Høyt konfliktnivå ved boligkjøp – boligmappa kan hjelpe

Nær ett av fire boligkjøp ender i en konflikt. I mange tilfeller er kimen til konflikt at boligens kvalitet ikke er som forventet. Å samle alle boligopplysninger digitalt kan være løsningen.

Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand – cathrine@boligmentoren.no

Boligkjøpere bruker kort tid på å undersøke boligen de kjøper og forholder seg i stor grad til informasjonen som blir gitt muntlig på visning, samt i prospektet.

Boligtilstandsrapport
For å redusere antall konflikter har det blitt vurdert å innføre en obligatorisk boligtilstandsrapport. Boligtilstandsrapporten vil i motsetning til en vanlig takst og verdivurdering gi et godt bilde av boligens tekniske tilstand.  Foreløpig er det ikke obligatorisk med boligtilstandsrapport, men dette er til vurdering. Stadig flere meglere anbefaler imidlertid å få utarbeidet en slik rapport i forbindelse med salg.

Krav til dokumentasjon
En boligtilstandsrapport stiller høyere krav til dokumentasjon og tilgjengelig dokumentasjon vil være utslagsgivende for hvilken score man får på boligen.

Det kan være vanskelig å holde orden på alle dokumenter som gjelder bolig, og en kvittering fra en håndverker kan fort gå tapt. Ikke minst kan det være praktisk å ha et sted å legge inn fargekoder på husmalingen og hvilken parkett det er i stuen. Kvitteringer på utførte arbeider i bolig er viktig både ved reklamasjoner, klager og ikke minst ved salg av bolig.

– BoligMentoren er i utgangspunktet tilhenger av obligatorisk boligsalgsrapport, sier administrerende
direktør Silja E. Bjørkly.

– Vi tror en rapport som avdekker boligens faktiske tilstand vil redusere antallet konflikter ved boligkjøp. I fraværet av en slik rapport er boligmappa et godt substitutt. Boligmappa vil også være et godt verktøy i tillegg til en boligsalgsrapport, fordi mappen vil ha all informasjon om utført arbeid på boligen, sier hun.

Motvirke svart arbeid
Bjørkly sier videre at hun synes det er litt pussig at vi aldri ville kjøpt en bil uten at serviceheftet fulgte med, mens vi kjøper bolig etter 10 minutters visning. En mappe som inneholder kvitteringer og dokumentasjon fra alle fagfolk som har utført arbeider på boligen, mener Bjørkly vil gi boligeier en god oversikt over vedlikeholdsbehovet i egen bolig.

– Det vil være nyttig å samle kvitteringer på en plass slik at det blir lett å finne frem ved en eventuell fremtidig reklamasjon på arbeider. BoligMentoren er overbevist om at dersom «alle» boligeiere benytter seg av en slik mappe, vil det motvirke svart arbeid fordi boligeier ønsker dokumentasjon på arbeidet til et eventuelt salg, eller arvinger tar over boligen, uttaler Bjørkly.

Bak boligmappa.no står blant annet Nelfo (foreningen for EL- og IT-bedriftene i Norge) Rørentreprenørene Norge (Landsforeningen for rørleggerne), og Ambita AS, som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg er byggmesterne, malerne, blikkenslagerne og ventilasjonsbedriftene med som kvalifiserte fagområder.

Gratis og følger boligen
Det som ifølge boligmappa.no gjør denne løsningen unik, er at ved et salg av boligen vil mappen følge salget. Slik vil viktig dokumentasjon være tilgjengelig også for fremtidige eiere. Håndverkere kan etter å ha utført arbeide også laste opp de nødvendige dokumentene til den aktuelle mappen. Tjenesten er gratis og fri for reklame.