Stort omfang av fukt i norske boliger

Folkehelseinstituttet har studert 10 000 boligrapporter etter merknader om fukt. Resultatet er at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. Fukt kan være en risiko for helsa, og bør tas på alvor.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

Omfanget av fuktproblemer i norske boliger har hittil vært ukjent. Forsker Anja Hortemo Høie ved Folkeinstituttet har gått gjennom 10 100 boligrapportene og lett etter fuktskader. Dette har blitt utført i forbindelse med If Boligsjekk. Til sammen analyserte hun 160 000 beskrivelser i rapportene, skriver instituttet. Forsker Høie fant anmerkninger om fukt i 3125 boliger – som er i tre av ti boliger. 27 prosent av alle boligene hadde fuktskader som ble anbefalt utbedret, fire av boligene hadde så alvorlige skader at akutte tiltak var nødvendig.

Til sammen hadde rundt 1 000 boliger fuktskader eller risiko for fuktskader i daglige oppholdsrom, av dette var halvparten bad.

Mange helseplager
En rekke studier viser at luftveisrelaterte sykdommer er mer utbredt hos dem som bor i boliger med dårlig inneklima – særlig der det er muggsopp og fukt.

– Fukt og muggsoppskader er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet, sier seniorforsker Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet.
– De som bor i boliger med fuktproblemer har oftere enn andre pustebesvær, hoste, piping i brystet, astma, bronkitt og luftveisinfeksjoner. De har også mer eksem og allergisk betennelse i slimhinnen i nesen. Mange melder også om diffuse symptomer, som hodepine, konsentrasjonsproblemer og trøtthet, uttaler forskeren.

Finner du fukt og vekst av muggsopp, må du fjerne det med en gang. Langvarig opphold i fuktige rom, kan gi store helseplager. (Foto: iStockphoto.com).

Finner du fukt og vekst av muggsopp, må du fjerne det med en gang. Langvarig opphold i fuktige rom, kan gi store helseplager. (Foto: iStockphoto.com).

Føre – var prinsippet gjelder
Selv om 30 prosent av de sjekkede boligene hadde fuktskader, sier Øvrevik at det nødvendigvis ikke betyr at alle disse boligene er helseskadelige. Han tror tallet er mye lavere, men de vet ikke så mye om grensen for hvor mye fukt eller muggsopp som skal til, før det blir et helseskadelig innemiljø. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet at alle fuktskader alltid utbedres umiddelbart.
– Her gjelder føre-var-prinsippet. Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på flater må fjernes, råder han.

Forskerne kan ikke si noe sikkert om hva det konkret er som fremkaller sykdom i fuktige omgivelser.
– Mye tyder på at muggsoppen er hovedsynderen, men det kan også være soppsporer, soppfragmenter eller muggsoppgifter, sier seniorforskeren.

Husstøvmidd og flyktige organiske stoffer fra bygningsmaterialer kan også være en årsak.
– Det står mye forskning igjen for å vise endelige årsakssammenhenger.

Oppholdsrom og helserisiko
Størst helserisiko gir omfattende fuktskader i rom hvor vi oppholder oss over lengre tid.
–Derfor er forebygging og utbedring av fukt- og muggsoppskader i skoler, barnehager og hjem svært viktig for å sikre god helse, sier Øvrevik.

Det er i kjellere, uinnredede loft og bad, samt i forbindelse med drenering og grunnmur, som fuktskader er mest utbredt.
– Det utgjør ikke nødvendigvis noen helserisiko hvis beboerne ikke oppholder seg i disse rommene. Det er fukt i soverom og bad vi er mest bekymret for, fordi det er her beboerne oppholder seg mest, sier han.

Årsak til fukt?
Fukt i boligen kan ha mange årsaker. Det kan skyldes lekkasjer gjennom vinduer, tak eller grunnen. Vannskader ved lekkasjer fra rør, blandebatteri og vannlås, samt flom er også vanlige årsaker.
– Mange boliger i undersøkelsen fikk påvist målbar fukt i konstruksjoner, høy luftfuktighet, fuktmerker og kondensskader, uten at eierne visste årsaken. Dette kan også skyldes feil under byggingen, sier Øvrevik.

Fukt kan også skyldes feil bruk av boligen. Typisk kan høy fuktproduksjon som ikke ventileres ut, gi skader. Dusjing uten luftig eller ventilasjon er en typisk årsak til fuktskader på badet.
– Fukt i soverom er ekstra bekymringsfullt. Fuktskader bør uansett utbedres så fort som mulig. Tørt og rent gir det beste innemiljøet, sier Øvrevik

Studien er utført med støtte fra Helsedirektoratet av Folkehelseinstituttet, SINTEF byggforsk og firmaet Anticimex som registrerte skader i boligene. Studien er ennå ikke publisert.

Hva skal du se etter?
Mugglukt
Dugg på vinduer
Større fuktskader på materialer
Synlig hussopp
Synlig muggsopp
Sølvkre kan være indikasjon på fuktskader
Fuktig kjellermur med saltutslag

Hva skyldes fukt?
Lekkasjer gjennom tak, vinduer eller grunn
Vannskader ved lekkasjer fra rør, blandebatteri og vannlås
Dårlig ventilasjon
Dusjing uten lufting og ventilasjon
Feil under byggingen av boligen
Kilder: Folkehelseinstituttet/Helsedirektoratet

Det kan være vanskelig å oppdage skjult fukt. Derfor er en fuktmåler et nyttig verktøy.

Det kan være vanskelig å oppdage skjult fukt. Derfor er en fuktmåler et nyttig verktøy.