mens det var 23 prosent i 2009. I år svarte 34 prosent at de kjenner noen som har kjøpt svart de siste to årene, mens det var 43 prosent i 2009, sier Skattetaten og SMSØ i en pressemelding.

– Undersøkelsen viser at holdningene til svart arbeid er i endring. Vi ser en positiv utvikling, men vi kan ikke slappe av i vårt holdningsskapende arbeid. Vi må fortsatt arbeide for å gjøre det enkelt for private og bedrifter å handle rett, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Vi arbeider blant annet med å forenkle rapporteringen. Vi informerer også om regelverket, som for eks. at kjøperen har et medansvar for unndratt skatt og avgift når det betales over 10 000 kroner i kontant. I undersøkelsen hadde bare 31 prosent kjennskap til regelen om medansvar, sier Holte.

Les også:

Bekjemp Svart Arbeid samler seriøse bedrifter i unik nettportal

Svart arbeid er uakseptabelt og kriminelt

Enklere å være seriøs i byggebransjen

Hva kjøpes svart?

De fleste som oppgir å ha betalt svart, har kjøpt renhold og snekkerarbeid. Etter det følger transporttjenester, mekaniker- og malerarbeid, men det er et mindretall av befolkningen som oppgir å ha betalt svart for disse tjenestene.

Av de ni prosentene i undersøkelsen som oppgir å ha kjøpt renholdsarbeid, oppgir 23 prosent at de hadde handlet svart. Av de 17 prosentene i undersøkelsen som hadde kjøpt snekkerarbeid, svarte 11 prosent at de hadde betalt svart.

De fleste som kjøper svart arbeid gjør det fra private. Bare 15 prosent oppga å ha kjøpt svart fra et firma. Svart arbeid formidles i stor grad via kjente – seks av ti oppga dette som kanal for formidling av svart arbeid. Det var 6 prosent som oppga sosiale medier som kanal for å ha kjøpt svart, og det samme for anbudstjenester på nett. Fem prosent av befolkningen sa at de selv har jobbet svart i løpet av de siste to årene.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten. Det er femte gangen undersøkelsen gjennomføres siden 2006.